Nejsme žádná polodiktatura

Přinášíme vám překlad rozhovoru s maďarským ministrem zahraničního obchodu a zahraničí Péterem Szijjártó. Rozhovor vedl Tamás Maráczi a vyšel v konzervativním týdeníku Mandiner. Rozhovor vznikl ještě před schválením čínské vakcíny Sinopharm, respektive pravidel, které její použití umožňují.

První otázka vychází ze slibu maďarské vlády, že si lidé budou moci vybrat očkovací látku, pokud budou ochotni na ni čekat (v případě nedostatku vybrané vakcíny se nechat posunout v pořadníku).

*Jakou vakcínu si vyberete Vy a Vaše rodina?

Nebudu si vybírat mezi těmi, které schválily maďarské orgány. Někteří z očkování dělají politický problém, chtěl bych ale všechny vyzvat, aby to nechali na odbornících. Ti, kteří k tomu mají znalosti a pověření, by měli rozhodnout, která vakcína je dobrá.

*Maďarské orgány před několika dny povolily vakcíny AstraZeneca a Sputnik V. Co je obecně cílem – získat jakoukoli vakcínu odkudkoli?

Cíl je jasný: mít v zemi co největší množství účinných a bezpečných vakcín co nejdříve. Na koronavirus každý den umře sto, sto padesát lidí a ekonomika v důsledku omezení denně utrpí škodu ve výši deset, patnáct miliard forintů. To znamená, že pokud bychom vývoj posunuli o jeden jediný den dopředu, zachráníme tolik životů a ušetříme hospodářství takových škod. Vyjednávali jsme všemi směry, a to i mimo EU, ale tato jednání jsou obtížnější než u vakcín, které již získaly povolení v rámci EU. Musíte podstoupit dlouhé procedury, protože břemeno schvalování padá na maďarské orgány.

*Způsob, jakým EU pořizovala vakcíny, čelí široké kritice, několik členských států považuje nákupy za pozdní a špatně organizované.

Je zřejmé, že tato situace by nevznikla, kdyby Unie vyjednávala rychleji, houževnatěji, rozhodněji a dosáhla tak toho, co se podařilo Britům, Američanům nebo Izraelcům. V Izraeli byly již očkovány miliony občanů. Momentálně je situace obtížná, protože vakcíny chce nakupovat celý svět; je obrovská poptávka a malá nabídka. Hodně záleží na ceně a podmínkách dodávky – je tu poptávkový trh, kde se běžné tržní podmínky uvádějí v závorkách.

*Již na podzim se vědělo, že v důsledku společného unijního nákupu bude v členských státech nedostatek vakcín a vznikne konkurenční boj. Je však využití čínsko-ruských vztahů tím správným zlomovým bodem, ať už ze zdravotního nebo politického hlediska?

Ano, konkurence je obrovská. Jsou to dlouhé, přelidněné fronty a my se snažíme v té probíhající tlačenici udržet své pozice. Minulý týden jsme se v Moskvě dohodli, že z Ruska získáme dostatek vakcíny k naočkování jednoho milionu lidí. Z hlediska konkurence ve světě a situace na trhu je to velký úspěch. Dle dohody vakcína dorazí ve třech fázích, přičemž první zásilka zde bude již v únoru.

*Kdy můžeme očekávat rozhodnutí o čínské vakcíně Sinopharm? Nebylo by rozumnější čekat na oficiální schválení EU?

Záleží na maďarských expertech. Pokud se domnívají, že vakcína je účinná a bezpečná, bude schválena. Když maďarské orgány vakcínu povolí, mojí prací je, pokusit se ji nakoupit co nejvíce.

*Koronaskeptiky by váš příklad mohl přesvědčit, že virus je nebezpečný. Jaký byl ve vašem případě průběh infekce?

Zjistili u mě poměrně vysokou virovou nálož a trpěl jsem úměrně tomu. Sedmnáct dní. Prošel jsem širokou škálou příznaků, které se náhle objevovaly a zase vytrácely: průjem, bolesti svalů, projevy nachlazení, bolest hlavy, nespavost. Chválabohu mé dýchací ústrojí infekce nezasáhla, podle lékařů i díky mé otužilosti. Kdyby mi popírači těch sedmnáct dní asistovali, změnili by své stanovisko.

*Dalším horkým tématem vedle epidemie je v EU otázka právního státu. Maďarsko a Polsko uspěly s hrozbou veta na konci roku, ale o proveditelnosti mechanismu na ochranu právního státu bude brzy rozhodovat Evropský soudní dvůr. Očekáváte, že by mohl rozhodnout před volbami 2022?

Zaprvé nebuďme naivní, spoléhejme na naše zkušenosti. Každý útok na Maďarsko byl organizovanou, dobře zkomponovanou akcí se záměrem zasahovat do domácí politiky. Nic nebylo ponecháno náhodě. Na tomto základě se Brusel zřejmě pokusí před volbami 2022 učinit rozhodnutí, která umožní další útoky. V případě veta jsme dosáhli nezpochybnitelného úspěchu, když jsme zamezili tomu, aby se pod rouškou právního státu skrývaly postupy založené na potlačování odlišností v politických, ideologických, rodinných nebo migračních názorech. Spustit mechanismus bude možné jen na základě podezření na nesrovnalosti ve využívání finančních prostředků EU.

*Vidíte nějaký politický záměr na straně Evropské komise, co se týče odmítnutí iniciativy Minority SafePack? (Maďarskou vládou hojně podporovaná petiční iniciativa na ochranu jazykových a občanských práv národnostních minorit, vysbíráno přes 1 milion podpisů, především od Maďarů, ale zapojili se i Katalánci, Baskové apod. Evropská komise se ji nedávno odmítla zabývat. Pozn. překl.)

Nevidím v tom záměr, ale prostě ostudu. Je ostudou, že Evropská komise přijala rozhodnutí, které zabouchlo dveře domorodým národnostním menšinám v Evropě, včetně Maďarů v Transylvánii a na Horní zemi (v originále Felvidék, jižní Slovensko, pozn. překl.). Mezitím se Komise dohodla se sedmdesáti devíti africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi na tom, jak posílit migrační spolupráci a jak občanům těchto sedmdesáti devíti zemí usnadnit vstup do EU, jaké výhody a práva jim náleží. Kromě toho chtějí poskytnout bydlení, živobytí a volební právo milionům nelegálních přistěhovalců, zatímco na právech domorodých národnostních menšin nezáleží. To něco vypovídá o pohledu Komise na budoucnost EU.

*Dodržování práv menšin je základní hodnotou Smlouvy o EU, ale stejně tak i právní stát. Pokud je důležité jedno, pak druhé, mohl by říct Brusel.

Vláda zákona a demokracie jsou pro nás důležité. Je směšné tvrdit, že vláda nebo maďarský lid má problém s demokracií jako systémem. My jsme svobodu nezdědili, ale vybojovali si ji. Maďarskou vládu vede muž, který se jako první odvážil veřejně požadovat odchod sovětských vojsk ze země. Tato falešná obvinění očerňují i národ, protože maďarský lid nám dal v několika volbách jasný mandát pokračovat v tom, co děláme. Všechno, co děláme, je demokratické, protože je vůlí lidu. Západoevropané samozřejmě mají právo na politickou kritiku toho všeho, ale je nepřijatelné zpochybňovat náš demokratický systém.

*Fidesz je kritizován i ve své vlastní evropské stranické rodině. Otázka členství v Evropské lidové straně, případně politické skupině, může mít dvě východiska. Zůstanete?

Tento problém bude brzy vyřešen. Pamatuji si, že když jsme se připojili (v roce 2000, kdy Fidesz opustil Liberální internacionálu, pozn. překl.), byla Evropská lidová strana pravicovým, křesťansko-demokratickým uskupením, které skutečně respektovalo evropské konzervativní hodnoty. Problém je v tom, že v předchozích letech tvořila Evropská lidová strana v europarlamentu většinu se socialisty a nebyli jsme to my, kdo by formoval socialisty, ale oni zformovali nás. Podíváme-li se, kde byla EPP před deseti lety v politickém spektru a kde je nyní, tak vidíme, že vzdálenost je obrovská: posunula se doleva. Pořád se snažíme hledat cestu zpátky do výchozího bodu, ale šance se zmenšují. Avšak nelze nás vyloučit, ale pokud uvidíme, že stranickou alianci nelze vrátit do původní polohy, opustíme ji. Mimochodem, Fidesz je zdaleka nejúspěšnějším členem stranické rodiny, stačí se podívat na výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019.

*Obamova administrativa mnoho let upomínala Maďarsko za demokratický deficit. Starý viceprezident se vrátil jako prezident a zkritizoval Maďarsko. Vrátí se za Bidenovy administrativy éra politických upomínek?

Je jisté, že rok 2016 představoval mezník v maďarsko-americké spolupráci. Před tím americká administrativa skutečně mnohokrát vyjadřovala nespokojenost s tím, jak vládneme. Neustále se snažila vyvíjet tlak na maďarskou vládu a došlo k několika pokusům o zasahování do maďarských vnitřních záležitostí. To jsou fakta. Rok 2016 přinesl změnu, především díky srdečnému vztahu mezi americkým prezidentem a maďarským premiérem. Byl tu společný pohled na mnoho světových dilemat, na otázku migrace, ochranu křesťanských komunit a význam rodin. Tedy mezi lety 2016 až 2020 byl politický základ maďarsko-amerických vztahů silnější než kdykoli předtím. Naším cílem je zachovat to i do budoucna. My nemáme problém zacházet se všemi zvolenými prezidenty a administrativami stejně. Věříme, že není naším úkolem rozhodovat o tom, kdo má vést Spojené státy, to záleží na americkém lidu; naším úkolem je navázat co nejlepší spolupráci se zvolenými a pověřenými úředníky.

*Viktor Orbán podporoval Donalda Trumpa a na konci volební kampaně v USA jste vrátil úder Joe Bidenovi (po jeho kritice Maďarska, pozn. překl.), ať nejprve vyjasní spory kolem ukrajinského byznysu jeho syna. Bylo to z taktického hlediska správné?

Ochrana naší země proti nedůstojným útokům nemůže být nikdy otázkou taktiky. Pokud někdo – ať už je to prezident Spojených států nebo kdokoli jiný – prezentuje Maďarsko jako polodiktaturu, autokratický stát, musíme jednat a reagovat. I ze strany prezidenta Spojených států je nepřijatelné zpochybňovat demokratický systém Maďarska. V mezinárodní politice o sobě můžeme uvažovat v různých kategoriích, ale vzájemné zasílání zpráv není produktivní. Jsme plně otevřeni spolupráci, chceme bilaterální vztah založený na vzájemném respektu, na konzultacích a nepřetržitém dialogu. Co se týče Bidenova případu: nebyli jsme to my, kdo se chtěl vložit do amerických prezidentských voleb, nijak jsme o to neusilovali. Pokud někdo tvrdí, že země střední Evropy, Polsko a Maďarsko, jsou autoritářskými státy, přestože mají vlády, které vyhrávají demokratické volby, pak reakce není otázkou taktiky.

*Loni v létě byla vaše osoba skandalizována kvůli dovolené na jachtě (podnikatele László Szíjje, pozn. překl.). Mnoho lidí věří, že pravice, která vyrostla na vymezování proti liberální elitě, vychovala vlastní elitu, k níž můžete být se svým jachtařením také řazen. Co myslíte?

Můj život je otevřenou knihou pro každého, protože se odehrává na veřejnosti, ale můj soukromý život – čas, který trávím se svou rodinou a přáteli – patří jen mně. Také jsem četl nejrůznější obvinění z korupce, která mi připadají pobuřující. Každý ví, že pocházím z rodinného prostředí, které mi díky mým rodičům poskytuje velké finanční zabezpečení a klidný život, takže obvinění z korupce proti mně jsou naprosto nepochopitelná.

*Borkaiův případ, Szájerův skandál (sexuální skandály starosty a europoslance, pozn. překl.) – do jaké míry poškozují zahraniční prestiž vlády, její křesťansko-demokratické renomé?

Pravděpodobně ani mí oponenti mě neobviňují z toho, že bych se nesetkal s mnoha lidmi nebo navštívil málo míst. Od žádného zahraničního partnera jsem na žádné schůzce nebo návštěvě neslyšel nic, co by se týkalo těchto záležitostí. Ani já nejsem zvyklý s představiteli jiných zemí řešit jejich domácí politické události, protože o nich nemáme úplné informace, nežijeme v té zemi, nevíme s úplnou přesností, co a jak se stalo, co je na tom pravdy a co je šum. Maďarská prestiž ve světě v posledních letech enormně vzrostla, což je způsobeno hlavně tím, že vzhledem k domácí politické stabilitě vždy formulujeme náš názor upřímně, přímočaře, otevřeně, jasně a bez vytáček. Nemusíme se verbálně podřizovat očekávání mezinárodního tisku a nevládních organizací, takže i když se někomu náš názor nelíbí, jsme pro něj předvídatelní. Ke každému problému můžeme zaujmout stanovisko. Nespočetněkrát se stalo, že po tvrdé debatě za mnou po jednání přišli ministři zahraničí z jiných evropských zemí a naznačili, že se mnou souhlasí, abych se nehněval, že nemluvili, ale nemohli si to dovolit, protože mají koaliční partnery nebo by je pak roztrhal mezinárodní či domácí tisk. Zjistil jsem, že tím, že se odvážíme zaujmout postoj, jsme vysloveně oceňováni.

*Epidemie sužovala mnoho ekonomik a krize v dodavatelských řetězcích vedla k reorganizaci mezinárodních trhů. Jak se změnila pozice Maďarska? Stali jsme se příznivějším cílem pro investory?

Každopádně začala nová světová ekonomická éra. Na jedné straně kvůli poklesu poptávky způsobenému epidemií byly výrobní kapacity v mnoha částech světa uzavřeny nebo omezeny. Lidé byli propuštěni a některé výrobní procesy je obtížné restartovat. Nyní, když se poptávka začíná vracet na starou úroveň, jsou výrobní kapacity opět nutné. Ale nejde to automaticky: uzavřené továrny nelze jen tak otevřít. Konkurenceschopnost je důležitější než kdykoli předtím, společnosti se dostaly pod tlak, aby pokračovaly v provozu efektivněji a produktivněji; existuje obrovská globální soutěž o přerozdělení světových ekonomických zdrojů. Do této soutěže jsme se přihlásili. Podíváme-li se na to, kolik investic jsme v loňském roce uskutečnili – zrealizovali jsme investice 1434 společností v hodnotě 1676 miliard forintů – a stále soutěžíme o více než 13 miliard eur – můžeme říci, že maďarská ekonomika patří k vítězům nové světové ekonomické éry.

*Jaké proměny hospodářské politiky učinily Maďarsko atraktivnějším místem pro zahraniční investory?

Úsilí posledních jedenácti let se vyplatilo: existuje pulzující maďarská ekonomika s nejnižší paušální sazbou daní v Evropě, dobrou infrastrukturou, adekvátně vyškolenými profesionály a politickou stabilitou. Vytvořili jsme investiční prostředí, díky kterému bylo Maďarsko během pandemie ještě atraktivnější. I přes krizi se namísto sociální pomoci zaměřujeme na zachování zaměstnanosti; zavázali jsme se, že všechny společnosti, které přislíbí zlepšit svou konkurenceschopnost zvýšením kapacity a modernizací technologie, zaplatí jen polovinu svých investic, pokud zároveň nikoho nepropustí. Zaváděním nových technologií a zvyšováním jejich produktivity jsou tyto společnosti schopny uspokojit poptávku na trhu, která zůstala nepokrytá kvůli zavření fabrik. Tomu, že jsme jedním z vítězů nové situace, nasvědčuje i skutečnost, že světové společnosti u nás působící zachovaly svoji činnost a postupně přinášejí nové investice.

*Které tři úspěchy roku 2020 považuje ministerstvo zahraničního obchodu za nejdůležitější?

Že jsme navzdory pandemii dokázali překonat náš investiční rekord. Skutečnost, že jsme nejen udrželi výchozí maďarskou atraktivitu pro investory, ale dokonce se nám ji podařilo trvale zvyšovat. Kromě toho jsme dostali za úkol implementovat významnou část akčního plánu na ochranu hospodářství, implementovat jeden z nejsilnějších programů hospodářského rozvoje za poslední léta.

*A tři loňské události z oblasti zahraniční politiky a diplomacie nejvíce determinující pro světové dění?

Na jedné straně vytvoření největší zóny volného obchodu na světě v jihovýchodní Asii, zahrnující mimo jiné Čínu, Japonsko a Jižní Koreu. Na druhé straně dotažení odchodu Spojeného království z Evropské unie. Nakonec bych zmínil vypuknutí pandemie, které otevřelo i zdravotní rozměr bezpečnosti.

***

Péter Szijjártó. Narodil se v roce 1978, vystudoval benediktinské gymnázium v Győru, v letech 1995 až 1996 studoval se stipendiem Sorosovy nadace ve Spojených státech. V roce 1998 byl za Fidesz zvolen do místního zastupitelstva v Győru. Zakládal místní pobočku mládežnické organizace strany Fidelitas a celostátní Fidelitas vedl až do roku 2009. V roce 2002 dokončil studia mezinárodních vztahů a sportovního managementu na dnešní Korvínově univerzitě a byl poprvé zvolen poslancem maďarského parlamentu.

Od roku 2006 byl jedním z mluvčích tehdy opozičního Fideszu, díky své výřečnosti brzy nejznámějším. Krátce vyučoval politickou komunikaci a PR na univerzitě. Po roce 2010 byl osobním mluvčím Viktora Orbána a státním tajemníkem pro zahraniční vztahy v premiérově kanceláři, kde byl zodpovědný za vztahy s Východem, především s Asií. Také v této roli absolvoval cesty do Spojených států s cílem najít společnou řeč s tehdejší Obamovou administrativou. V roce 2014 nahradil umírněného Tibora Navracsise, který se stal eurokomisařem v Junckerově Komisi, na postu ministra zahraničí.

V jeho éře došlo k přejmenování ministerstva, větší koncentraci na obchodní zájmy, výraznému prohloubení vztahů s Východem a politiky rozhozených sítí směrem do Asie a Afriky. V roce 2019 se největším investorem v Maďarsku poprvé nestalo Německo, ale Jižní Korea.

Během státní návštěvy Kambodže se v listopadu 2020 nakazil koronavirem, infekce mu byla zjištěna na letišti v Thajsku, kam mířil na další návštěvu. V Kambodži bylo následně otestováno přes 1000 lidí, kteří s ním přišli do kontaktu. Je ženatý, má dva syny.

Chcete být o situaci v Maďarsku pravidelně informováni? Sledujte (jako my) facebookovu skupinu Co se děje v Maďarsku.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!