Na vině jsou zbraně!

Tak už to víme… tedy, věděli jsme to vlastně vždycky, ale teď to máme potvrzené: na vině jsou zbraně! Střelné zbraně, samozřejmě… To jejich rozšíření koreluje s počtem vražd spáchaných střelnými zbraněmi…

Článek z Lidovek, na který se výše odkazuji, se vyjadřuje v tomto duchu a s velkou jistotou. Odvolává se na text z The New York Times, resp. na studii Adama Lankforda z Alabamské univerzity z roku 2015. Předně poznamenám okřídlené, že nevěřím žádné statistice, kterou jsem si nezfalšoval sám… A v takto ožehavé otázce zvlášť. Ale nebuďme předpojatí, že ano.

A co Švýcaři a Finové?

Zajímavá pasáž článku je např. tato: „Skeptici kontroly zbraní někdy poukazují na studii z roku 2016. Ta zjistila, že v letech 2000 až 2014 byl ve Spojených státech počet úmrtí v důsledku hromadné střelby 1,5 na milion obyvatel. Ve Švýcarsku to bylo 1,7 a ve Finsku 3,4, což naznačuje, že případy masové střelby v USA nejsou ve skutečnosti tak časté. Stejná studie však zjistila, že ve Spojených státech došlo ke 133 masovým střelbám. Ve Finsku byly zaznamenány pouze dvě, při nichž zahynulo 18 lidí, a ve Švýcarsku jedna, při níž zahynulo 14 lidí. Zkrátka ojedinělé případy. Ačkoli se tedy masová střelba může stát kdekoli, pouze ve Spojených státech je rutinní záležitostí.

Proč je ta pasáž zajímavá? Protože staví argument úplně na hlavu. USA mají kolem 330 mil. obyvatel, Finsko asi 5,5 mil. a Švýcarsko přibližně 8,5 mil. obyvatel. Pokud se tedy nebudeme bavit o počtu obětí vztaženém na 1 mil. obyvatel, ale o takto relativním počtu masových střeleb, vychází to pro USA na 0,4 případu na 1 mil. obyvatel, pro Finsko na 0,36 a pro Švýcarsko na 0,11 případu na 1 mil. obyvatel… A jak vidíme, v případě Finska je to zkrátka s USA zcela srovnatelná hodnota. Ne, nechci z toho usuzovat, že kdyby Finů bylo tolik co Američanů, tak by tam za sledované období určitě také došlo k víc než stovce případů hromadné střelby, ale co je zjevné, že tímto údajem nelze argumentovat ani v opačném směru – ten, kdo tak činí, fauluje (proč asi?) a těžko mu bez dalšího věřit v ostatních věcech.

Neméně zajímavá je tato část textu: „Švýcarsko má druhou nejvyšší míru vlastnictví zbraní ze všech vyspělých zemí, přibližně poloviční než Spojené státy. V roce 2004 činil počet vražd spáchaných střelnou zbraní 7,7 na milion obyvatel, což je neobvykle vysoká hodnota, která odpovídá vztahu mezi vlastnictvím zbraní a vraždami, ale stále je to jen zlomek hodnoty ve Spojených státech.“ To je hezké, všech vražd bylo ve Švýcarsku v r. 2004 asi 11 na milion obyvatel, ale jak je patrné, větší počet vražd (všech) na milion obyvatel měly v roce 2004 např. Nizozemí, Španělsko a Itálie (ve všech třech případech 12), Velká Británie a Francie (v obou případech 16), nebo Belgie (26). Možná, že těch spáchaných střelnou zbraní tvořilo jen malou část – jenže to není podstatné. Pokud jsou v právě uvedených zemích střelné zbraně méně rozšířené než ve Švýcarsku (a připomeňme: „Švýcarsko má druhou nejvyšší míru vlastnictví zbraní ze všech vyspělých zemí…“), ale celkově se tam vraždí s podobnou nebo dokonce větší intenzitou, ukazuje to jasně na to, že vrah je vrah a nemá-li po ruce pistoli, tak sáhne po noži, jedu, autě…

Kde se vraždí v USA?

Konečně si všimněme ještě jedné zajímavosti. V USA jsou střelné zbraně opravdu rozšířené, o tom není sporu. Dovolím si předložit pracovní hypotézu, že pokud „za násilí mohou zbraně“, tak by jejich rozšíření mělo kriminalitu kopírovat nejen mezistátně, ale i vnitrostátně. Přitom jak se lze dočíst např. zde, v řadě měst USA se 75% veškerého násilí odehrává na 5% adres. Opravdu se u obyvatel těchto 5% koncentrují ¾ zbrání, které vlastní lidé v tom kterém městě? Nevím, nepodařilo se mi k tomu najít nějaká data, ale předběžně vzato se něčemu takovému dost těžko věří.

Kromě toho, v USA je spácháno přibližně 7 vražd na 100 000 obyvatel ročně. Když bychom pracovně odečetli ty ¾, které přisoudíme k 5% adres, dostaneme pro zbytek země hodnotu 1,75 vražd na 100 000 obyvatel ročně – a to je hodnota srovnatelná se zeměmi jako je již zmíněné Finsko (1,6), Belgie (1,7) či Kanada (1,9). Projevuje se taková koncentrace páchaného násilí i v těchto zemích? Možná ano, možná ne… je to zkrátka složitější, než se zdá.

V každém případě, pokud se podstatná většina zločinnosti koncentruje v relativně malé části společnosti (či dokonce v jejím zlomku), a pokud jsou vraždy spáchané střelnou zbraní „kompenzovány“ těmi spáchanými jinak, ukazuje to celkem nepochybně, že hlavní problém nebude ve zbraních, ale v lidech.

 

Autor je předsedou Konzervativní strany.

 Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!