Někde vůbec, jindy až do momentu narození – jaká pravidla platí pro potraty v USA

Tři tisíce dolarů ročně si může matka v Georgii dítěte v rámci svého daňového přiznání uplatnit, jako nezdanitelnou částku na každé nenarozené dítě.

Podle Ministerstva financí státu Georgia si může daňový poplatník, který nosí po 20. červenci 2022 „nenarozené dítě … s detekovatelným srdečním tepem“ snížit roční daňový základ o částku 3 000 dolarů za každé dítě (v případě vícečetného těhotenství pak násobek této částky). Podkladem pro uplatnění osvobození od daně bude lékařská zpráva dokládající těhotenství.

Srdeční tep může být u lidského plodu detekován již v šestém týdnu těhotenství – často dříve, než žena zjistí, že je těhotná.

Ministerstvo ve svém „metodickém“ pokynu užívá termín „nezaopatřené nenarozené dítě“, což je z hlediska praktické legislativy v podstatě průlomové neboť na dítě, které formálně neexistuje, je možné uplatnit daňové zvýhodnění.

Jen v dědickém řízení má podle zavedené (i americké) legislativy nenarozený člověk určitá práva, pokud se narodí. Jinak žádnými právy nenarozený nedisponuje (poněvadž právně neexistuje). Skutečnost, že si na nenarozené dítě může matka uplatnit jisté daňové zvýhodnění, které není spojováno jen s jejím stavem (s těhotenstvím), je tedy z hlediska budoucího právního vývoje této problematiky významné.

Iniciativa státu Georgia je součástí dlouhého seriálu směřujícího k úplnému zákazu potratů, který získal svůj námět z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu USA známé jako „Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization“, rušící rozhodnutí z roku 1973, které legalizovalo potrat na federální úrovni (Roe vs Wade)

Z 195 zemí světa je potrat zakázán jen ve čtyřiadvaceti, když z evropských zemí jde o Andorru a Maltu (a Vatikán, samozřejmě).

Aktuální stav (minimálně k 12.07.2022) potratové politiky v jednotlivých státech Severoamerické unie:

Alabama

Interrupce je zde zakázána bez výjimek pro znásilnění nebo incest. Potrat je možné provést jen v případě ohrožení života matky.

Arizona

Zakazuje se potrat po 15. týdnu těhotenství, neplatí výjimka pro znásilnění nebo incest. Zákon začne platit v září. Momentálně je gestačním limitem životaschopnost dítěte.

Arkansas

Interrupce je zde zakázána bez výjimek pro znásilnění nebo incest. Potrat je možné provést jen v případě ohrožení života matky. Každému, kdo provede potrat, hrozí až 10 let vězení, pokuta až 100 000 dolarů nebo obojí.

Aljaška

Platí zde ústavní právo na potrat, který je možné provést kdykoliv, tedy bez tzv. gestačního limitu.

Colorado

Potrat kdykoliv – bez gestačního limitu.

Connecticut

Gestačním limitem je životaschopnost dítěte.

Discrit of Columbia

Bez gestačního limitu. Vládu nad DC má však Kongres, který může zavést jakýkoliv zákon platící pro tuto baštu demokratického socialismu.

Delaware

Gestačním limitem ve státě Josepha Bidena je životaschopnost dítěte.

Florida

Zákaz potratů je stanoven po 15. týdnu těhotenství, ale současně zde už 30 let platí ústavní právo na potrat.

Georgia

Interrupce je zde zakázána po šestém týdnu těhotenství.

Havaj

Gestačním limitem je životaschopnost dítěte.

Idaho

Tomu, kdo provede umělé přerušení těhotenství hrozí dva až pět let vězení. Zákon začne platit 25. srpna. Do té doby je gestačním limitem životaschopnost dítěte.

Indiana

Stát zakazuje potraty prováděné jen kvůli postižení plodu. Připravuje se novela, která zakáže většinu potratů. Zatím tedy platí gestační limit, kterým je ve státě Mika Penceho 22. týden těhotenství.

Iowa

V červnu Nejvyšší soud státu zrušil rozhodnutí z roku 2018, podle kterého je právo na potrat chráněno ústavou státu. Zákon zakazující potrat po šestém týdnu těhotenství je ale soudem dočasně zablokován, takže platí původní gestační limit – 22. týden těhotenství.

Illinois

Platí zde ústavní právo na potrat s omezujícím limitem, kterým je životaschopnost dítěte.

Jižní Dakota

Interrupce je zde zakázána bez výjimek pro znásilnění nebo incest. Potrat je možné provést jen v případě ohrožení života matky.

Jižní Karolína

Stát zakazuje potraty, jakmile je zjištěn srdeční tep plodu. Připravuje se však ještě přísnější norma. Potrat je legální v případech, kdy je ohrožen život matky.

Kalifornie

Gestačním limitem je životaschopnost dítěte.

Kansas

Stát zavedl ústavní právo na potrat do 22. týdne těhotenství.

Kentucky.

Komukoliv, kdo zde provede potrat, hrozí až pět let vězení. Interrupce je zakázána bez výjimek pro znásilnění nebo incest. Potrat je možné provést jen v případě ohrožení života matky.

Louisiana

Interrupce je zakázána bez výjimek pro znásilnění nebo incest. Potrat je možné provést jen v případě ohrožení života matky. Kdo potrat provede, hrozí mu až 10 let vězení a pokuta od 10 do 100 tisíc dolarů. V současné době je projednáván zákon, který by klasifikoval potrat jako vraždu a přiznával ústavní práva všem nenarozeným dětem od okamžiku oplodnění (což způsobí, že nenarozené dítě bude mít plnou právní subjektivitu).

Maine

Gestačním limitem je životaschopnost dítěte.

Maryland

Gestačním limitem je životaschopnost dítěte.

Massachusetts

Stát zavedl ústavní ochranu potratů. Gestačním limitem je zde 24. týden těhotenství.

Minnesota

Stát chrání právo na potrat ústavou. Gestačním limitem je životaschopnost dítěte.

Mississippi

Interrupce je zde zakázána s výjimkou znásilnění, nikoli však z důvodu incestu. Potrat je možné provést v případě ohrožení života matky. Tomu, kdo provede interrupci, může hrozit až 10 let vězení.

Missouri

Interrupce je zakázána bez výjimek pro znásilnění nebo incest, povolen je jen v případě ohrožení života matky.

Michigan

Zákon, který by zakazoval téměř všechny potraty, byl soudem zablokován. Pro zákaz potratů tedy platí původní podmínka životaschopnosti dítěte.

Montana

Nejvyšší soud státu rozhodl, že jeho ústava chrání právo na potrat a zákon, který by zakazoval potraty po 20. týdnu těhotenství byl soudem zablokován, takže gestačním limitem je momentálně životaschopnost dítěte.

Nebraska

Potrat je do 22. týdne těhotenství legální, připravuje se však zákon o úplném zákazu potratů.

New Hampshire

Gestačním limitem je zde 24. týden těhotenství.

Nevada

Platí zde gestační limit 24. týden těhotenství.

New Jersey

Potrat je zde možné provést kdykoliv – bez gestačního limitu. Stát se prohlasil za oázu potratů a vybízí k interrupční turistice.

New Mexico

Bez gestačního limitu. Potrat je zde možné provést teoreticky i v den porodu.

New York

Gestačním limitem je životaschopnost dítěte.

Oklahoma

Interrupce je zakázána od okamžiku oplodnění, s výjimkou pro případy znásilnění nebo incestu a ohrožení života matky. Tomu, kdo by provedl umělé přerušení těhotenství, hrozí dva až pět let vězení.

Ohio

Interrupce je zde zakázána po šesti týdnech těhotenství. Výjimkou je ohrožení života matky.

Oregon.

Bez gestačního limitu. Stát letos navíc schválil částku 15 milionů dolarů na popularizaci potratů.

Pensylvánie

Potrat je zde legální do 24. týdne těhotenství.

Rhode Island

Gestačním limitem je životaschopnost dítěte.

Severní Dakota

Soud dočasně zablokoval zákonný zákaz téměř všech potratů, kromě případů, kdy je ohrožen život matky. Momentálně platí gestační limit 22. týden těhotenství.

Severní Karolína

Pro zákaz potratů platí podmínka životaschopnosti dítěte, platí zde však přísný zákaz interrupčního exportu

Tennessee

Zakazují se všechny potraty bez výjimek pro znásilnění nebo incest po šestém týdnu těhotenství. Zákon vstoupí v platnost 25. srpna. Potrat je možné provést jen v případě ohrožení života matky.

Texas

Jakmile je možné zjistit srdeční tep plodu, obvykle v šesti týdnech, je potrat zakázán, včetně případů znásilnění nebo incestu. Texaský Nejvyšší soud povolil, aby vstoupil v platnost zákon z roku 1925, který zakazuje potraty bez výjimek. Zákon lze však vymáhat pouze pokutami a jinými občanskoprávními sankcemi. Zákon vstoupí v platnost 25. srpna. Potrat bude pak možné provést jen v případě ohrožení života matky.

Utah

Soud dočasně zablokoval zákaz téměř všech potratů s výjimkou případů ohrožení života matky. Momentálně tedy platí původní zákaz potratů po 18. týdnu těhotenství.

Vermont

V domovském státě Bernie Sanderse neexistuje gestační limit. V listopadu zde proběhne referendum, zda má, či nemá stát právo na potrat chránit zákonem.

Virginie

Potrat omezen životaschopností dítěte.

Wyoming

Poskytovateli potratu hrozí až 14 let vězení, účinnost zákona byla ale od 27. července soudem zablokována. Momentálně je gestačním limitem životaschopnost dítěte.

Wisconsin.

Zakazují se potraty bez výjimek pro znásilnění nebo incest a činí jejich provádění trestným činem. Potrat je možné provést jen v případě ohrožení života matky. Podána žaloba o neplatnost – zákon přesto zatím platí.

Washington

Gestačním limitem je zde životaschopnost dítěte.

V Západní Virginii začal znovu automaticky platit zákon z roku 1882, který za úmyslné usmrcení lidského plodu stanovuje trest odnětí svobody v délce od tří až deset roků. Místní parlament je z rozhodnutí Nejvyššího soudu USA velmi překvapen a dumají, zda zákon z předminulého století ponechat v platnosti. Na platnost zákona byla podána nejméně jedna žaloba, která účinnost zákona dočasně zablokovala, takže platí předchozí zákonný gestační limit, kterým je 22. týden těhotenství.

Jediná potratová klinika v zemi, Women’s Health Center of West Virginia, ukončila provádění potratů v den zveřejnění rozhodnutí Nejvyššího soudu USA. V Západní Virginii tedy nelze potrat vůbec provést.

Česko by v USA patřilo mezi konzervativnější státy

Co se týče termínu „životaschopnost“ nenarozeného dítěte, jde v rámci rozličné legislativy jednotlivých států o velmi široké pojetí – definice je tedy dost pestrá. Obyčejně jde o stav, kdy „porozené dítě má šanci přežít, růst a normálně se vyvíjet“. V těch státech, kde toto omezení platí, je minimální dobou čas okolo 30. týdne těhotenství, prakticky však mnohem později, poněvadž žádný lékař si nemůže být jist normálním vývojem předčasně narozeného dítěte. Jedná se v podstatě o takový na první pohled líbivý termín, přičemž v praxi jde o trik. Případů, kdy lékař predikoval dítěti rozsáhlá poškození a nakonec se narodilo naprosto zdravé dítě, je i přes stále sofistikovanější diagnostiku mnoho. (To pochopitelně neznamená, že nezdravé dítě nemá právo na život.)

Jak víme, v České republice je potrat povolen do 12. týdne těhotenství a s lékařským doporučením až do 24. týdne. V případě závažných problémů s dítětem nebo v případě ohrožení života matky pak kdykoliv.

Pokud bychom vystoupili z Evropské unie a vzali by nás do té Severoamerické, pak bychom patřili do lepšího průměru amerických států a demokraté by nás nejspíš neměli moc rádi. Dokonce by nás zařadili do té skupiny států, která potratům moc nepřeje a hulákali by, že omezujeme lidská práva.

Na obrázku je Felix, který se narodil ve třiadvacátém týdnu těhotenství, tedy v době, kdy jsou nenarozené děti v demokratickým státech USA ve jménu „lidského práva“ běžně zabíjeny. Jde o jedno z děti z kolekce předčasně narozených dětí, které nafotil fotograf Red Méthot z Kanady.  Zde se můžete podívat na další.

 

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!