Němý

/věnováno duším všech ukrajinských hrdinů/

 

V epoše plískanic,

kdy promlouvají hroby v Izjumu,

hledal jsem slova.

Obyčejná slova. Dřív mě

napadala sama: o něze, nádheře,

náramnosti procitnutí.

Dnes je neznám.

Kde jsou? Viděl je z vás někdo?

Neslyšel o nich váš známý?

Nechci moc. Jenom větu

NE dutou jako ujištění:

„Ňák bude.“

Kyrie eleison.

Nechci málo. Jenom odpuštění

za roky tance „v měsíčním svitu

s ďáblem“.

Christe eleison.

   Chci! Chci rozednění

s pamětí místo slunce

a rosou padlých

spravedlivých.

Kyrie eleison.

 

 

Autor je profesí právník, ve volném čase básník.