Nemluvte za nás: Čeští transsexuálové se distancovali od požadavků radikálních trans aktivistů

Čeští transsexuálové se ohradili vůči snahám radikálních transgender aktivistů hovořit za všechny trans lidi při prosazování úprav v zákoně o úředních změnách pohlaví.

„Nechceme být bráni jako rukojmí pár ambiciozních politiků a gender-radikálů, kteří předstírají, že mluví našim jménem, aby bez diskuse prosadili svoje požadavky… Nepřejeme si být používáni radikálními organizacemi a politiky jako štít k prosazování medicínsky i společensky kontroverzních požadavků.“

– uvádí se v otevřeném dopise adresovaném českým poslancům

Výzvu sepsali lidé, kteří „procházejí nebo si již prošli změnou pohlaví s lékařskou diagnózou F64.0 transsexualita,“ píše se v dopise. Jde tedy o lidi, kteří si prošli chirurgickými zákroky ke změně pohlaví, ne o osoby, které se za druhé pohlaví pouze označují.

Změna pohlaví „na čestné slovo“

Dopis je reakcí na prohlášení z konce března, kdy vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Klára Šimáčková Laurenčíková a ministerstvo spravedlnosti představili návrh nové úpravy legislativy o úředních změnách pohlaví, který mají v nejbližší době naši zákonodárci projednávat.

Podle novely by si úředně mohl změnit pohlaví každý občan starší 15 let, který o tom sepíše osobní prohlášení a bude mít potvrzení od lékaře. Doposud platí, že změna pohlaví je uznávána, pouze projde-li člověk chirurgickým zákrokem – kastrací.

„Kdokoliv, včetně školáků od patnácti let, by se nově mohl jen na základě osobního prohlášení a potvrzení od sexuologa nechat úředně prohlásit za muže nebo ženu. Tlak na přijetí této úpravy je doprovázen manipulacemi, citovým vydíráním a silnými slovy o „vynucených kastracích“.  Stejnou rétorikou ale můžeme opáčit, že návrh nutí stát, aby přijal odpovědnost za „ženy s penisem“ a „rodící muže“, ohrazují se autoři dopisu.

Aktivisté upozorňují, že operaci ke změně pohlaví si přeje jen část z komunity transgenderů, pro ten zbytek není důležitá a stačí jim hormonální léčba.

„Tímto chceme upozornit, že zdaleka ne všichni lidé s transsexualitou podporují radikální aktivity typu „změna pohlaví na čestné slovo“, přestože se údajně vedou jejich jménem a na jejich přání. K propagaci je stále dokola využíváno pár radikálních aktivistů, kteří se věnují prosazování konceptu „nebinárního“ pohlaví a dehonestaci práce sexuologů. Nemají žádný mandát mluvit za transgender osoby a už vůbec nereprezentují žádný jednotný názor lidí s transsexualitou.“

– píše se v dopise

Autoři specificky poukazují na radikální lobbystickou organizaci Trans*parent, která úzce spolupracuje s vládní zmocněnkyní pro lidská práva, a která má pouze 12 oficiálních členů. Spolek se k otevřenému dopisu transsexuálů odmítl pro naše médium vyjádřit.

Tiskový mluvčí organizace Daniel Zikmund nás nicméně odkázal na studii Národního ústavu pro duševní zdraví, podle které si 90 % dotázaných z LGBT+ komunity v České republice „přeje konec nutnosti kastrací při úřední změně pohlaví“.

Transsexualita není transvestitismus

Transsexuálové podotýkají, že než dojde k jakýmkoliv změnám v legislativě, které se nevyhnutelně dotknou každého z nás, musí proběhnout veřejná diskuze, kde budou mít hlavní slovo renomovaní odborníci, nejenom mediální aktivisté.

Násilně prosazený zákon protlačený vládou a médii bez souhlasu většinové veřejnosti by podle nich mohl poškodit „doposud nekonfliktní vnímání trans-lidí většinovou společností“ a vést k nárůstu transfobie. Pro jedince žádající si operativní změnu pohlaví by také znamenat zhoršenou dostupnost v již tak kapacitně přetížené odborné péči.

„Doposud byli transsexuálové společností přijímáni jako lidé narození v nesprávném těle, kteří se na základě lékařské diagnózy snaží svoji situaci vyřešit a normálně, spokojeně a „binárně“ žít zbytek života jako muži a ženy. Nyní jsou bráni jako rukojmí pár politiků a aktivistů, kvůli kterým hrozí, že budou veřejností vnímáni jako agresivní skupina vnucující pro velkou část eticky nepřijatelná pravidla, nebo dokonce za zvrhlíky, deroucí se do dámských šaten.“

– uvádí se v dopise

Změny v pravidlech by vedly k tomu, že trans osoby, které se identifikují jako ženy, ale stále mají penis a varlata, budou vpuštěni do ženských šaten, sociálních zařízení a prostor určených pro biologické ženy. Právě tyto požadavky se například ve Velké Británii střetávají s velkým odporem žen, který dokonce vedl šéfa opozice ke změně rétoriky a podpoře vládní snahy zakázat trans osobám používání toalet a dalších prostor určených ženám.

Není také možné kvůli přání hlasité skupiny radikálů opomíjet lidská práva poloviny občanů této země – žen: od narušení intimity ve veřejných a zdravotnických zařízeních až po sexuální násilí v údajně ženských kolektivech,“ namítají autoři dopisu a vyzývají státní orgány, aby investovaly do sexuologického poradenství, místo aby se slučovala diagnóza transsexuality s diagnózou F64.1 transvestitismus a experimentovalo se s protichůdnými hormony.

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme