Náboženské školy v USA zvítězily

Vylučování „sektářských“ škol z veřejného financování je protiústavní, rozhodl dnes Nejvyšší soud USA poměrem hlasů 6:3.

O co jde? Ve stručnosti o to, zda stát Maine mohl v rámci sekularistických nadějí vyloučit z financování náboženské školy. Maine nedisponuje dostatečným počtem středních škol, takže v rámci práva na bezplatné veřejné vzdělání přispívá rodičům na školné. Podle zákona však odmítá přispívat na školné těm studentům, kteří si vybrali náboženskou školu. To je ovšem protiústavní.

Většinové stanovisko soudu sepsal sám pan předseda, John Roberts. V podstatě potvrdil, že náboženské (stát Maine užívá termín „sektářské“) školy nemohou být vylučovány jen proto, že jsou náboženské a pokud obdržely akreditaci – mají tedy k provozování školy státní dovolení, které se vydává po splnění určitých zákonných parametrů – pak mají v tomto ohledu shodné postavení, jako kterákoliv jiná škola.

Ve věci financování škol, jejichž zřizovatelem je církevní organizace, rozhodl soud opakovaně, čímž chrání Američanům především náboženské svobody. Každá škola financovaná z veřejných prostředků musí mít totiž schválený učební programy a nesmí získané prostředky používat k financování činnosti církve. Tato tenká hranice je obyčejně zabezpečena právě vydanou státní akreditací.

Liberální soudci Nejvyššího soudu, mezi nimi je nejhlasitější Sonia Sotomayorová, tradičně argumentují tím, že takové financování odporuje zásadě odluky státu od církve, a to právě tím, že stát tyto školy (spolu)financuje.

Ve Spojených státech existuje na 100 větších autonomních církví a další stovky malých. Představa liberálů, že právě tak velké množství velmi rozličných církví může mít podstatný vliv na sekulární charakter státu, je až podivná a tak rámci ochrany náboženských svobod existuje jediné řešení: žádnou školu z programů veřejné podpory nevylučovat. Jedině tím stát prokáže svou náboženskou neutralitu.

„Náboženská diskriminace nebude v této zemi tolerována“, řekla k dnešnímu rozhodnutí soudu Kelly Shackelfordová, ředitelka First Liberty Institute, organizace, která zastupovala žalobce.

Na obrázku vidíme žalobce, rodiče Amy a David Carsonovi s jejich dcerou Olivií. Olivie od roku 2018 navštěvovala Bangor Christian School, za kterou museli rodiče platit školné ze svého. Teď již studuje na vysoké škole, ale stát Maine bude muset již zaplacené školné rodičům nahradit. Stát podle zákona přispívá každému studentovi až 11 200 dolarů ročně.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!