NE transgenderu, ANO homo-manželství: Rýsuje se nový normál?

„Neměli bychom se nechat zastrašit tím, že lidé mohou být jakéhokoli pohlaví. Nemohou; muž je muž a žena je žena. To je prostě zdravý rozum.“

Britský premiér Rishi Sunak se takto nedávno vyjádřil na výroční konferenci Konzervativní strany v anglickém Manchesteru. Sklidil jeden z nejhlasitějších potlesků během hodinového projevu (a také předvídatelné odsouzení v tisku i na sociálních sítích). Tato slova měla zjevně získat hlasy voličů. Sunakovy šance na vítězství v příštích volbách jsou někde mezi nekonečně malými a mikroskopickými, ale snaží se. A tak tvrdí, že „muž je muž“. Tomuto názoru se někdy říká „genderově kritický“, protože upřednostňuje biologické pohlaví před genderovou identitou. Ale Sunak to tak nenazývá; říká tomu prostě „zdravý rozum“.

Takový rozum ovšem v posledních letech není úplně běžný. Můžeme se tedy ptát: Je to znamení, že se ve veřejném diskurzu o sexu, sexualitě a genderových otázkách něco mění? Mohou se britské trendy opakovat i v dalších zemích? A jak by na to mohli reagovat křesťané?

Takto se ve své eseji na portálu Gospel Coalition ptá Glen Scrivener, žijící (coby ordinovaný anglikánský duchovní) ve Velké Británii. Všímá si posunu ve společenských náladách a názorech na genderová témat a ptá se mimo jiné, zdali vlna odmítání trans-genderismu, které jsme svědky nejvýrazněji právě v Británii, nebude vykoupena úplnou „normalizací“ homosexuálních sňatků. Musí být „homo-manželství“ novým normálem? Neskrývá se v této etické nedůslednosti příležitost? Alespoň k navázání dialogu?

Příliv a odliv v Británii

J. K. Rowlingová věděla, co dělá, když v prosinci 2019 zveřejnila svůj názor, že „pohlaví je skutečné“:

Obleč se, jak se ti zlíbí.
Říkej si, jak chceš.
Vyspi se s jakýmkoli dospělým, který s tím souhlasí a který tě chce.
Žij svůj nejlepší život v klidu a bezpečí.
Ale vyhánět ženy z práce za to, že prohlásily, že pohlaví je skutečné?

#IStandWithMaya #ThisIsNotADrill

Hashtagem #ThisIsNotADrill dala Rowlingová najevo, že si uvědomuje, že jde o zásadní okamžik. Věděla, že to všude spustí klaksony, a tak se také stalo. Ale co ten druhý hashtag? Kdo je Maya?

Maya Forstaterová byla výzkumnice z think-tanku, jejíž genderově kritické názory vyvolaly kontroverzi. V roce 2018 se jí na Twitteru někdo zeptal: „Říkáte, že trans ženy nejsou ženy?“ Odpověděla: „Ano, myslím si, že muži nejsou ženy. Nemyslím si, že být ženou je záležitostí identity nebo ženských pocitů. Je to biologie. Lidé obou pohlaví by neměli být omezováni (nebo diskriminováni), pokud neodpovídají tradičním genderovým očekáváním.“

Její pracovní smlouva nebyla prodloužena. V roce 2019 se však odvolala s tím, že to bylo v rozporu se zákonem. Nicméně soud její odvolání zamítl a její názory označil za „nehodné respektu v demokratické společnosti“. Proto se Rowlingová stala #IStandWithMaya.

Věci se však posunuly. Maya se proti původnímu rozhodnutí odvolala a vyhrála. Začátkem letošního roku jí bylo přiznáno odškodné 100 000 liber za diskriminaci. Poté založila charitativní organizaci Sex Matters a jmenovala Helen Joyceovou ředitelkou. Joyceová je vedoucí novinářkou časopisu Economist a autorkou mezinárodního bestselleru Trans, který New York Times ocenily jako „inteligentní a důkladnou reakci na myšlenku, která zdánlivě přes noc zachvátila velkou část liberálního světa“.

Britská Národní zdravotní služba navíc nařídila, aby po 18 letech stížností a „tisícovkách poškozených dětí“ byla uzavřena Tavistock Clinic, její jediná „klinika genderové identity“ pro děti (a její agenda rozdělena do menších klinik, které se budou pacientům věnovat s náležitější péčí, ale které se teprve připravují, pozn. red.). A když skotská premiérka Nicola Sturgeonová vedla hlasitou kampaň za prosazení Gender Recognition Act, zákona o uznání genderu ve skotském parlamentu, Rowlingová se postavila proti. Britský parlament jej rázně zamítl. V ideologických střetech, které debata vyvolala, se Skotsko stalo z nejméně „trans-skeptické“ části Spojeného království tou nejvíce „trans-skeptickou“.

Sama Rowlingová se v očích širší veřejnosti dočkala jakési rehabilitace. Poté, co byla odsouzena za transfobii, mnozí nyní veřejně přehodnocují „čarodějnické procesy“, jimž byla vystavena. Také někteří novináři uznávají, že o ní šířili falešný příběh.

Nový normál?

Skutečně se zdá, že se karta obrátila, takže britský premiér může prohlásit nejen to, že „muži jsou muži a ženy jsou ženy“, ale i to, že kolem této otázky došlo k „šikaně“ a všichni se musíme vrátit ke „zdravému rozumu“. Britská veřejnost se stále častěji vyjadřuje skepticky ke klíčovým aspektům trans hnutí.

Ale přesto, jakkoli to mnozí lidé mohou pociťovat jako návrat ke „zdravému rozumu“, nejde o návrat ke křesťanské vizi člověka. Ještě ne.

Trans-skeptické hnutí ve Velké Británii je z velké části sekulární a vedou ho genderově kritické feministky a aktivisté za práva homosexuálů, pro které je binarita pohlaví podstatnou. A protože je to hnutí převážně sekulární, má při změně veřejného mínění slušný úspěch. Když průměrný Brit slyší trans-skeptické názory, netuší, že se pod povrchem skrývá vlastně křesťanská agenda. Nepodezírají křesťany, že by zde něco protlačovali (na otázku, zda znají křesťana, polovina populace odpovídá, že ne). Je obtížnější odmítnout trans-skeptické hnutí jako dystopii z Příběhu služebnice, když jeho otevřenými zastánkyněmi jsou lesbičky jako Julie Bindelová nebo Kathleen Stocková.

Přesto jsou tyto sekulární zisky v popularitě kompenzovány ztrátami, všímá si ve své eseji Glen Scrivener. Rýsuje se totiž „nový normál“. Nicméně trpí zásadní nestabilitou, kterou dokonale vystihl projev Rishiho Sunaka.

Ne trans, ano homosexuálnímu manželství“

Během svého „zdravě rozumného“ expozé Sunak připomněl, že „Konzervativní strana je stranou, která uzákonila manželství osob stejného pohlaví“. V roce 2013 polovina konzervativních poslanců hlasovala proti homosexuálním sňatkům, ale legislativa byla přesto navržena a schválena právě za vlády konzervativců. A v roce 2023 to Sunak prezentuje jako úspěch konzervativců! To přesně vystihuje, kde se v Británii může usadit nový normál.

Je možné, že směřujeme ke skeptickému „ne“ transsexualitě, ale zároveň si zachováváme hrdé „ano“ homosexuálním sňatkům, varuje Scrivener…

O dvanáct let dříve na stejné konferenci tehdejší premiér David Cameron oznámil, že podporuje homosexuální manželství: „Nepodporuji manželství homosexuálů, přestože jsem konzervativec. Podporuji manželství homosexuálů, protože jsem konzervativec.“ Jeho zdůvodnění bylo prezentováno jako konzervativní argumentace: „Konzervativci věří ve svazky, které nás spojují; že společnost je silnější, když si navzájem dáváme sliby a podporujeme se.“

Pokud je manželství dobré, pak je přece lepší více manželství! To byl argument, který uspěl. Cameronovi dodal odvahu vlivný článek Douglase Murraye ve Spectatoru, který týden před projevem napsal, že konzervativně smýšlející Britové by měli „uvítat přijetí homosexuálů do manželského svazku“. Rozšíření manželského okruhu o homosexuální páry představuje „nikoliv zteplání manželství, ale zkonzervativnění homosexuálů“.

To bylo v roce 2011. V následujících letech se Murray vydal na cestu. V roce 2019 napsal knihu The Madness of Crowds (Šílenství davů), v níž mapuje některé způsoby, jakými naše společnost vzala ctnost, jakou je rovnost, a (Murrayovými slovy) „vyjela z kolejí“. Právě když se zdálo, že vlak rovnosti „dojíždí do vytouženého cíle, náhle nabral rychlost a rozjel se po kolejích do dálky“.

Z Murrayho vyprávění lze nabýt dojmu, že se domnívá, že k havárii došlo relativně nedávno. Než se objevily novinky jako „manželství homosexuálů“, směřovali jsme k rovnovážnému stavu rovnosti; ale od té doby – snad v posledním desetiletí nebo tak nějak – jsme rozbili bariéry díky gay aktivismu, pro-LGBT+ vzdělávání a mnohému dalšímu.

Murrayova analogie je pozoruhodná – ale zároveň sebevyvracející. Žádný vyšetřovatel železniční nehody by nedošel k závěru, že problém nastal až na konci cesty. Koho by napadlo, že vlak zpomaloval do klidného zastavení a pak náhle nabral rychlost? Takhle přece vlaky nefungují. Tak nefunguje ani historie. Trendy končící morálním úpadkem mívají obvykle příčiny, jež se rodí celá staletí. Chceme-li diagnostikovat „šílenství“ moderní společnosti, měli bychom nejspíš hledat hlubší a starší příčiny.

Moderní trans-skeptici však obvykle zastávají Murrayův pohled na dějiny. Šli jsme zhruba správným směrem, dokud v roce 2010 nevypukl nepředvídatelný záchvat „šílenství“. Murray označuje trans-hnutí za nejzřetelnější příklad onoho „šílenství“. Je hluboce skeptický vůči představě, že mužství a ženství jsou pouze záležitostí „softwaru“, a nikoli „hardwaru“. Podle něj bychom se měli znovu zamyslet, pokud si myslíme, že lidé jsou genderově neutrální. Zde je však ironie: Právě Murray důrazně bojoval, aby manželství bylo genderově neutrální!

A to je ta zásadní nestabilita nového normálu, přípomíná Scrivener. Je to problém, ale zároveň příležitost, jak navázat dialog se společností.

Když lidé nejsou genderově neutrální, proč je neutrální manželství?

Počátkem roku proběhl v New Yorku křest nové knihy britské autorky Mary Harringtonové Feminismus proti pokroku. Organizátoři museli akci přesunout jinam poté, co bylo původní místo konání pod tlakem protestů vypovězeno. V Británii její presentace takovými dramaty netrpěla.

Harringtonová zcela odpovídá profilu mnoha lidí v čele genderově kritického hnutí: dlouhou dobu strávila na politické levici i ve stejnopohlavních vztazích. (I když v posledních letech výrazně změnila názory: Nyní je matkou, šťastně vdanou za muže, antiprogresivistkou a autorkou mnoha děl, která se hlásí ke křesťanství a podporují ho.) Harringtonová si bere na mušku trans-hnutí jako nejzřetelnější příklad toho, co nazývá „gnosticismem masitého lega“, čímž chce postihnout „trialektiku“ mezi progresivní ideologií, moderní technologií a lékařskou praxí. Je to příjemné a poučné čtení, její analýza těží z toho, že pokrývá mnohem delší historický záběr než Murrayovo Šílenství davů.

Glen Scrivener poté vypráví, jak se dal ke konci do řeči se sousedem, bankéřem z Wall Street. Zdálo se, jako by byl zástupcem mnoha dalších účastníků. Před pěti lety byl pro manželství homosexuálů i trans-sexualitu: obojímu dával ano a ano. Nyní byl ano a ne a předpovídal (stejně jako já), že toto ano i ne bude v časem v USA mnohem výraznější.

Nebylo by na místě zvážit, zda by konzistentní postoj nevyžadoval spíše k obojímu ne? „Zhluboka jsem se nadechl“, vypráví Scivener, „a povídám mu: Nemyslím, že vás hned přesvědčím, ale nechám vás o tom přemýšlet: Pokud lidé nejsou genderově neutrální, pak možná není neutrální ani manželství, nemyslíte?“

 Můžeme se shodnout, že…

 Co měl touto svou „genderově neutrální“ větou autor na mysli? Jde na to ze široka, navrhuje, abychom se pokusili najít společnou řeč se společností v těchto sedmi výchozích tezích.

  1.  Sexuální aktivita je významná

Víme, že je významná, protože právem chráníme ženský prostor. Ne že by trans-osoby byly s větší pravděpodobností pachateli sexuálních trestných činů; jde prostě o to, že chceme zachovávat velkou opatrnost, pokud jde o přístup kohokoli do šaten, umýváren, toalet, ženských věznic a všech míst, kde hrozí nebezpečí znásilnění. Proč? Protože zkrátka lidský potenciál dopustit se sexuálního protiprávního jednání není nulový.

Uvědomujeme si, že sex je jiná kategorie, není to volnočasová aktivita. Když se pokazí zábava, dáváme hostiteli jednohvězdičkové hodnocení. Když se pokazí sex, voláme policii. Když mi vnucujete hraní tenisu, jste prostě divní. Když mi vnutíte sex, jste zločinec. Výjimečné zlo znásilnění říká, že sex má jedinečnou posvátnost. Sexuální aktivita je spojením osob, nejen spojením těl. Je hluboce smysluplná, a ne náhodná nebo jednorázová.

  1. Sexuální sebevyjádření není právo

Nemám právo popustit uzdu svým sexuálním touhám; mám povinnost je krotit. A krocení sexuality, zejména mužské, je nezbytné pro dobro a ochranu druhých, zejména žen a dětí. To bylo jádrem křesťanské sexuální revoluce, která vybudovala naši moderní citlivost vůči souhlasu a mnohému dalšímu.

  1. Existují dvě pohlaví a nejsou zaměnitelná

Všichni různým způsobem zápasíme s tím, co znamená být příslušníkem svého pohlaví. Z kulturního hlediska může být toto vyjádření skutečně proměnlivé. Lidé však nejsou pohlavně neutrální nebo zaměnitelní. Pohlaví (mužské nebo ženské) je nedílnou součástí sexuálního aktu, a protože pohlaví nejsou zaměnitelná, vztah mezi mužem a mužem se velmi liší od vztahu mezi mužem a ženou i od vztahu mezi ženou a ženou. To prostě není totéž. David Cameron se tedy mýlí: přidáním vztahu muž-muž a žena-žena do definice manželství se manželství nerozšiřuje, ale naopak zcela nově definuje. Stejně jako přidání biologických mužů do definice ženy zcela nově definuje „ženu“.

  1. Existují instituce, prostory a aktivity vymezené pohlavím

O některých pohlavím definovaných oblastech jsme se již zmínili: šatny, mužské a ženské sporty, věznice. Nemám právo vstupovat do takových prostor jen proto, že chci. Pokud vstoupím do prostoru určeného ženám, nerozšířím tím nějak zázračně způsoby, jak být ženou. Prostě jsem ten prostor narušil. Pokud trvám na tom, že moje lidská práva zahrnují právo vstoupit do prostoru pro ženy, pak jsem já, muž, předefinoval „ženu“ a prostor chráněný pro ženy jsem zničil, učinil bezcenným. Pokud do prostoru definovaného pohlavím nezapadám, ale trvám na tom, aby mě do něj zahrnuli, žádám vlastně, aby svůj prostor definovaný pohlavím předefinovali. Jsou však věci, do kterých nemám právo vstupovat, ani právo nově je definovat – a manželství je jednou z nich.

  1. V oblasti sexu je chování důležitější než touhy

Zakázat biologickému muži vstup do prostoru určeného pouze pro ženy neznamená popřít jeho silný pocit, že je ženou. Ani to nepopírá jeho identitu. Prostě je na základě zkušeností upřednostňováno vnější před vnitřním a fyzické před duševním, jednání před pocitem.

  1. Existují způsoby, jak pečovat o lidi, kteří mají problémy, aniž bychom měnili uspořádání společnosti

Někdy inkluze oprávněně zahrnuje společenské změny (např. rasovou integraci nebo přístup k postiženým). Někdy to však není možné ani žádoucí. Cítíme s těmi, které přitahuje stejné pohlaví, i s těmi, kdož zakoušejí genderovou dysforii a diskomfort se svým tělem nebo svým pohlavím. Udělejme vše, co je v našich silách, abychom toto nepohodlí zmírnili – ale musíme respektovat předchozích pět tezí. Někdy to zkrátka bude znamenat zachování určitých institucí, struktur a zvyklostí, a nepůjde o žádnou bigotnost.

  1. V této debatě byli za „bigotní“ označeni lidé, kteří jimi ve skutečnosti nejsou

V kulturních válkách jsou vášně horké, a ještě žhavější, jde-li o otázky sexu a identity. Někdy jsou však za „bigotní“ nespravedlivě označováni ti, kteří ve skutečnosti upřednostňují práva jiné přehlížené skupiny, například zájmy žen nebo dětí.

Manželství je prostor vymezený pohlavím a není neutrální

Na těchto sedmi tezích se shodnou všichni, kdo jsou alespoň trochu trans-skeptičtí a neztratili zdravý rozum. Tyto teze jsou současně také základem křesťanské sexuální etiky. Křesťanský dovětek spočívá explicitně v tom, že manželství je také sexuálně definovaným, sexuálně vymezeným prostorem. A pokud lidé nejsou pohlavně neutrální (nýbrž jsou prostě buď mužem nebo ženou), pak zvažme, zda manželství může být pohlavně neutrální. Pokud se na tomto shodneme, pak z toho v sexuální etice vyplývá vše ostatní.

Možná se nad tím naše okolí pozastaví, končí svůj esej Glen Scrivener, nicméně zdá se, že mnozí se k tomuto „zdravému rozumu“ již navracejí a předpokládám, že další udělají totéž.

David Floryk

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!