Nejistá sezóna II aneb zpátky do minulosti?

Vážený pane režisére,

nedávno obdržela naše kulturní schvalovací komise několik stížností na představení vašeho divadla. V uvedených dopisech nám píší pohoršené členky organizace Rovnost, že ženské role svěřujete výhradně mužům a že je váš divadelní soubor silně genderově nevyvážený. Proto jsme s ředitelem grantové komise osobně navštívili některá vaše představení a mohu vám říci, že z toho, co jsme viděli, jsme byli doslova šokováni. Namátkou: „Na cestě Grónskem se Cimrman dozvěděl o jednom primitivním eskymáckém kmenu, kde měla hlavní slovo v rodině žena. Byl to velice primitivní kmen“. Takto chcete bourat neblahé stereotypy a pomáhat ženám získat jejich práva? V příštích dnech obdržíte doporučení Evropského parlamentu ohledně kvót pro správný počet žen v divadelních souborech. Nemusím jistě zdůrazňovat, že jde jen o doporučení, které v žádném případě neomezuje Vaši tvůrčí svobodu, která je pro nás nejvyšší hodnotou! Nemusím ale také zdůrazňovat, že pokud chcete čerpat grantové prostředky na příští sezónu a využívat stávající divadelní prostory, je nanejvýš vhodné, abyste se tímto doporučením důsledně řídili.

Rovněž vás chci upozornit na řadu dalších nevhodných replik, které snižují už tak dost nízkou úroveň vašich divadelních představení. V minulosti vás má předchůdkyně upozorňovala na nutnost vypustit rasisticky laděnou větu: „Ten cikán jim tam běhá už půl hodiny po lokále s nožem v zádech“. Opět jsme ji slyšeli. Že stále ignorujete dobře míněnou radu o vynechání nudné pasáže s čísly okluzní a teplé fronty, ponechávám stranou. Ale xenofobní věta „Teplé pivo je horší než studená Němka“ do divadla 21. století opravdu nepatří. Citát: „Chlast, slast“ zase může být negativním příkladem pro mladší diváky, kteří, bohužel, vaše představení stále ještě navštěvují. I ten bude třeba vypustit. Věta: „Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá“, může zase urážet náboženské cítění, osob, které k nám přichází z jiných kultur a tomuto typu humoru nemusí rozumět.

Za nepřijatelné rovněž považujeme různé skryté narážky a jinotaje, jimiž se vaše hry jen hemží. Kupříkladu: „Po sedmihodinovém letu na Brusel přistáli vlivem silného protivětru nedaleko Varšavy.“ Opravdu si myslíte, že si nevšimneme tohoto kopnutí do „hlavního města“ Evropské unie? Skutečně je třeba lidi strašit návratem ideologie, která přišla z východu, brát jim tak klid na práci a šířit paniku?

Nechci končit negativně a tak vás zatím po dobrém vyzývám, abyste se řídili výše uvedenými doporučeními. Ostatně, i ten váš Cimrman vám může být v lecčems inspirací. Třeba oním hezkým svědectvím, kdy hledal svou genderovou identitu. Jak sami uvádíte, do svých patnácti let chodil v ženských šatech, až se nakonec zcela samostatně rozhodl stát se mužem. Zkuste tento motiv rozvést. Nebojte se výzev dnešní doby! Buďte angažovaní a jděte naproti potřebám současného člověka. A nezapomínejte, že pozitivní konstruktivní satira byla a je ten nejlepší způsob, jak dávat divadelnímu umění skutečný smysl.

S pozdravem Drahomíra Mrzenová, kulturní inspektorka

Antonín Randa

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč