Naši hrdinové v obrazech

Právě dva týdny poté, co bylo Československo 21. srpna 1968 napadeno vojsky pěti armád Varšavské smlouvy, vyšlo po dlouhých desetiletích zákazů první číslo obnoveného časopisu Junák. Na pětadvacáté straně v něm začínal nový kreslený seriál „Operace ANTHROPOID“ akademické malířky Zdenky Landové, věnovaný čs. parašutistům a atentátu na Reinharda Heydricha.
 
Na mnoho lidí tehdy mimořádně zapůsobil. Probudil v nich zájem o naši historii a slova jako hrdinství, čest, odvaha a obětování se pro vlast nabrala díky němu konkrétní obrysy. Mezi ty, které tento cyklus silně ovlivnil, jsem patřil i já. A to nejen díky mému tatínkovi, který tehdy čísla Junáka kupoval a předal mi je v době, když jsem již měl z věci rozum, ale především díky jeho autorce Zdence Landové, která byla mou profesorkou výtvarné výchovy v LŠU na Petřinách a s níž jsem o této mimořádné kapitole našich národních dějin mnohokrát hovořil.
 
Zdenka Landová, či paní profesorka, jak jsem jí říkal i při našich pozdějších setkáních, se osudy našich parašutistů nezačala zabývat náhodou. Na jaře 1942 totiž její rodina ve svém domě ukrývala nadporučíka Adolfa Opálku, velitele paraskupiny OUT DISTANCE a její bratranec Veleslav Wahl, jenž velel odbojové organizaci Zpravodajská brigáda, úzce spolupracoval s paraskupinou PLATINUM-PEWTER. Obrazům, které vytvořila jednou z nejstarších výtvarných technik – kresbou křídou –, předcházelo pečlivé shromažďování podkladů, studium v archivech, rozhovory s pamětníky i rodinnými příslušníky parašutistů. Díky tomu její obrazy udivují mimořádnou věrností (zejména podobami postav) i historickou přesností všech detailů. Přesto je veřejnost dosud neměla možnost spatřit.
 
Proč o tom všem píšu právě dnes? Zítra uplyne 80 let od okamžiku, kdy byly výsadky ANTHROPOID, SILVER A a SILVER B vyslány z Velké Británie do okupované vlasti, aby zde splnily mimořádně nebezpečné úkoly, jimiž byli jejich příslušníci pověřeni. Právě při této příležitosti bude ve středu 29. prosince 2021 v Sále Jana Kašpara v Pardubicích (Komenského náměstí 120) slavnostně zahájena výstava „Hrdinové – příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové“, kterou připravil Památník Ležáky ve spolupráci s Pardubickým krajem a pod záštitou hejtmana Martina Netolického. Pro pardubickou výstavu byly z rozsáhlého cyklu 150 mimořádných děl, které autorka před více než půlstoletím vytvořila, vybrány tři desítky obrazů. A to právě ty, které mají vztah k působení paraskupiny SILVER A na Pardubicku a tragédii osady Ležáky. Vybraná díla jsem si dovolil doprovodit krátkými texty.
 
Jsem přesvědčen, že návštěvníky výstavy zaujme výtvarná technika Zdenky Landové svědčící o neobyčejném mistrovství autorky, a že budou doslova vtaženi do děje tohoto nelehkého a zároveň hrdinského období v dějinách našeho národa, kdy byl proveden jeden z nejdůležitějších činů našeho odboje – atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jako malou upoutávku na tuto mimořádnou výstavu pro vás připojuji pět obrazů.
 
V prosinci 1941 se v sídle II. odboru (zpravodajského) MNO v Londýně připravují parašutisté skupiny SILVER A (Alfred Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček) do operace.
 
V noci na pondělí 29. prosince 1941 seskočily paraskupiny ANTHROPOID, SILVER A a SILVER B na území okupované vlasti.
 
Radiostanice Libuše obsluhovaná Jiřím Potůčkem byla umístěna v lomu Hluboká, nedaleko osady Ležáky. Radistovi poskytoval statečně pomoc vrchní četnický strážmistr Karel Kněz.
Příslušníci gestapa netušili, že tím, kdo je v baru hotelu Veselka obsluhuje a zapaluje jim cigarety, je ve skutečnosti parašutista Josef Valčík.
Jako poslední z paraskupiny SILVER A gestapu unikal radista Jiří Potůček. Při zátahu u Burdychových na Končinách se mu ještě podařilo prostřílet z obklíčení, ale 2. července 1942 byl zastřelen poblíž Trnové.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč