Nezávislost ČNB stále v ohrožení

Novinářsko-marketingová mašinerie ve službách oligarchy a zároveň premiéra A. Babiše a jeho přisluhovačů rozjíždí akci směřující k tomu, aby vládní výdaje mohly být trvale kryty přes ČNB. Obrovské problémy kvůli úrokům z vládního dluhu, způsobené zvýšením státních výdajů za této vlády, se tak provalí až s odstupem času.

Začíná rekognoskace situace. Svědčí o tom článek L. Kovandy na serveru FAEI. Podle něj je jen otázkou času, kdy dočasná výjimka platná do konce letošního roku dávající ČNB možnost převzít od bank či jiných držitelů vládní dluhopisy bude akceptována bez omezení (což jen dokladuje známý fakt, že jednotkou dočasnosti je v českých zemích 1 furt…). Je to prý potřebné a neodvratné a politici v ČR nemohou dojít k ničemu jinému.

Dle čl. 98 Ústavy je hlavním cílem činnosti ČNB péče o cenovou stabilitu. V článku podpořená změna Zákona má neomezeně prodloužit dočasnou možnost, aby ČNB mohla vykupovat vládní dluhopisy. Za situace, kdy jsme dlouhodobě nad inflačním cílem, a inflace hrozí a bude hrozit dalším zvýšením, bude taková úprava Zákona v rozporu s Ústavou! Vedla by proti cíli, který má ČNB v Ústavě zakotvený!

Je zakázáno, aby ČNB financovala veřejný sektor. Je to nutná podmínka k tomu, aby mohla plnit svůj v Ústavě definovaný cíl: pečovat o cenovou stabilitu. Dočasná možnost připustit takové nepřímé financování vlády byla ústavně na hraně i v době, kdy riziko inflace nebylo tak velké a kvůli COVIDu údajně jinak hrozila možnost bankovní krize. Jakékoliv její prodloužení je v situaci hrozící inflace neústavní.

Andrej Babiš spolu s ČSSD a KSČM se o něco takového rozhodně pokusí. Je nutné, aby se zodpovědní politici začali na tento krok připravovat a zabránili mu. Neochota levně půjčovat vládě na nezodpovědné výdaje, které těžko mohou být splaceny, je zdravá a přirozená. Nedopusťme, aby tento logický mechanismus úplně přestal fungovat!

Připusťme, že si vláda může půjčit, ať nepřímo nebo přímo, od občanů, podnikatelů nebo firem. Zda za vládou nabízený úrok půjčit vládě peníze, je na posouzení věřitele, který nese riziko, že dluh nemusí být včas splacen. ČNB, obzvlášť v situaci hrozící inflace, žádné vládní dluhy držet nesmí! Jinak je nezávislost ČNB, a následně cenová stabilita, neudržitelná.

Autor je členem Konzervativní strany.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!