Nový rodný list by popřel biologickou realitu a právo dětí na matku a otce!

Pan ministr oprášil návrh vyhlášky aktivistických úředníků, která zavede dvě kategorie dětí. Děti, které mají rodiče – tedy maminku a tatínka a děti, jimž pan ministr maminku nebo tatínka z života vyškrtne. Těmto dětem, nebojíme se je nazvat nevinnými oběťmi sociálního inženýrství politiky STAN, bude ze života vyškrtnut jeden z rodičů a nahrazen defacto cizí osobou, tzv. sociálním rodičem.

Tato vyhláška přináší nový rodný list a revoluci ve všech matričních formulářích souvisejících s rodinou. Agenda matrik bohužel spadá výhradně do kompetence ministra Rakušana. Ministerstvo již nyní nařizuje matrikám, aby do kolonky “otec” byli zapsáni dva muži, z nichž jeden otcem není. Stejně tak i u žen. Teď to chce ale povýšit na podzákonnou úroveň!

Takže ve zkratce

Když si dva čeští muži pronajmou v zahraničí na 9 měsíců dělohu ženy a nechají si tak na zakázku vyrobit dítě, tak budou po návratu do ČR a po schválení soudem matrikou zapsáni v rodném listě jako „rodič“ a „rodič“. Ministr Rakušan tak fakticky řekne, že matka není pro dítě důležitá a v jeho životě nemá žádné místo. Rodné listy tak budou popírat biologickou realitu a pošlapávat právo dětí na mámu a tátu.

Mysleli jsme si, že se za této vlády, která má silnější konzervativní pozici, nic takového nestane. Ale možná jsme se spletli. Kdo by snad ještě mohl panu ministrovi “promluvit do duše”,  je pan premiér, který se vždy zastával rodiny založené na manželství muže a ženy, otcovství a mateřství. Nicméně nevíme, jestli o tom vůbec ví.

Ministerstvo vnitra s ministrem Rakušanem v čele, se spolu s některými soudci Nejvyššího soudu ČR, podílí na legalizaci zahraničního obchodu s dětmi. Cestu k akceptaci této neetické praktiky otevřel v roce 2017 nálezem I. senát Ústavního soudu vedený Kateřinou Šimáčkovou (I. 3226/16). Ten uvedl, že náhradní mateřství je v pořádku. Šlo o naprostý exces jednoho senátu Ústavního soudu, který byl hojně kritizován. Bohužel na něj navazují další rozhodnutí Nejvyššího soudu. A ministr Rakušan to už teď jen přivádí k „dokonalosti“.

Právo dětí na mámu a tátu, jak jej zaručuje Úmluva o právech dítěte, nesmí být nikdy pošlapáváno kvůli rozmarům dospělých.

Převzato z Aliance pro rodinu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!