Můžete dát studentovi špatnou známku…?

V oboru organické chemie má Maitland Jones Jr. skvělou pověst. Desítky let vyučoval tento předmět nejprve na Princetonské a poté na Newyorské univerzitě. Napsal 1300stránkovou učebnici „Organická chemie“, která se nyní dočkala pátého vydání, a byl také průkopníkem nové metody výuky, která se méně opírá o memorování a více o řešení problémů. Za svou výuku získal ocenění a také uznání jako jeden z nejoblíbenějších profesorů na N.Y.U. (byl oceněn jako třetí nejvíc „cool“ profesor). Nyní byl vyhozen – a píše o tom dokonce New York Times.

Loni na jaře proti němu totiž podepsalo 82 z jeho 350 studentů petici. Studenti tvrdili, že kurz s vysokými nároky – nechvalně proslulý tím, že ukončil sen mnoha studentů o studiu medicíny – je příliš těžký, a vinili doktora Jonese ze špatných výsledků v testech.

Známky přezkoumáme, chemii zrušíme!

Profesor své standardy hájil. Těsně před začátkem podzimního semestru však vedení univerzity vypovědělo Dr. Jonesovi smlouvu. Představitelé univerzity se snažili studenty uklidnit tím, že jim nabídli přezkoumání známek a umožnili jim zpětně odstoupit z výuky. Vedoucí katedry chemie Mark E. Tuckerman uvedl, že neobvyklá nabídka na odstoupení z výuky byla „jednorázovou výjimkou, kterou studentům udělil děkan vysoké školy“.

Prof. Jones

Marc A. Walters, vedoucí bakalářského studia na katedře chemie, shrnul situaci v e-mailu adresovaném Dr. Jonesovi ještě před jeho vyhazovem. Uvedl, že „nabízí  jemnou, ale pevnou ruku studentům a těm, kteří platí účty za školné“, což je zjevná narážka na rodiče.

Postup univerzity při vyřizování petice vzbudil protichůdné reakce jak ze strany profesorského sboru chemie, který proti rozhodnutí protestoval, tak ze strany studentů podporujících Jonese, kteří na eho obranu psali podpůrné dopisy.

„Vedení jde zjevně o nějaký výsledek a chtějí spokojené studenty, kteří o univerzitě říkají samé dobré věci, aby se na ni hlásilo více lidí a v žebříčku stále stoupala,“ řekl Paramjit Arora, profesor chemie, který s doktorem Jonesem úzce spolupracoval.

Stručně řečeno, tato jedna nešťastná třída chemie by mohla být případovou studií tlaku, který je vyvíjen na vysoké školy, když se snaží zvládnout studenty z generace Z. Měly by univerzity zmírnit tlak na studenty, z nichž mnozí se stále vyrovnávají s dopady pandemie na jejich duševní zdraví a školní docházku? Jak by měly univerzity reagovat na rostoucí počet stížností studentů na profesory? Mají studenti příliš velkou moc nad vyučujícími?  A jak těžká by vlastně měla být organická chemie?

Sám Jones zhruba před deseti lety uvedl v jednom rozhovoru, že si všiml, že studenti ztrácejí soustředění. Přesto se do jeho třídy hlásilo stále více studentů, kteří doufali, že budou pokračovat v lékařské kariéře. „Studenti špatně odpovídali na otázky u zkoušek v ohromující míře,“ napsal ve stížnosti univerzitě, v níž protestoval proti svému propuštění. A hodnocení studentů klesalo, i když snížil obtížnost zkoušek. Problém podle něj ještě zhoršila pandemie. „V posledních dvou letech spadly výsledky z útesu,“ napsal. „Nyní vidíme jednociferné výsledky, a dokonce i nuly.“

Dr. Jones a dva další profesoři nahráli 52 přednášek organické chemie, aby zmírnili pandemický stres. Dr. Jones uvedl, že on osobně za tato videa zaplatil více než 5 000 dolarů a že je univerzita stále používá.

To však nestačilo. V roce 2020 podalo asi 30 studentů ze 475 petici, v níž žádali o další pomoc, uvedl Dr. Arora, který tuto třídu s Dr. Jonesem vyučoval. „Opravdu se potýkali s problémy,“ vysvětlil. „Neměli doma dobré internetové pokrytí. Bylo to všelijaké.“

Mnoho studentů mělo i jiné problémy. Kent Kirshenbaum, další profesor chemie na N.Y.U., řekl, že odhalil podvádění během online testů.

Když studentům snížil známky a upozornil je na hrubé prohřešky, řekli, že protestovali, že „nedostali známky, které by jim umožnily dostat se na lékařskou fakultu“. Na jaře 2022 pak nechodili do přednášek, ani se nedívali se na videa a nebyli schopni odpovídat na otázky.“

Chceme lepší známky!

Studenti ale reagovali peticí:  „Jsme velmi znepokojeni našimi výsledky a shledáváme, že nejsou přesným odrazem času a úsilí, které jsme této třídě věnovali,“ stálo v petici.

Studenti kritizovali rozhodnutí doktora Jonese snížit počet pololetních zkoušek ze tří na dvě, čímž se zploštily jejich šance na vyrovnání nízkých známek. Tvrdili, že se snažil utajit průměry z kurzu, nenabízel zápočty navíc a zrušil přístup na své přednášky přes Zoom, přestože někteří studenti měli Covid. A podle nich měl „povýšený a náročný“ tón.

„Naléhavě vás žádáme, abyste si uvědomil,“ stálo v petici, „že ročník s tak vysokým procentem vyhazovů a s nízkými známkami znamení, že univerzita nedokázala učinit výuku a prospěch studentů prioritou, což vrhá špatné světlo na katedru chemie i na celou instituci.“

Dr. Jones v rozhovoru uvedl, že snížil počet zkoušek, protože univerzita naplánovala první termín zkoušek po šesti hodinách, což bylo příliš brzy.

K obvinění, že zatajil průměry z předmětů, Dr. Jones uvedl, že je nebylo možné poskytnout, protože 25 procent známky závisí na výsledcích z laboratoří a závěrečného laboratorního testu, ale že jinak studenti o svých známkách věděli.

Pokud jde o přístup k Zoomu, řekl, že technologie v přednáškovém sále mu znemožňovala zaznamenávat co píše na tabuli.

Zacharia Benslimane, asistent v sekci řešení problémů, se v e-mailu zaslaném vedení univerzity doktora Jonese zastal.

„Myslím, že tato petice byla sepsána spíše z nespokojenosti s výsledky zkoušek než ze skutečného pocitu nespravedlivého zacházení,“ napsal pan Benslimane, nyní doktorand na Harvardu. „Všiml jsem si, že mnoho studentů, kteří si na výuku soustavně stěžovali, nevyužívalo prostředky, které jsme jim poskytli.“

Několik studentů ale v rozhovorech uvedlo, že doktor Jones ochotně pomáhal studentům, kteří se na něco zeptali, ale že dokázal být také sarkastický a shazovat studenty se špatnými výsledky.

Jde o znalosti nebo o  pohodu?

Celý spor jako by ilustroval zásadní změnu ve výuce, od dob, kdy profesoři nastavovali laťku a očekávali, že ji studenti  splní, k současnému vstřícnějšímu přístupu zaměřenému na studenty.

Dr. Jones se „učil učit v době, kdy bylo cílem učit na velmi vysoké a přísné úrovni,“ řekl Dr. Arora. „Doufáme, že studenti uvidí, že jim tato přísnost prospívá.“

James W. Canary, ještě před rokem vedoucí katedry, řekl, že obdivoval obsah kurzů a pedagogiku Dr. Jonese, ale měl pocit, že jeho komunikace se studenty byla kostrbatá a někdy vnímaná jako ostrá. „Svůj styl ani metody nezměnil už pěknou řádku let,“ řekl Dr. Canary. „Studenti se však změnili a žádali a očekávali od fakulty větší podporu, když měli problémy.“

N.Y.U. věnuje zvláštní pozornost přednáškám, ve kterých má vyšší procento studentů horší výsledky, řekl John Beckman, mluvčí univerzity. „Organická chemie byla v minulosti jedním z těchto předmětů,“ řekl pan Beckman. „Opravdu musí být tyto předměty trestné, aby byly přísné?“ ptal se.

Dr. Kirshenbaum řekl, že se obává jakékoli snahy o snížení náročnosti kurzu, a poznamenal, že většina studentů organické chemie se chce stát lékaři.

„Pokud nezvládnete organickou chemii,“ řekl, „nemyslím si, že můžete být dobrým lékařem, a nechci, abyste léčili pacienty.“

V srpnu obdržel doktor Jones krátký dopis od Gregoryho Gabadadzeho, děkana pro vědu, v němž mu byla ukončena smlouva. Napsal, že výkon doktora Jonese „nedosahuje standardů, které od našich pedagogických pracovníků vyžadujeme“.

Dr. Gabadadze odmítl rozhovor. Pan Beckman však toto rozhodnutí obhajoval a uvedl, že Dr. Jones byl terčem četných stížností studentů na jeho „odmítavý postoj, nereagování, povýšenost a neprůhlednost při známkování“.

Dodal, že hodnocení kurzů doktora Jonese „bylo zdaleka nejhorší nejen mezi členy katedry chemie, ale mezi všemi vysokoškolskými přírodovědnými kurzy na univerzitě“.

Chemikáři jsou proti

Profesoři katedry chemie se ohradili. V dopise Dr. Gabadadzemu a dalším děkanům napsali, že se obávají vytvoření „precedentu,  který by mohl podkopat svobody vyučujících a odpovídajícím způsobem oslabit osvědčené pedagogické postupy“.

Nathaniel J. Traaseth, jeden z asi dvaceti profesorů chemie, kteří dopis podepsali, uvedl, že kroky univerzity mohou odradit od důsledné výuky, zejména vzhledem k rostoucí tendenci studentů podávat petice.

„Teď se na tento případ dívají i ti vyučující, kteří nemají titul, a říkají si: ‚Páni, co když se to stane mně a neprodlouží mi smlouvu?'“ řekl.

Dr. Jones souhlasí. „Nechci se vracet,“ řekl a dodal, že stejně plánoval brzy odejít do důchodu. „Chci se jen ujistit, že se to nestane nikomu jinému.“

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme