Naše kořeny

Opomenuté dědictví XIX.

Carl Menger, jehož Principy ekonomie (1871) měly hluboký vliv na vývoj moderní ekonomie (a který bývá spojován s tomisticko‑aristotelskou tradicí), vysvětloval implikace subjektivní hodnoty názorně.

Opomenuté dědictví XVIII.

 Standardní učebnice dějin ekonomie obvykle začínají Adamem Smithem a dalšími mysliteli 18. století. I katolíci, zvláště ti, kteří si nepotrpí na tržní hospodářství, mívali tendenci

Opomenuté dědictví XVII.

Mnozí tvrdili, že domorodci Nového světa postrádají rozum, nebo alespoň trpí nezdravou myslí, takže jim nelze přiznat vládu nad věcmi. Na to páter Vitoria odpovídal

Scházíme se v tichosti

Pod záštitou kardinála Duky se koná již několikáté noční modlitební procesí na Velehrad s úmyslem vyprosit odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy (a všech dokumentů či směrnic

Opomenuté dědictví XVI.

Páter Vitoria byl nejvíce znám svými komentáři ke španělskému kolonialismu v Novém světě, v nichž on i další španělští teologové hodnotili mravnost španělského chování. Mají

Opomenuté dědictví XV.

Když se v roce 1892 připomínalo čtyřsté výročí Kolumbova objevení Ameriky, probíhalo v duchu oslav. Kolumbus byl statečný a zkušený mořeplavec, který spojil dva světy

Opomenuté dědictví XIV.

Největší záplavu novinek a zdokonalení ve světě umění přinesla renesance 15. a 16. století. Renesanci není snadné zařadit. Na jedné straně se mnohé z ní

Opomenuté dědictví XIII.

Umělecká tradice Západu je natolik ztotožněna s katolictvím, že by zde církevní vliv nikdo nepopíral. Nebylo to však automatické a předcházela tomu velká myšlenková bitva.

Další články

Tak jsme uplatnili Jourovou…

Jak dopadlo včerejší „rozdělování“ křesel v Evropské komisi? Hodně se řešilo, jak Ursula von der Leyen naloží se zeměmi střední Evropy, které jsou z jejího hlediska