Nikomu to neublíží…?

S Janem Petrem Kosinkou, právníkem a sociálním pracovníkem o tom, zda skutečně homomanželství nikomu neublíží, co je to náhradní mateřství, proč progresivisté používají raději „měkké“ metody, do jaké míry jsme do sociálních experimentů tlačeni Evropskou unií a jak je možné, že je gender věcí volby zatímco homosexualita je vrozená. Přinášíme první část rozhovoru.

Heslo „Většině to neublíží a menšině to pomůže“ je hlavním heslem iniciativy Jsme fér a musím uznat, že je chytře vymyšlené. Opravdu to tedy nikomu neublíží?

To je jedna z největších lží (ale nikoliv jediná), kterou tato lobby šíří. Proti tomu jsem ve svém příspěvku při veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně dne 9. října 2018 hájil pozici, že ve skutečnosti je těch, kterým to ublíží, s vysokou pravděpodobností podstatně více než těch, kterým má nová legislativa pomoci. Předně poškodí děti, protože vzroste tlak na dodávání dětí do těchto svazků. A protože v těchto párech přirozeně děti vzniknout nemohou, nabízejí se dvě možnosti: Buď se najde tzv. kamarád, který „pomůže“ – to se týká lesbiček, nebo se zvýší tlak na rozšíření surogátní mateřství a v podstatě na obchod s dětmi, jak se již dnes děje na Západě.

Můžete vysvětlit termín surogátní mateřství?

Surogátní mateřství je institut náhradního mateřství, jímž se konstruuje minimálně třístranný vztah (ale může být i vícestranný) osob, které se podílejí na… téměř by se chtělo říci „výrobě“ dítěte. V posledních letech se stal celkem běžným v případě neplodnosti heterosexuálního páru. Praxe se v jednotlivých státech značně liší od striktního zákazu až po úplnou a širokou zákonnou aprobaci. U nás se prakticky jedná o neregulovanou oblast, přičemž ani experti se neshodnou, zda se jedná o postup legální či nikoliv. Faktem je, že se jedná i u nás o rozšířenou praxi. Standardně v některých západních zemích se využívá i při uspokojování touhy dvou homosexuálních mužů po dítěti. V tomto případě to v praxi (tam, kde to legislativa umožňuje, případně nelegálně) probíhá tak, že na základě (písemné) smlouvy je sperma obou mužů smícháno, aby nebylo možné určit, kdo je skutečným otcem dítěte, a tímto biologický materiálem je oplodněna náhradní matka, která se smluvně zavazuje dítě odnosit a po porodu předat k adopci oběma „otcům“. To je nejjednodušší varianta. Existují však i složitější varianty, kdy např. dárkyně vajíčka a matka, která dítě nosí a porodí, jsou dvě různé osoby apod. Existují různé modifikace smluv či speciální klauzule, jako např. povinnost podstoupit potrat, pokud se dítě nebude vyvíjet optimálně… Ve smlouvě se náhradní matky zavazují k přísné anonymitě. V důsledku toho pak bude mimo jiné dětem zabráněno i znát svého biologického rodiče. Většinou nelegální byť široce rozšířená je finanční stránka celé transakce, dokonce existují elektronické aplikace propojující jednotlivé strany potenciálního kontraktu, takový eBay pro obchod s dětmi. V praxi při tom často dochází k vykořisťování chudých žen z rozvojového světa.

Takže to byly děti. Ublíží to ještě někomu?

Za druhé to poškodí všechny disidenty, kteří s touto agendou nesouhlasí, a to včetně některých osob s menšinovou sexuální orientací samotných. Tohoto bodu se týkalo jádro mých vystoupení v Poslanecké sněmovně, kde jsem uváděl konkrétní příklady vyhazování z práce, ze studia, omezování svobody slova, tisku, shromažďování, podnikání apod… naprostá většina populace bude poškozena tím, že se v úředních dokumentech nebude moci označovat za matku a otce, nýbrž za rodiče A a B, případně 1 a 2, protože k tomu logicky bude (podobně jako v jiných státech) vývoj směřovat. V případě přijetí požadavků genderové lobby ohledně nahrazení právního pojmu pohlaví pluralitní škálou genderů v úředních dokumentech bude poškozeno 99,99 % populace (transsexuálů je v populaci 0,01 %), protože zanikne právní pojem pohlaví (založený na objektivních kritériích) a bude nahrazen proměnlivým pojmem genderu dle subjektivní volby. Znamenalo by to samozřejmě i enormní finanční náklady na změnu informačních systémů, databází, smluv apod., jak u státních, tak soukromých subjektů. Na Západě dochází již i k postihování lidí za to, že neužili v komunikaci s transsexuály uměle vymyšlená tzv. preferovaná zájmena. Za třetí to poškodí i některé korporace, zejména církve, pokud nebudou chtít změnit svoje autentické učení… Katolické církvi vážně hrozí, že se ocitne se svým učením za hranicí státních zákonů se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

 

Autor je právník a sociální pracovník. Působil mimo jiné v Kanceláři veřejného ochránce práv v Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody (ve funkčním období JUDr. Motejla a JUDr. Varvařovského) a na Nejvyšším soudě jako asistent předsedkyně senátu. Nyní je osobou samostatně výdělečně činnou a zároveň asistentem soudce. V doktorském programu obor Teorie práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity letos obhájil disertační práci na téma Krize legitimity práva. Příležitostně přednáší a publikuje.

Na toto téma napsal dva obsáhlé text, které jsou k dispozici zde a zde

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!