Několik otázek pro Mikuláše Mináře

Rozmíšku mezi zpravodajským portálem Novinky.cz a lídrem neúspěšného projektu LIDÉ PRO Mikulášem Minářem, jste už nejspíš zaznamenali. Přesto existuje několik otázek, které zůstávají nezodpovězeny. Novinky.cz uvedly, že hnutí vybralo od dárců takřka šest milionů korun, ale na bankovním účtu nakonec zůstalo jen 60 tisíc korun. Minář tvrdí, že peníze on a jeho spolupracovníci utratili za marketing a další provozní výdaje spojené. Jeden z problémů ale je, že to ničím nedokládají, což je samozřejmě u hnutí, které hlásalo transparentnost, trošku úsměvné. A pak tu je ještě druhá, daleko závažnější otázka. Chystal se projekt LIDÉ PRO vůbec někdy kandidovat, případně, kdy se rozhodl nekandidovat?

Abychom na tuto poměrně kruciální otázku mohli odpovědět, je třeba se vrátit na začátek a nahlédnout do registrace ministerstva vnitra. Hnutí LIDÉ PRO bylo registrováno 10. prosince 2020 pod číslem MV-188904-2/OV-2020. Při dohledání jeho transparentního účtu zjistíte, že Minář a spol. od dárců skutečně vybrali 5,85 korun, ale není to tak jednoduché. Transparentní účet 20308993/2010 totiž patří Minářovu spolku PRO ČR, který organizoval petici ohledně vzniku LIDÉ PRO, nikoli samotnému hnutí s tímto jménem.

Ani na stránkách Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí nemá LIDÉ PRO transparentní účet pro příjem darů a transparentní volební účet. Lhůta pro povinné zřízení transparentního volebního účtu, ze kterého musí kandidující strany a hnutí v parlamentních volbách hradit všechny volební náklady, uplynula 5. ledna 2021. Minář a spol. přitom oznámili až na konci března, že kandidovat nebudou, přičemž dále vybírali peníze od dárců. 

Existují v zásadě dvě možná vysvětlení:

  • 1) Tým kolem Mikuláše Mináře vůbec nezná zákon č. 424/1991 Sb. (Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích) a zákon č. 247/1995 Sb. (Zákon o volbách do Parlamentu České republiky),
  • 2) nikdy neměl v plánu kandidovat.

Tady to začíná být skutečně zajímavé a je třeba si zopakovat časovou posloupnost fungování celého hnutí. Spolek byl zapsán dne 19. září 2020 a Mikuláš Minář se stal jeho členem a předsedou na členské schůzi konané 7. října 2020. První dar se na transparentním účtu objevil k datu 23. října 2020. Celkové výdaje spolku za necelých šest měsíců předsednictví Mikuláše Mináře (ke 29. 3. 2020) tak dosahují 5,79 milionu korun.

Celkem 4,31 milionu korun odešlo (podle výpisu z účtu) na vedení kampaně: 1,31 milionu (1,1 milionu po zápisu hnutí Ministerstvem vnitra) v roce 2020 a tři miliony miliony po 5. lednu 2021. Jenže hnutí LIDÉ PRO transparentní účet pro příjem darů nikdy nezřídilo, takže příjemce prostředků nelze dohledat, a poskytovatele služeb kampaně také není možné identifikovat, neboť Minářovo hnutí nevede ani transparentní volební účet.

Můžete namítnout, že spolek PRO ČR mohl vést kampaň za hnutí, jenže na to se vztahuje registrace u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, kde se opět uvádí transparentní účty na volební výdaje a příjem darů. Spolek Mikuláše Mináře tam registrován není – je tam jeho hnutí bez transparentního účtu. 

Tím seznam podivných souvislostí nekončí. Můžeme se zastavit u největšího dárce spolku PRO ČR, Spolku pro podporu liberální demokracie v ČR, zapsaného 24. září 2020 pod identifikačním číslem 09509071, jehož hlavní deklarovanou činností je podpora férového rozdělení mandátů v poslanecké sněmovně a za nímž stojí investoři Jan Barta a Dušan Šenkypl. Mikuláši Minářovi přispěli rovnými třemi miliony korun a vzhledem k faktu, že nevedou transparentní účet, lze o původu prostředků pouze spekulovat.

Na jedno malé hnutí, které chtělo změnit poměry v české politice, je to poměrně dost nejasností a Mikuláš Minář stále dluží odpovědi na řadu otázek. Zodpovědět by je měl, protože dosud „mistroval“ tradiční strany. Nicméně právě tradičním stranám by podobné zacházení s financemi nikdy neprošlo. Pro větší přehlednost jsem otázky seřadil. Facebookový post Mikuláše Mináře, kde se snaží některé okolnosti vysvětlit a hájí se tím, že hnutí LIDÉ PRO nikdy nebylo aktivní, protože neproběhl jeho ustavující sjezd a nemělo zvolené vedení, nepovažuji za dostatečný.

  • 1) Proč hnutí LIDÉ PRO nikdy nezřídilo transparentní účet pro příjem darů? Kdo ho financuje?
  • 2) Proč kampaň hnutí financoval spolek, aniž by se zaregistroval u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí? Kdyby byl zřízen transparentní účet hnutí, mohl mu spolek darovat tyto prostředky formou transparentního daru.
  • 3) Vzhledem k neexistenci transparentního volebního účtu nelze náklady kampaně dohledat. Zveřejněte je.
  • 4) Z jakých prostředků pochází dar od Spolku pro podporu liberální demokracie v ČR?

V rámci vzájemné spolupráce přebíráme z info.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč