Mučedníci komunismu

Komunistická diktatura a pronásledování Církve po druhé světové válce postihly také Rumunsko. Jeho prvním blahořečeným mučedníkem se stal biskup Szilárd Ignác Bogdánffy.

Narodil 21. února 1911 v obci Feketetõ, komitát Torontal, v oblasti Vojvodina v tehdejších Uhrách. (Nyní jde o srbské území.) Pocházel z chudé maďarské rodiny, kde se praktikovala katolická víra, otec působil jako učitel. V roce 1925 se rodina přestěhovala do Temešváru v Rumunsku. Zde absolvoval u piaristů gymnaziální studia a po maturitní zkoušce nastoupil do kněžského semináře diecéze Oradea. Po studiích teologie a fi lozofie byl ve třiadvaceti letech vysvěcen na kněze 29. června 1934 biskupem Stefanem Fiedlerem. Následně pokračoval ve studiu na univerzitě v Budapešti a získal zde doktorát z fi lozofi e a dogmatické teologie. Během studií proslul svými fenomenálními znalostmi a pamětí. Aktivně sportoval a věnoval se pro bohoslovce netradičnímu koníčku – horolezectví.

Po dokončení studií se vrátil do Oradeje a působil zde jako profesor katolického semináře, vyučoval náboženství na několika školách, stal se vyhledávaným duchovním vůdcem i zpovědníkem. Mezi studenty a věřícími byl oblíben pro svou pevnou a klidnou povahu a také své soucítění s chudými a trpícími. Svou obětavost osvědčil také v časech druhé světové války, kdy pomáhal nejpotřebnějším. Spolu s dalšími profesory ukryl v kněžském semináři několik Židů, jimž hrozilo zatčení a deportace či poprava. Se záměrem, aby byly posilovány a podporovány křesťanské rodiny, založil Třetí řád sv. Angely Mericiové, voršilky.

Biskupem v nelehké době

V roce 1945 tvořili katoličtí věřící v Rumunsku menšinu – 17 % obyvatelstva, k řeckokatolické církvi se hlásilo 1,6 milionu obyvatel, k římskému katolictví 1,2 milionu, nejvíce v Sedmihradsku. Většina populace se hlásila k pravoslaví.

Stejně jako v dalších zemích střední a východní Evropy se v Rumunsku prosazoval komunismus. Za vydatné podpory sovětské armády byla postupně likvidována demokratická opozice, především Národně caranistická (rolnická) strana, jejíž vůdce Iuliu Maniu byl odsouzen v říjnu 1947 na doživotí a v prosinci téhož roku abdikoval také král Michal. Komunistické vedení spustilo sérii proticírkevních opatření – antikatolická a protipapežská kampaň, zastavení náboženského tisku, zatýkání duchovních, vypovězení konkordátu s Vatikánem v červenci 1948. Začátkem srpna 1948 vyhlásila rumunská vláda proticírkevní zákony – zestátnění církevních škol, nemocnic a v září 1948 rozpoutala likvidaci řeckokatolické církve. Následovaly další represe proti římským katolíkům, včetně věznění biskupů a likvidace mnišských řádů.

V těchto nelehkých časech se v roce 1947 stal Szilárd Ignác Bogdánff y nejprve kapitulním vikářem. V situaci, kdy docházelo k izolaci a zatýkání biskupů, se biskup diecéze Satu Mare Giovanni Scheffler rozhodl v souladu s kanonickým právem nechat Szilárda Bogdánffyho tajně vysvětit na světícího biskupa diecéze Satu Mare a Oradea, aby zajistil vedení diecéze pro případ svého zatčení. (Také biskup Scheffler se stal mučedníkem a určitě o něm pojednáme v některém z dalších pokračování.) Otec Szilárd přijal biskupské svěcení za přísného utajení 14. února 1949 z rukou apoštolského nuncia Geralda Patricka O’Hary v kapli nunciatury v Bukurešti.

Nepoddajný hodnostář

I přes konspirační opatření se tajná policie Securitate dozvěděla o jeho biskupském svěcení a nutila ho ke kolaboraci a k ochotě odtrhnout v Rumunsku katolickou církev od papeže a od Říma a vytvořit národní církev. Biskup Szilárd však odmítl lákavé nabídky režimu – bylo mu přislíbeno, že se stane hlavou nově utvořené národní církve –, a dokázal vzdorovat i výhrůžkám, načež byl zatčen.

Absolvoval výslechy, psychické zastrašování i fyzické mučení. Prožil přemisťování z jedné věznice do druhé i práci v dolech – mimo jiné pracoval v táboře Capul Midia na pobřeží Černého moře. Teprve začátkem roku 1953 s ním proběhl u Vojenského soudu v Oradei soudní proces a byl odsouzen na 12 let nucených prací. Brzy po svém odsouzení zemřel 2. října 1953 ve vězení Aiud na samotce na následky krutého zacházení a neléčený zápal plic. Biskup Szilárd Ignác Bogdánffy byl blahořečen jako první mučedník komunistického režimu v Rumunsku 30. října 2010 v bazilice v Oradei kardinálem Peterem Erdö, primasem Maďarska, a kardinálem Angelem Amatem.

 

Autor je historik a pedagog, spolupracuje s Českou křesťanskou akademií a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Seriál Mučedníci komunismu přebíráme z časopisu RC Monitor

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173/2010 Děkujeme!