Naši hrdinové očima Eduarda Stehlíka: Josef Mašín

Portrétní fotografii, která doprovází tento příspěvek, viděla pravděpodobně již mnohokrát většina z vás. Je na ní zachycen muž, který bezpochyby patří mezi nejvýznamnější osobnosti našeho domácího odboje za 2. světové války – generálmajor in memoriam Josef Mašín.

Narodil se 26. srpna 1896, tedy právě před 125 lety, v Lošanech u Kolína jako jediné dítě sedláka Aloise Mašína a jeho manželky Marie, rozené Zourkové. V letech 1907-1911 studoval nejdříve na české nižší reálce v Kutné Hoře a protože se počítalo s tím, že jednou převezme rod­ný statek, pokračoval v letech 1912-1915 ve studiu na Zemské střední škole hospodářské v Roudnici nad Labem, kde v dubnu 1915 odmaturoval.

Do legií!

Jeho další životní osudy zásadním způsobem změnilo vypuknutí 1. světové války. Jako příslušník rakousko-uherské armády padl na východní frontě do zajetí, v němž se přihlásil do čs. legií v Rusku. S 1. čs. střeleckým plukem se zúčastnil mnoha rozvědek i bitev, včetně té legendární zborovské, stejně jako bojů s bolševiky na sibiřské magistrále. Již tehdy proslul mimořádnou statečností hraničící podle jeho přátel často až s hazardérstvím. Přestože byl všemi, kdo ho osobně znali, vnímán jako skvělý voják, po návratu do vlasti odešel do civilního života a začal pracovat na hospodářství rodičů. Ne však nadlouho.

Již v roce 1921 se Josef Mašín vrátil zpět do armády a působil jako velitel roty u pěšího pluku 1 v Českých Budějovicích. V roce 1925 byl přeložen k dělostřelectvu a až do září 1927 konal službu u dělostřeleckého pluku 5 v Českých Budějovicích. Poté byl přeložen do k dělostřeleckému pluku 1 v Praze-Ruzyni, kde působil jako velitel oddílu a později zastupující velitel pluku až do okupace. V březnu 1939 odmítl uposlechnout rozkaz ke kapitulaci a chystal se kasárna bránit a před příchodem Němců je vyhodit do povětří. Bylo mu v tom však zabráněno.

Do odboje!

Na odboj proti okupantům však Josef Mašín v žádném případě nerezignoval a ihned se do něj zapojil v rámci vojenské odbojové organizace Obrana národa. Věnoval se shromažďování velkého množství zbraní a velkou pozornost věnoval i tzv. cukrářství, jak se tehdy v rámci Obrany národa říkalo provádění sa­botážních akcí. Dokonce se mu podařilo zorganizovat bombové útoky na policejní ředitelství, Minister­stvo letectví a Anhaltské nádraží v Berlíně. Bombový útok připravoval i proti pražskému sídlu gestapa v Petschkově paláci.

I když „cukrářství“ patřilo mezi Mašínovy oblíbené způsoby boje s okupanty, nezapomínal ani na zpravodajství a s ním sou­visející spojení se zahraničím. Úzce spolupracoval především s podplukovníkem Josefem Balabánem a štábním kapitánem Václavem Morávkem. Společně s nimi se mu podařilo vybudovat zpravodajskou ústřednu, v níž se soustřeďovaly důležité a nesmírně cenné informace vojenského, hospodářské­ho i politického charakteru z celého protektorátu, které byly následně jak kurýrní cestou, tak i s pomocí radiostanic dopravovány do zahraničí.

Smrt v Kobylisích

Pro trojici Balabán – Mašín – Morávek se stalo tragickým jaro roku 1941. Nejdříve byl 22. dubna 1941 v Dejvicích gestapem zatčen pplk. Balabán a 13. května 1941 padl při přepadení bytu v ulici Pod Terebkou v Nuslích do rukou nacistů i Josef Mašín. Poté, co gestapo zjistilo, že se v jeho rukou ocitl právě on, byl po řadu měsíců vystaven bestiálnímu mučení. Konec životní cesty tohoto mimořádného českého vlastence přišel za tzv. heydrichiády. Stanným soudem při řídící úřadovně gestapa v Praze byl 30. června 1942 odsouzen k trestu smrti a ještě téhož dne večer spolu s dalšími svými spolupracovníky padl pod výstřely popravčí čety na střelnici v Praze-Kobylisích. Čest jeho památce!

 

Plk. gšt. Eduard Stehlík je vojenský historik, spisovatel a  ředitel Památníku Lidice. Je známý především jako popularizátor českého odboje. Byl mimo jiné ředitelem odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany  1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!