Od Vltavy, Odry a Visly: společné prohlášení ke sporu o důl Turów

Je paradoxní, že v roce, kdy si připomínáme 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny,  jejíž zakladatelé usilovali o nadřazení středoevropské spolupráce regionálním konfliktům, se dvě  země Visegrádu dostaly do konfliktu, který řeší prostřednictvím Soudního  dvora Evropské unie (žaloba Česka na Polsko ve sporu o důl v polském Turowě, včetně vymáhání 5 milionů euro denně za nezastavení těžby).

Tento krok, k němuž dochází během trvajícího dvoustranného jednání,  znamená nebezpečný precedent. Týká se mimo jiné kompetencí členského státu EU, a to v okamžiku, kdy se v Evropě množí hlasy o nutnosti zrušit možnost veta a dalších, pro unii typických mechanismů organizování  mezistátní spolupráce.

Vzhledem k zásadní roli potenciálu vzájemné důvěry coby přirozené bariéry pro politiku divide et impera, k  významu, jaký tato důvěra má pro současnost a budoucnost dobrých vztahů mezi dvěma sousedními zeměmi i v rámci celého regionu střední Evropy, deklarují níže podepsaní svůj rozhodný nesouhlas s takovýmto zvratem situace.

Své spory řešme sami, jako dobří sousedé.

 

Jest paradoksem, że w roku obchodów 30-lecia sukcesu Grupy Wyszehradzkiej, której ojcowie-założyciele ustanowili nadrzędność współpracy nad konfliktem w stosunkach wzajemnych, dwa państwa wyszehradzkie znalazły się w stanie konfliktu, który rozwiązują za pośrednictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (skarga Czech na Polskę w sporze o kopalnie w polskim Turowie, włącznie z domaganiem się 5 milionów 5 mln euro dziennie za niewstrzymanie wydobycia ).  

Takie działanie podjęte w trakcie trwających dwustronnych negocjacji stanowi niebezpieczny precedens. Także  odnośnie kompetencji państwa-członkowskiego UE i to w momencie, kiedy coraz głośniejsze stają się na naszym kontynencie głosy o potrzebie wyeliminowania instrumentu weta i innych typowych dla unii mechanizmów organizacji współpracy państw.

Mając na uwadze fundamentalne znaczenie kapitału wzajemnego zaufania dla teraźniejszości i przyszłości dobrosąsiedzkich stosunków i całej  Europy Środkowej jako naturalnej tamy dla powrotu zgubnej dla regionu polityki divide et impera,  niżej podpisani deklarują swój wyraźny sprzeciw wobec takiego obrotu sprawy.

Rozwiązujmy własne spory między sobą, jak dobrzy sąsiedzi.

 

Matyáš Zrno, Konzervativní noviny

Paweł Lisicki, šéfradaktor týdeníku DoRzeczy

Lucie a Maciej Szymanowski, novináři

Jan Kubalčík, předseda Konzervativní strany

Miloš Doležal,  spisovatel a básník

Jana Franková Doležalová, herečka

Dr. Marek Natusiewicz, architekt

Vladimír Petrilák,  Budzow  (Malopolské vojvodství)

Chcete i vy přidat svůj podpis? Napište nám na newsletter@konzervativni.cz!

 

 

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč