Než…

Než řekneme sbohem létu,

nedržme si víru tu,

že stoletá zima

jista si má

naší být zlostí.

Před veřejností?

Před vším vltavským zrcadlením

cloumat jiskrou tou, jíž si cením.

Aby až dovolí jarům čas přát,

kdo milovat měl. Či kdo hřát.

 

Autor je profesí právník, ve volném čase básník.