Nepoučitelní, nenapravitelní a stále více radikální

V Evropském parlamentu vzniká návrh dalekosáhlé federalizační reformy zakládacích smluv EU. Více pravomocí pro EU, političtější instituce, méně jednomyslnosti, více genderu, schvalování změny smluv referendem, apod.

O tom, že Evropský parlament by si přál po proběhlé Konferenci o budoucnosti Evropy změnu zakládacích smluv, jsem psal na blogu už v červnu 2022. Tehdy EP formálně zahájil proces, který by k takové reformě mohl vést. Odezva mezi členskými státy, jejichž postoj je v této věci rozhodující, nebyla zatím příliš nadšená. Europoslanci se přesto nenechali odradit a v uplynulých měsících připravovali konkrétní návrh. Ten byl 25. října schválen příslušným výborem (výbor pro ústavní záležitosti) a přibližně za měsíc o něm bude hlasovat plénum.

Z navržených změn stojí za pozornost hlavně následující:

 • výrazné omezení zbývajících případů, kdy se v radě hlasuje jednomyslně, ve prospěch hlasování kvalifikovanou většinou;
 • posílení pravomocí Unie v řadě oblastí – např. ochrana životního prostředí by měla propříště patřit mezi výlučné pravomoci EU, zatímco třeba veřejné zdraví, vzdělávání, civilní ochrana nebo průmyslová politika by měly být přesunuty mezi sdílené pravomoci EU a členských států (nyní zde má EU jen podpůrnou a koordinační roli), a další pravomoci EU by měly být různým způsobem rozšířeny, např. ty v oblasti zahraniční politiky, obrany energetiky, vnitra a justice nebo ochrany vnějších hranic;
 • ke smlouvám by měl být připojen protokol o sociálním pokroku (ten by měl mj. zajistit přednost sociálních práv a společenského pokroku před hospodářskými právy);
 • použití článku 7 Smlouvy o EU, který umožňuje Unii zakročit proti členskému státu, závažně porušujícímu společné hodnoty Unie, by bylo usnadněno;
 • z Komise by se měla stát „Evropská exekutiva“ (vláda);
 • EP by měl získat plnohodnotné právo legislativní iniciativy;
 • EP by měl rozhodovat v rozpočtových otázkách zcela rovnoprávně s Radou;
 • hlavní slovo při výběru předsedy Komise by měl mít EP, zatímco Evropská rada by jej jen schvalovala;
 • předseda Komise by si sám měl vybírat členy Komise na základě politických preferencí, přičemž by měl zajistit zeměpisnou a demografickou rovnováhu;
 • měla by být zavedena možnost celounijních referend o záležitostech souvisejících s činnostmi a politikami Unie – touto cestou by měly být schvalovány i změny zakládacích smluv (!);
 • zmínky o rovnosti žen a mužů ve smlouvách by měly být nahrazeny pojmem „genderová rovnost“.

Důležité je říci, že kromě některých prvků – jako je například výlučná pravomoc pro EU v oblasti ochrany životního prostředí – nejde o nic zásadně nového. Podobné návrhy přicházejí od europoslanců či obecně unijních federalistů (centralistů) dlouhodobě a opakují se znovu při každé příležitosti. Snad se jen postupně stávají krok za krokem odvážnějšími.

V knize Unie ve stínu brexitu (2020) jsem podrobně rozebíral nápadně podobnou iniciativu EP z února 2017 – konkrétně šlo o rezoluce:

a) k možnému vývoji a změnám současného institucionálního uspořádání Evropské unie,

b) o zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy a

c) o rozpočtové kapacitě pro členské státy, jejichž měnou je euro.

Všímal jsem si zde, že vyhraněný postoj Evropského parlamentu – tehdy v kontextu diskuse o pobrexitové budoucnosti EU-27– nebyl překvapením. Z unijních institucí je to dlouhodobě právě tato, která nejotevřeněji zastává a prosazuje federalistické vize, respektive přístup více Unie.

Centralizace je vydávána za univerzální řešení

V souvislosti s loňským projevem německého kancléře Olofa Scholze v Praze jsem na blogu poznamenal, ať už se vnější okolnosti vyvíjejí jakkoli, problémy přicházejí a odcházejí, unijní centralisté jsou jako flašinetáři s repertoárem omezeným na jedno číslo. Utahaný popěvek na téma ever closer union je vždy znovu nasazován, ať o to někdo žádal, nebo ne. Centralizace je vydávána za univerzální řešení všech skutečných či domnělých obtíží, kterým EU a její členské státy čelí. Jednou je to dluhová krize, podruhé ta migrační, jindy koronavirus, naposledy válka na Ukrajině a energetická krize. Kritickou úvahu o tom, do jaké míry některé z těchto problémů sama centralizace vytvořila či k nim přispěla, nečekejme.

Dnes, ve světle Zeleného údělu, energetické krize, pokračujících problémů s migrací a všech děsivých iniciativ, které se na nás z Bruselu týden po týdnu valí (viz seriál Tento týden v EU na tomto blogu), si jasně uvědomujeme, jak pomýlený tento přístup je, a jaká rizika s sebou nese svěřit rozsáhlé a nejasně ohraničené pravomoci nadnárodním institucím mimo demokratickou kontrolu. Různé příměry pro naši dnešní situaci, kdy se integrace se vylila z břehů a začala vytvářet více problémů než užitku, jsem se snažil nabídnout v nedávných článcích Evropská integrace v zrcadle našich pohádek a EU jako společenství vyvlastněných vlastníků.

Návrhy federalistických snílků v europarlamentu – nenapravitelných, nepoučitelných a neustále se radikalizujících – je proto třeba jednoznačně odmítnout. Nic dobrého nepřinášejí a jejich realizace by jen prohloubila stávající problémy.

Autor je odborník na evropské právo. Publikuje na svém blogu

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme