My vám to homomanželství prosadíme!

Evropská komise přichází s novým návrhem, který má podle ní „vyřešit problémy“ při cestování nebo stěhování obyvatel Evropské unie. Tyto problémy stěhování a cestování, o kterých Komise hovoří, se však týkají pouze homosexuálních a lesbických párů, které si chtějí „osvojit“ dítě a vystupovat jako jeho „matky“ nebo „otcové“.

„Rodičovství prokázané v jedné zemi EU nemusí být uznáno v jiné zemi Unie. To může vést k problémům při cestování nebo přestěhování do jiné země EU,“ uvádí Evropská komise. (zdroj) V praxi to znamená, že některé státy Unie schválily legislativu, která umožňuje označit svazek dvou žen nebo dvou mužů jako „manželství“ a následně schválily i legislativu umožňující takzvané „náhradní mateřství“. Co je náhradní mateřství? Dva muži si (často za peníze) pořídí vajíčko nějaké ženy a nechají ho laboratorně oplodnit svými spermiemi, další žena poté za peníze odnosí uměle oplodněné vajíčko ve své děloze a porodí miminko, které těmto dvěma „objednatelům“ podle dohody předá. Tito lidé se potom prohlásí za „dva otce“ dítěte. Matky, respektive dárkyně vajíčka a ta, která dítě odnosila, už nehrají v životě dítěte roli rodičů. Dítě je v kojeneckém věku krmeno umělými příkrmy či jinak.

Kde je právo na rodiče?

Tito „otcové“ potom mají podle Evropské komise „problémy při cestování nebo stěhování“ do jiných států EU, které homosexuální „manželství“ neumožňují a neumožňují ani homosexuálním párům, aby využívaly náhradní mateřství k „vytváření dětí“, které si následně osvojí.

Některé země Evropské unie, jako například Česká republika a řada dalších zemí, vidí v takovémto způsobu vytváření dětí „na zakázku“ etický a morální problém, který podle některých nejenom obchází přirozený způsob plození dětí, ale narozené děti poškozuje, protože ztrácejí právo na to, mít oba rodiče – otce i matku.

Každý stát rozhoduje o vlastním pohledu na kulturu, rodinu a právo. V tom spočívá demokratický proces, kdy si občané volí vlastní zástupce, kteří potom v parlamentu vydávají zákony.

Podobné „problémy“ mají podle Komise také lesbické páry, které seženou sperma nějakého muže a nechají se jím uměle oplodnit. Po porodu dítěte se prohlásí ze jeho „matky“ a biologický otec již obvykle v životě dítěte nehraje žádnou roli.

Návrh této iniciativy Evropské komise je v podstatě způsobem, jak porušit a obejít demokratický proces jednotlivých států Unie.

Členové Evropské komise nejsou voleni obyvateli žádného státu a nejednají v zájmu jednotlivých států. Podle dokumentů Komise doslova „nesmějí přijímat instrukce od státu, ze kterého pocházejí, ani od jakéhokoliv jiného státu a jsou povinni prosazovat výhradně zájmy Unie“.

V praxi to znamená následující: Možná, že vaše země si chce určovat vlastní kulturní a morální hodnoty, ale Evropská komise vydá nařízení, kterým určí, co máte dělat, nehledě na to, zda si to obyvatelé vaší země přejí, či nikoliv.

Dovolte mi prosím se nyní zeptat, co má tento přístup společného s demokratickým vedením země?

Přístup, který nabízí Evropská komise, nejenom obchází demokratický proces a právo jednotlivých zemí na vlastní volbu a sebeurčení, ale také chce centrálně v podstatě „vnutit“ všem členským státům Unie jednotný přístup, bez ohledu na to, zda s ním souhlasí, či nikoliv.

Úředníci Komise chtějí rozhodovat o zákonech a právních přístupech jednotlivých zemí ke kulturním otázkám, k otázkám práva a morálních hodnot.

A co naopak?

Další otázkou je, proč by neměla Unie fungovat i opačně. Státy, které podporují homosexuální manželství a jejich náhradní mateřství, by měly tyto zákony zrušit, protože zbytek států s tím nesouhlasí. Ale takto Komise nepřemýšlí. Je to proto, že má plán, který homosexuální manželství a náhradní mateřství podporuje. A jak je vidět v praxi, naopak potlačuje tradiční kulturu a dokonce vyvíjí tlak na státy, které si chtějí tradiční kulturu ve svých zemích ponechat.

Komise k tomuto návrhu otevírá veřejnou diskusi. Umožňuje všem, kdo se zaregistrují, posílat k věci komentáře od 8. prosince 2022 do 13. února 2023. V tomto období bylo prozatím zasláno 36 připomínek.

Pokud nevíte o tom, že Komise otevírá k tomuto tématu diskusi, nebo se do diskuse nezapojíte, nebude na váš postoj brán zřetel a rozhodne se bez vás. Když se do diskuse zapojíte, máte „čestné slovo“, že „Evropská komise všechny obdržené připomínky zanalyzuje, vytvoří shrnutí a předloží ho Evropskému parlamentu a Evropské radě k legislativní diskusi“.

Jednotlivé příspěvky zveřejňuje komise zde.

Pokud chcete věc komentovat, musíte si vytvořit profil a zaregistrovat se zde.

Potom budete moci věc komentovat přes následující on-line formulář zde.

V první vlně připomínkování bylo od dubna do května 2021 zasláno 760 připomínek.

Děti jako byznys

Problematiku očima zastánců tradičních hodnot věcně shrnul například poslanec Mgr. Aleš Dufek (KDU-ČSL) na svém profilu v komentáři, v němž vysvětluje, proč podpořil návrh zákona o zakotvení označení manželství jako „svazku muže a ženy“ do Ústavy České republiky.

Podle Dufka spočívá zásadní problém homosexuálního manželství v dětech.

„Protože kdybychom svazky stejnopohlavních osob přeřadili zpod současného zákona o registrovaném partnerství pod občanský zákoník, otevírá se prostor pro adopce dětí stejnopohlavními páry, začala by cesta k legalizaci náhradního mateřství pro tyto páry,“ uvádí Dufek.

Poslanec Aleš Dufek (KDU-ČSL)

V době, kdy by mohly homosexuální páry uzavírat manželství, získaly by tím právo na asistovanou reprodukci. „A tento požadavek jistě přijde. Vždyť, když probíhala cca před 15 lety debata v parlamentu o registrovaném partnerství, všichni se dušovali, že to je poslední požadavek. Manželství určitě nikdy chtít nebudeme,“ vzpomíná poslanec.

Právě tento postup podporuje Evropská komise, která chce novým návrhem posunout „svobodu“ v oblasti počínání dětí směrem k umělým plozením dětí, na kterých již některé firmy v USA založily svůj byznys. Shromažďují vajíčka jednotlivých dárkyň, která odkupují za peníze a za peníze je také prodávají. Nabízejí katalogy dárkyň, takže si homosexuální pár, ale i heterosexuální jednotlivci, mohou v katalogu vybrat farmářku nebo vysokoškolskou studentku a jejich vajíčko si zakoupit. Poté, jak bylo řečeno, předají firmě své spermie a nechají vajíčko laboratorně oplodnit. Plod opět za peníze a na zakázku odnosí žena například na Ukrajině (praxe probíhala před válkou) nebo v Africe či jinde.

„A pro mě je výše uvedené červená linie. Naše společnost má neskutečné množství formálních postojů, jak podporuje děti, ale přitom i děti se čím dál více stávají věcí byznysu,“ píše poslanec Dufek. „Reprodukční kliniky, anonymní odebírání vajíček a spermií, desetitisíce lidských zárodků zmražených někde neznámo kde, pronajímání žen na odnošení plodu.“

Zejména potom bohatší homosexuální komunita se zajímá o takzvané „náhradní mateřství“ a řada LGBTIQ aktivistů silně lobbuje, a to s finanční podporou Evropské komise, za uzákonění těchto procedur ve všech státech Unie.

„Děti jsou dar, nikoli právo,“ míní poslanec Dufek. „Pokud možno by měly mít otce a matku, dítě potřebuje mít ženský a mužský vzor chování. Nic lepšího než funkční tradiční rodina pro děti existovat nemůže. A byť to teď funguje s velkými problémy, nemůžeme tento vzor nechat zničit.“

Lidská práva?

Kandidát na prezidenta senátor Pavel Fischer k tématu vedl, že „lidská práva, která odstřihnou lidskou důstojnost a začnou se chovat jako neřízený létající objekt, začínají být velmi nebezpečná“.

„Někteří lidé v dnešní době dokonce jdou tak daleko, říkají, že když lidé přestali věřit v Pána Boha, tak si z lidských práv udělali nové náboženství. A pak už tam naházíme úplně všechno, co nedává smysl a jde proti zájmům člověka a toto je potřeba vracet jakoby nazpátek,“ dodává Fischer k otázce odklonu od tradičních hodnot.

Senátor Pavel Fischer

„Věděl jsem, že si tím nezískám čísla v průzkumech veřejného mínění a že nikdy nemůžu být tak populární jako někteří moji spoluzávodníci,“ řekl Fischer v rozhovoru s Deníkem N o svých postojích zastávajících tradiční hodnoty. „Srovnat práva, proč ne, děti ale chránit a nechat je úplně stranou. Děti nejsou na prodej,“ říká senátor.

Vzniká tedy rozpor, kdy na jedné straně tvrdí Komise, že „cílem návrhu je posílit ochranu základních práv a dalších práv dětí“, přičemž opozice naopak říká, že protlačování náhradního mateřství pro homosexuální páry do legislativy vede právě k „porušování práv dětí“ na to mít otce i matku a k neuctivému zacházení, kdy se jejich plození má stát předmětem byznysu a podnikání.

Převzato z Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme