Na co jdou evropské peníze?

Ministerstvo práce a sociálních věcí právě plní vlhký sen všech genderových aktivistů. Otevřelo měšec…

Jmenuje se to sice nenápadně (operační program zaměstnanost+), ale co se pod tím skrývá?

03_22_011 Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů s alokací 100 000 000 Kč.

03_22_012 Diverzitní a flexibilní pracovní kultura s alokací 210 mil Kč

03_22_013 Implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 s alokací 150 mil

03_22_030 Realizace auditů rovného odměňování zaměstnavateli s alokací 150 mil Kč

 

03_22_038 Implementace opatření na zajištění rovného odměňování s alokací 150 mil

 

Každý, kdo není zaslepený, ví, co se pod tím skrývá. A každý, kdo není naivní, ví, kdo ty peníze dostane…