Není čas na „digitální šabat“?

„Komunikační technologie jsou jedním z nejužitečnějších a současně nejvíce znepokojujících vynálezů,“ říká David Katznelson, generální ředitel společnosti Reboot, která stála u zrodu fenoménu pravidelného „dne odpojení“. „Usnadňují komunikaci, ale také u jednotlivců podporují návykové chování, které často nahrazuje přirozenou lidskou interakci.“

Mediální teoretik Marshall McLuhan kdysi napsal, že „medium je poselstvím“. Myslel tím, že změny, které nové médium v kultuře způsobí, jsou často důležitější než informace tímto médiem přenášená. Proč? Protože médium mění způsob, jak zakoušíme a interpretujeme svět.

Data máme, ale co s nimi?

Zírat na displej znamená vstoupit do světa, kde nemusíte řešit nic, co jste si sami nezvolili. Na internetu můžete být neviditelní nebo si vytvořit libovolnou identitu. Nefunguje tam žádná lineární logika: můžete přebíhat ze stránky na stránku, vstupovat do a vystupovat ze sociálních sítí, jak sami chcete. A právě to se nám na internetu nejvíce líbí! Nicméně internet, stejně jako všechny technologie, také bere. Slibuje mnohem více, než ve skutečnosti dává. „Být on-line“ se stalo tak samozřejmým, že to už ani nevnímáme – až do chvíle, kdy jsme o spojení připraveni.

Telefon vždy po ruce, abych o žádnou novinku nepřišel, možnost kdykoliv cokoliv si ihned najít… poznávat je tak báječné! Jenže neustálý příval banalit a informací bez hodnoty nás zároveň permanentně rozptyluje a ubírá nám schopnost soustředit se v danou chvíli na jeden úkol. Digitální technologie tak představují lákadlo, které nás často soustavně odvádí od hluboké práce a tříští naši pozornost.

Existuje pro to vědecké vysvětlení. Neustálé rozptylování na neurologické úrovni ovlivňuje mozek. Ke změnám nedochází pouze na mentální úrovni, ale bohužel i v samotné fyziologické struktuře mozku. Ten se přizpůsobuje neustálému proudu nahodilých internetových zkušeností, což nás současně uvádí do stavu dychtění po opakovaných poryvech vzrušení, které přicházejí s novinkami. Výsledkem je postupující neschopnost dávat pozor, soustředit se, hluboce přemýšlet.

Jedna studie za druhou potvrzují častou zkušenost, které si již na sobě mnozí všimli: internet činí nalezení nějaké informace nekonečně snazším, avšak vyvinout nepřerušovanou pozornost, která je nutná pro získání poznání z nalezené informace, činí naopak o mnoho těžším… Zkrátka: Máme informace, ale neumíme je hlouběji zpracovávat. Tuny roztříštěných dat bez kontextu potlačují schopnost koncentrace, rozjímání a reflexe. V tom vězí zrádnost technologií, které jsou přitom tak zábavné a pohodlné.

Najít informaci totiž není totéž jako nalézt poznání, něco doopravdy poznat. Internet může být užitečný ve vyhledávání informací, jak věci vyrobit, ale může nám být naopak překážkou v tom, abychom měli čas pro zamyšlení se, kontemplaci (tedy rozjímání, umožňující nahlédnutí smyslu věcí).

Vytvořit prostor ticha

Prvním krokem k opětovnému nabytí kognitivního sebeovládání může být vytvoření prostoru ticha, v němž můžete normálně myslet. Pomocí v tom může být alespoň na pár hodin zastavit on-line komunikaci, vystoupit z ní, odpojit se…

„Digitální šabat“ či „digitální detox“ může být jakousi technologickou obdobou „dne odpočinku“, kdy lidé vypnou svoje komunikační přístroje – zvláště počítače, iPady a chytré telefony –, aby se mohli znovu „napojit“ na reálný svět. Šabat není trestem, ale prostředkem, jak odložit všední starosti (alespoň ty, které k nám přicházejí prostřednictvím digitálních technologií).

Podobá se předvelikonočnímu postu, kdy se lidé během čtyřiceti dnů před Velikonocemi zříkají některých druhů jídel (např. masa, alkoholu) nebo činností. Ani zde nejde o trest, ale o zřeknutí se dobrých věcí ve prospěch ještě lepších.

Během času sebezáporu se učíme zbavovat se nahromaděných rozptýlení, která brání vidět cíl. Neil Postman, sám sekulární člověk, chválil náboženský asketismus, neboť prý „ničí“ informace, jež odvádějí pohled od posledního cíle. Abychom parafrázovali název Postmanovy nejslavnější knihy, jistá askeze chrání své nositele před tím, aby se ubavili k smrti…

Odpojte se

Den odpojení je globální osvětová kampaň, která se každoročně koná první víkend v březnu. Již více než deset let využívají lidé, rodiny, školy, náboženské instituce i firmy tento den jako příležitost k nastavení či obnovení rovnováhy mezi zdravým životem a komunikačními technologiemi. V roce 2024 Den odpojení připadá na 1. a 2. března.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč