Nemohli bychom to prosadit nějakým zákonem…?

Sucharská miniaktovka ze vzdálené země, kde novináři dělají správně svojí práci a kde se ví, co je to věc veřejná a demokratická politika.

 

My zkrátka nechápeme, proč vládnoucí ultrakonzervativci nechtějí podepsat Istanbulskou úmluvu a přijímat odpovídající zákony v jejím duchu.

Vadí jim pojem gender…

A proč jim vadí, vždyť je to analytický pojem ze sociálních věd. Je založen na vědeckém konsensu.

To je skvělé, že máte v sociálních vědách své trendy a že to u vás žije, ale lidé mu nerozumí.

Tomu nemusí rozumět, za tím jsou výzkumy, které dokazují, že to pomůže, zejména ženám a marginalizovaným skupinám.

To je skvělé, ale o podobě právního řádu nerozhodují odborníci, ale zákonodárce, který je volen občany, aby zastupoval jejich zájmy. A aby občan zákony dodržoval, tak jim musí elementárně rozumět, stejně jako ten, kdo je potom bude vymáhat.

Musíme je v tom vzdělávat v rámci školství!

Myslíte za peníze daňových poplatníků? To asi těžko, že ano, vy se musíte snažit ho lidem na dostupných veřejných platformách vysvětlit a za své peníze. Jakmile opustíte pole vědy, stává se z vaší teorie politikum.

Ale to je přeci věda a ta do školství patří.

Věda je i teologie a filosofie. Je dobré se učit o trendech ve společenských vědách, ale na základní i střední škole taky neučíme tomismus, radikální skepsi, Hegela nebo analytickou filosofii, alespoň ne jako specifický a závazný pohled na společnost a svět.

Ale to je vědecký konsensus!

Jistě, ale vědecké konsensy existují i pro i teorie o volném trhu, například. Přeci nechcete, abychom vám nasazovali jenom nějaké brýle, protože to je konsensus společenských nauk. Ty přeci taky vyrůstají z kulturních a jazykových konstruktů a nedají se od nich oddělit. Politika se tvoří na základě toho, co si lidé přejí. A přejí si to, čemu rozumí, že jim něco přinese.

A co přesně na tom vy nechápete?

Chápu, že stojíte o to, abych se díval na společenské záležitosti prismatem genderu.

To je správně.

Pak mi tedy vyložte, proč bych to měl dělat? Nebo počkejte, připravili jsme pro vás malý experiment. Přiveďte těch pět lidí z ulice, co jsme je oslovili.

[Ťap, ťap, ťap, přicházejí občané]

Víte co je to gender?

Éééé, to je nějakejch těch vašich 62 pohlaví, že jo…?

No, ne úplně, ale to je jedno asi, další.

Heleďte, ať si to dělají u sebe doma a nevotravují s tím na veřejnosti.

Bohajeho, sedněte si prosím vás tamhle někde… uff.

Víte, co je to gender?

Já myslím, že feministky z gender studies by měl někdo pořádně vošukat!

Eh, no comment, další prosím.  Zkusíme posledního!

Gender je soubor norem, zvyků a atributů, které přisuzujeme mužům, ženám, dětem a dalším jedincům, je to proměnlivý jev v čase i místě, je to sociálně konstruovaná kategorie vyplývající ze specifického kulturního kontextu a jeho axiomů, paradigmat a dalších apriorních předpokladů.

Výborně, máme jednoho člověka z pěti, který zhruba ví, co má odpovědět. To sice nutně neznamená, že ví, o čem přesně mluví a k čemu to má sloužit, a co si o tom vlastně vůbec samostatně myslí, ale to nechme stranou. Nuže, držme se této definice a pojďme si povídat o tom, jaké má společenské konotace.

My říkáme, a dokazují to i sociologické studie, že používání pojmu gender zohlední ve své specifické aplikaci, například při ochraně proti domácímu násilí, všechny lidi, kteří to potřebují.

A dál?

Je to inkluzivní pojem, protože dělá rozdíl mezi biologickým pohlavím a performovanou genderovou rolí, kterou normativně vytváří společnost a kultura pomocí sdílených tradic, v našem případě patriarchálních, a která se od jedince očekává. Tedy gender jako pojem odlišný od pohlaví nechrání jenom cis heterosexuální biologické ženy, ale mnohem širší skupinu, vč. menšin, které mohou být rovněž obětí násilí, diskriminace a společenské marginalizace. Proto by měl zákon myslet skrze tento pojem i na ně.

Pokud si společnost toto rozlišování osvojí, automaticky rozpozná i mocenskou dynamiku mezi různými skupinami a z nich vyplývající nerovnosti, které jsou právě zdrojem násilí.

A na to taky máte výzkumy?

Ano.

Dobře, rovnost, to je tedy taky další zatížený pojem, na který bychom potřebovali další pořad, ale nebudeme to komplikovat. Věříte si, že vaše studie mohou přesvědčit ne obecnou typologickou skupinu, ale jednoho každého konkrétního člověka o tom, že významně změní jeho život a šance v něm?

Jistě, studie hovoří jasně. Trendy se určují statistickými metodami a statistika vyjadřuje pravděpodobnost. A s pravděpodobností pracuje i loterie, i když s enormně menší pravděpodobností. Jestliže lidi sází Sportku, tak přeci chápou, jak pracuje statistika!

Eh, co prosím?

No proč by nezvýšili svoje šance takto, když se jim to správně vyloží? Kromě toho, máme i další studie, z oboru psychologie a dalších, je to interdisciplinární věc.

Výborně, teď se pohybujeme na půdě alespoň nějaké heuristiky, která vypadá solidně, tak já vás tady nechám s těmito pěti lidmi a vy jim můžete ty přínosy vyložit napřímo. Jsou zde dvě ženy, dva muži, a disproporčně i jeden zástupce marginalizované menšiny, mimochodem ten, kdo odpověděl správně. Ale v zájmu jednoho musíte přesvědčit ty čtyři další, byť dva z nich jsou právě opilí, ale máte na to neomezené množství času.

Počkat, ale to byste měli vysvětlovat i vy novináři!

Opravdu? Nepovídejte!

My bychom to mohli prosadit nějakým ústavním zákonem, že. Nakonec, jde o lidská práva, no ne?

Tak na to potřebujete většinu ještě větší, a být vámi, šel bych na to zezdola. Přeci nebudeme rozdmýchávat kulturní války!

Hodně štěstí, budete ho potřebovat.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!