Naše kořeny

Opomenuté dědictví XXIV.

Evropští juristé 12. století sestavili moderní právní systémy pro vznikající státy západní Evropy, jež tak byly zavázány kanonickému právu jako svému modelu. Podobně důležitý byl

Černá historie: Irena Bernášková

Odboj se stal naplněním jejího života a protinacistický časopis V boj! dítětem, které sama mít nemohla. Irena Bernášková bojovala proti nacistům slovy, která mohou mít větší

Opomenuté dědictví XXIII.

Ve většině západních zemí musí být osoba, která je odsouzena pro vraždu k trestu smrti a v době mezi rozsudkem a popravou přijde o rozum,

Černá historie: Jan Smudek

Byl to skaut, sokol a velký vlastenec. Už v den okupace Československa přísahal, že bude proti nacistům bojovat tak usilovně, dokud je neporazí, nebo nezemře.

Opomenuté dědictví XXII.

Rozsah charitativní práce Církve se leckdy ozřejmí, když je tato činnost potlačena. Například v 16. století v Anglii zrušil král Jindřich VIII. kláštery a zkonfiskoval

Černá historie: Karel Kutlvaš

Karel Kutlvašr dovedl Pražany k vytoužené svobodě. Stál v čele Pražského povstání a dojednal kapitulaci německých vojsk. Na konci války by klidně v hlavním městě

Opomenuté dědictví XXI.

Už před začínala Církev financovat zakládání špitálů ve velkém měřítku, takže v posledku mělo každé větší město jeden. Tyto špitály původně poskytovaly pohostinství cizincům, ale

Opomenuté dědictví XX.

Vylíčení celé historie katolické charitativní práce, kterou vykonávají jednotlivci, farnosti, diecéze, kláštery, misijní stanice, kněží, řeholnice i laické organizace, by si vyžádalo několikasvazkové dílo.  Stačí

Další články

Obchodníci s vesmírem

Představte si svět, kde pár korporací rozhoduje o tom, jaké dostanete zprávy, co si koupíte, kdo vyhraje volby, komu se podaří velký byznys a kdo

Čekají Španělsko nekonečné volby?

Španělsko tuto neděli již podruhé za poslední rok šlo k parlamentním volbám. Poslední volby skončily patem, ze kterého nevznikla vláda s důvěrou parlamentu. Ani tyto volby ale