Nejen Orbán…

Na výročí Trianonské smlouvy, která v roce1920 připravila tehdejší Uhry o sedmdesát procent území,  se zastaví doprava a život v Budapešti. „Zastavme na minutu celou zemi“, vyzývá primátor Budapešti Gergely Karácsony. Jeho zamyšlení o významu Trianonské smlouvy pro Maďary a Maďarsko je zajímavé proto, že rozbíjí představy o nacionalistickém Orbánovi a občansky orientované opozici. Karácsony zelený liberál a asi nejvýraznější představitel opozice, přesto mluví o Trianonu, který pro Maďarsko znamenal ztrátu většiny bývalého uherského území, podobným způsobem jako právě Orbán. Přinášíme překlad jeho článku:

„Ať se město 4. června na 100. výročí Trianonu na minutu zastaví!“

Můžeme uvažovat nad tím, zda je třeba uzavřít dějiny a vystoupit ze stínu Trianonu. Podle mě je naopak třeba, abychom do toho stínu vstoupili. Je potřeba čelit špatným rozhodnutím z dávné i blízké historie, a to ne kvůli hojení starých ran, nýbrž pro využití šancí, které nám dává budoucnost. Můžeme diskutovat o tom, co vedlo v roce 1920 k mírovému diktátu a likvidaci historického Maďarska. Já si například myslím, že kromě sobectví a nezodpovědnosti mocností měla svoji velkou roli i maďarská dualistická elita a její omezující politika.

Můžeme přemýšlet o tom, co je skutečně zodpovědná národní politika sto let po mírovém diktátu. Jsem přesvědčen o tom, že musíme všemi prostředky a silami podporovat zahraniční maďarská společenství. Tomu ale brání každé slovo, které si okolní státy mohou vyložit jako snahu o přepsání jejich hranic. Zároveň nemůže být sporu o tom, že se před 100 lety zrodilo křiklavě nespravedlivé rozhodnutí, které zadupalo národní sebeurčení do bláta. My Maďaři sto let poté nemůžeme cítit nic jiného než hlubokou bolest. Bolest proto, že nás vystěhovali z naší země, že Maďarsko ztratilo dvě třetiny svého území a bohatství.

A také proto, že národní sebeurčení bylo pošlapáno a 3,5 milionu Maďarů se z pusté mocenské vypočítavosti a proti své vůli ocitlo pod nadvládou cizích států. 400 tisíc z nich bylo nuceno opustit svou rodnou zemi, mnoho se muselo táhnout vagony týdny, měsíce nebo i roky. Když mluvíme o Trianonu, myslíme i na ně, první uprchlíky Budapešti.

Aby z toho všeho nebyla jen nenávist k jiným národům, a aby z historie plynoucí protivenství neznamenalo ztrátu maďarské budoucnosti, je potřeba, abychom si vyhradili alespoň minutu na společnou vzpomínku.

Proto jako primátor hlavního města národa žádám Budapešťany, aby se přidali k minutovému zastavení města na sté výročí Trianonu, 4. června v 16:30. V tu chvíli se na minutu zastaví hromadná doprava, zastaví se vlaky metra, autobusy i tramvaje, a chci poprosit, abychom se na jednu minutu zastavili i my všichni, občané Budapešti. Ať se na minutu zastaví automobilová, cyklistická i pěší doprava v ulicích města.

Poslechněme si v tichu blízkost jeden k druhému uvnitř hranic i mimo ně, starší generace blízkost těch mladších. Zastavme se společně v Budapešti i ve zbytku země! Po minutě se pak život znovu rozběhne, my v Maďarsku si ale budeme o kousek blíže.“


Chcete být o situaci v Maďarsku pravidelně informováni? Sledujte (jako my) facebookovu skupinu Co se děje v Maďarsku.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!