Nikdy nenechte epidemii přijít nazmar

Během historicky prvního amerického národního lockdownu si tisíce nikým nevolených úředníků, stejně jako federální a státní vlády, přisvojily obrovské pravomoci, které jim obvykle nejsou propůjčovány.

Bez většího logického zdůvodňování vybírali a rozhodovali, které podniky mohou zůstat otevřené. Posílali nakažené do pečovatelských domů, které obývali slabí a zranitelní lidé.

Jen se zadlužujte…

Jejich pravidla pro stíhání těch, kteří porušili nařízení týkající se dodržování společenského odstupu, zdržování se doma, nošení roušek nebo násilných protestů, se často opírala o politické důvody. Jejich výdajová opatření na „infrastrukturu“ a „zdravotní péči“ byla záminkou pro posílení přerozdělovacích nároků.

Konzervativci naříkali, že pod fasádou ochrany před pandemií se ukrývá levicová agenda. A levice se v euforii chlubila, že tomu tak vskutku je.

Po finančním krachu v roce 2008 mluvil Barack Obama o „zásadní transformaci“ země. Nyní je zpět a vyjadřuje se k neuváženým mnohamiliardovým výdajům, které zvýšily americký dluh na téměř 30 bilionů dolarů.

„Možná je to poučný okamžik, pokud jde o celý tenhle jestřábí přístup k deficitu federální vlády,“ řekl Obama v nedávném rozhovoru s Ezrou Kleinem z deníku The New York Times. „Jen být nervózní z našeho dluhu za 30 let, zatímco miliony lidí trpí – možná to není chytrý způsob, jak přemýšlet o naší ekonomice.“

Zřejmě tím chtěl říci, že půjčovat si v pandemii spousty peněz a příliš se nestarat o jejich splácení je nový, lepší přístup k ekonomice.

Nepromarnit příležitost!

V loňském roce se kalifornský guvernér Gavin Newsom chlubil tím, že využije celostátní karanténu v Kalifornii.

„Je tu příležitost k novému pojetí progresivní éry ve vztahu ke kapitalismu,“ řekl Newsom. „Takže ano, rozhodně to vnímáme jako příležitost k přetvoření způsobu, jakým podnikáme a jak vládneme.“

Hillary Clintonová řekla něco podobného už na počátku pandemie: „… Byla by hrozná škoda tuhle krizi promarnit, jak říká jedno staré přísloví. Dozvěděli jsme se mnoho o tom, jaké jsou v naší zemi absolutní slabiny, pokud jde o zdravotní a ekonomickou spravedlnost…“

Tím „starým příslovím“ měla ve skutečnosti na mysli recyklovaný citát Rahma Emanuela, který byl šéfem Obamova štábu. Jeho přesná slova zněla: „Nikdy nedopusťte, aby vážná krize přišla nazmar.“

Později Emanuel upřesnil, že krize umožňují radikální změny, o kterých se nikdy neuvažovalo nebo byly považovány za nemožné. Bez katastrofy by nikdo se zdravým rozumem nehlasoval pro krajně levicové programy.

„Velký reset“

Snaha o zmanipulování covidu se však netýká jen levice. Davoská parta odpovědná za Světové ekonomické fórum hovořila o využití globální krize k prosazení „velkého resetu“. Tito samozvaní strážci chtějí vytvořit globální pravidla, jimiž se bude řídit světová ekonomika, energetika, doprava, vzdělávání, klima, přerozdělování bohatství a média. Jinými slovy, několik elit se bude snažit anulovat lokální zákony.

Co mají všechny tyto snahy společného?

Za prvé, všechno jsou to agendy vedené odshora dolů. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že průměrní Američané se obávají masivního zadlužování. Bojí se, že pod záminkou pandemie získá vláda nové pravomoci.

Za druhé, naše elity jsou antidemokratické. Hovoří o tom, že chtějí občanům vnutit změny prostřednictvím dekretů, exekutivních příkazů, soudních rozhodnutí nebo byrokratických nařízení. Obama, Newsom, Clintonová a zastánci „velkého resetu“ nechtějí své programy předkládat k diskusi lidem a jejich voleným zástupcům.

Za třetí, za líbivými hesly o nepromarněných krizích, poučných okamžicích a resetech se skrývá zahanbující realita, že tyto iniciativy nejsou v normálních časech populární, protože odporují zdravému rozumu. Kdyby Američané vyzkoušeli Obamovu ekonomiku v rámci svých rodinných rozpočtů, přišli by na mizinu nebo by šli do vězení poté, co by se jim nahromadily nesplacené dluhy. Pouze elity se svými soukromými ochrankami, které mají peníze a vliv, aby zůstaly v bezpečí, mluví o odebírání peněz policii. Jen málokterá z uvědomělých elit, které létají do Davosu svými tryskáči vypouštějícími oxid uhličitý, někdy létá ekonomickou třídou.

Za čtvrté, naši bohatí revolucionáři za sebou nemají žádné valné výsledky v politice. Masivní zadlužování, zvyšování vládních pravomocí, omezování osobních svobod, vyšší daně a další regulace se většině Američanů nelíbí. Brexit a odpor proti Evropské unii naznačují, že totéž platí i v zahraničí.

Mnoho příslušníků levicové elity zbohatlo zpeněžením své politické kariéry prostřednictvím lukrativních insiderských sítí. Cynik by mohl dojít k závěru, že se plně „zresetovali“ až poté, co nejprve nechutně zbohatli – díky čemuž nemusejí žít a uvažovat jako my ostatní a nemusejí nás ani poslouchat.

 

Victor Davis Hanson je konzervativní komentátor, klasický filolog a vojenský historik. Je emeritním profesorem klasické filologie na Kalifornské státní univerzitě, vedoucím pracovníkem v oboru klasické filologie a vojenské historie na Stanfordově univerzitě, členem Hillsdale College a významným členem Center for American Greatness. Hanson napsal 16 knih, mimo jiné „Západní způsob války“, „Pole beze snů“ a „Argumenty pro Trumpa“.

Překlad původního článku newyorské redakce The Epoch Times: JaS

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!