Může za všechno kolonialismus?

Jaký vliv má délka a typ koloniální nadvlády na současný stav zemí třetího světa? Skutečně může za všechny neduhy především afrických států koloniální dědictví? Řada studií ukazuje, že tomu bylo přesně naopak. Kolonizace byla velmi komplikovaný a mnohovrstevnatý fenomén. Samozřejmě! Tak obrovský střet světů zákonitě musel být. A určitě šel udělat líp. Zajímavá otázka ale je, zda by dnešní obyvatelé daných území měli kvalitnější životy, pokud by se kolonizace neodehrála. A tady se ukazuje, že asi nikoliv…

První studie s kvaziexperimentálním designem zkoumala ostrovy v Atlantiku, Pacifiku a Indickém oceánu.  Zjistila, že čím déle byl ostrov evropskou kolonií, tím vyšší má dneska HDP per capita, a tím nižší má dneska dětskou úmrtnost

Sto let strávených jako kolonie odpovídá 41% zvýšení dnešního HDP pc. Vztah platí pro ostrovy ve všech třech oceánech. Při zkoumání, jaké aspekty kolonialismu přesně způsobily tyto efekty, došli vědci ke zjištění, že to NEbylo zapojení do obchodu, demokracie, ani import otroků. Zajímavé ale je, že doba strávená jako kolonie po roce 1700 byla víc prospěšná, než před ním.

A kolonizátor hrál taky roli. Nejprospěšnějším kolonizátorem byly Spojené státy, následovány skupinou Nizozemsko-Británie-Francie (bez rozdílu), pak Španělsko a nakonec Portugalsko, které mohlo dokonce být negativní (ale vzorek pro Portugalsko jsou jen dva ostrovy – St. Helena a Huvadu).

Německo vypadá jako druhý nejlepší kolonizátor, Japonsko jako nejhorší, ale výsledek není statisticky významný.

Právní systém (kontinentální evropský vs. anglosaský obecný) nehrál roli.

A teď železnice. Devadesát procent afrických železnic bylo postaveno před nezávislostí. Tato studie nalézá velké a dlouhodobé dopady koloniálních železnic na ekonomický rozvoj na datech z Ghany, ale i celé subsaharské Afriky.

Easterly & Levine z roku 2016 navazují na robustní korpus literatury ukazující, že evropský podíl populace během kolonizace má pozitivní vliv na úroveň ekonomického rozvoje dneska. Konkrétně 40 % ekonomického rozvoje mimo Evropu se dá vysvětlit velikostí evropského koloniálního osídlení. Čím větší evropské osídlení, tím vyšší úroveň prosperity.

Další studie se dívá na mezihru evropského kolonialismu a islámu v Africe. Oblasti, které byly pod nadvládou islámských režimů mají dneska vyšší kojeneckou úmrtnost, méně vzdělání a nižší hustotu nočního osvětlení (což se používá jako indikátor míry ekonomického rozvoje), než křesťanské nebo jiné režimy.

Je důležité pochopit, co přesně se v té studii říká, na první pohled to nemusí být zcela zjevné. Neporovnává se islámský a evropský kolonialismus. Nebyl to islám samotný, který způsobil nižší rozvoj daných oblastí, ale fakt, že do islámských oblastí pronikaly evropské instituce s nižší intenzitou.

Evropané tedy přinášeli faktory, které způsobují vyšší rozvoj, ale pre-existující islám zamezil jejich šíření – ať už aktivně, nebo pasivně.

A podobný obecný jev objevila i tato studie – státy, které byly před evropskou kolonizací více rozvinuté, mají dneska tendenci být více autokratické. Je tomu proto, že v méně rozvinutých státech bylo pro kolonizátory jednodušší implantovat své myšlenky a instituce. Před-evropský rozvoj tak paradoxně fungoval jako překážka demokratizaci dovezené z Evropy.

Další paper zjišťuje, že délka kolonizace pozitivně koreluje s ekonomickým rozvojem. Mimochodem v literatuře se často píše, že britská kolonizace je přínosnější, než francouzská. V této studii se to také objevilo. V tomto směru je ta úplně první studie o ostrovech, kde byl britský a francouzský kolonialismus ekvivalentní, výjimkou.

Tato studie nalézá pozitivní dopad délky kolonizace na dnešní úroveň demokracie. Byť je potřeba říct, že jev se zdá být způsoben zejména Británií a efekty byly docela divoce heterogenní.

A na závěr letmý pohled do budoucnosti. Tato fascinující studie měří vývoj vlivu kolonizace na kolonizované země v čase po osamostatnění – vliv kolonizace se vytrácí. Kolonizace fungovala jako dlouhodobý, ale jen dočasný externí šok.

Těchto několik zmíněných studií naznačuje pozitivní dopad evropské kolonizace na dnešní populace v kolonizovaných oblastech. Není to samozřejmě vyčerpávající přehled všech efektů, a žádná z těch studií nezkoumala dopad na tehdy žijící domorodé obyvatele. Ale je krajně nefér (jak to dělá moderní levice) vidět v kolonialismu kořen všeho (současného) zla.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!

200 Kč500 Kč1000