Naši hrdinové v obrazech

Právě dva týdny poté, co bylo Československo 21. srpna 1968 napadeno vojsky pěti armád Varšavské smlouvy, vyšlo po dlouhých desetiletích zákazů první číslo obnoveného časopisu Junák. Na pětadvacáté straně v něm začínal nový kreslený seriál „Operace ANTHROPOID“ akademické malířky Zdenky Landové, věnovaný čs. parašutistům a atentátu na Reinharda Heydricha.
 
Na mnoho lidí tehdy mimořádně zapůsobil. Probudil v nich zájem o naši historii a slova jako hrdinství, čest, odvaha a obětování se pro vlast nabrala díky němu konkrétní obrysy. Mezi ty, které tento cyklus silně ovlivnil, jsem patřil i já. A to nejen díky mému tatínkovi, který tehdy čísla Junáka kupoval a předal mi je v době, když jsem již měl z věci rozum, ale především díky jeho autorce Zdence Landové, která byla mou profesorkou výtvarné výchovy v LŠU na Petřinách a s níž jsem o této mimořádné kapitole našich národních dějin mnohokrát hovořil.
 
Zdenka Landová, či paní profesorka, jak jsem jí říkal i při našich pozdějších setkáních, se osudy našich parašutistů nezačala zabývat náhodou. Na jaře 1942 totiž její rodina ve svém domě ukrývala nadporučíka Adolfa Opálku, velitele paraskupiny OUT DISTANCE a její bratranec Veleslav Wahl, jenž velel odbojové organizaci Zpravodajská brigáda, úzce spolupracoval s paraskupinou PLATINUM-PEWTER. Obrazům, které vytvořila jednou z nejstarších výtvarných technik – kresbou křídou –, předcházelo pečlivé shromažďování podkladů, studium v archivech, rozhovory s pamětníky i rodinnými příslušníky parašutistů. Díky tomu její obrazy udivují mimořádnou věrností (zejména podobami postav) i historickou přesností všech detailů. Přesto je veřejnost dosud neměla možnost spatřit.
 
Proč o tom všem píšu právě dnes? Zítra uplyne 80 let od okamžiku, kdy byly výsadky ANTHROPOID, SILVER A a SILVER B vyslány z Velké Británie do okupované vlasti, aby zde splnily mimořádně nebezpečné úkoly, jimiž byli jejich příslušníci pověřeni. Právě při této příležitosti bude ve středu 29. prosince 2021 v Sále Jana Kašpara v Pardubicích (Komenského náměstí 120) slavnostně zahájena výstava „Hrdinové – příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové“, kterou připravil Památník Ležáky ve spolupráci s Pardubickým krajem a pod záštitou hejtmana Martina Netolického. Pro pardubickou výstavu byly z rozsáhlého cyklu 150 mimořádných děl, které autorka před více než půlstoletím vytvořila, vybrány tři desítky obrazů. A to právě ty, které mají vztah k působení paraskupiny SILVER A na Pardubicku a tragédii osady Ležáky. Vybraná díla jsem si dovolil doprovodit krátkými texty.
 
Jsem přesvědčen, že návštěvníky výstavy zaujme výtvarná technika Zdenky Landové svědčící o neobyčejném mistrovství autorky, a že budou doslova vtaženi do děje tohoto nelehkého a zároveň hrdinského období v dějinách našeho národa, kdy byl proveden jeden z nejdůležitějších činů našeho odboje – atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jako malou upoutávku na tuto mimořádnou výstavu pro vás připojuji pět obrazů.
 
V prosinci 1941 se v sídle II. odboru (zpravodajského) MNO v Londýně připravují parašutisté skupiny SILVER A (Alfred Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček) do operace.
 
V noci na pondělí 29. prosince 1941 seskočily paraskupiny ANTHROPOID, SILVER A a SILVER B na území okupované vlasti.
 
Radiostanice Libuše obsluhovaná Jiřím Potůčkem byla umístěna v lomu Hluboká, nedaleko osady Ležáky. Radistovi poskytoval statečně pomoc vrchní četnický strážmistr Karel Kněz.
Příslušníci gestapa netušili, že tím, kdo je v baru hotelu Veselka obsluhuje a zapaluje jim cigarety, je ve skutečnosti parašutista Josef Valčík.
Jako poslední z paraskupiny SILVER A gestapu unikal radista Jiří Potůček. Při zátahu u Burdychových na Končinách se mu ještě podařilo prostřílet z obklíčení, ale 2. července 1942 byl zastřelen poblíž Trnové.