Mučedníci komunismu

Čtvrtým blahořečeným mučedníkem katolické církve v Rumunsku je Mons. Anton Durcovici, římskokatolický biskup v Jasech rakouského původu.

Knězem, rektorem semináře, biskupem v Jasech

Narodil se 17. května 1888 v dolnorakouském Bad Deutsch-Altenburgu, asi 20 km od Bratislavy. V dětství přišel o otce, a když mu bylo šest let, tak se rodina – ovdovělá matka a bratr Franz – přestěhovala do Rumunska a usadila se ve městě Jasy na východě země, poblíž dnešních hranic s Moldavskem. Své základní vzdělání a lyceum dokončil v Jasech a následně se rozhodl pro kněžství. Roku 1906 vstoupil do římskokatolického semináře sv. Josefa v Bukurešti. V teologických studiích pokračoval v Římě na papežské univerzitě až do roku 1911. Zde dosáhl doktorátu z filosofie, teologie a kanonického práva.

Na kněze byl vysvěcen 24. září 1910 v bazilice sv. Jana v Lateránu a poté se vrátil zpět do Rumunska. Působil jako farní administrátor v Tulcei – věnoval se především vý uce náboženství a pastoračním aktivitám, později působil jako učitel v bukurešťském semináři. Když Rumunsko vstoupilo do první světové války na straně Spojenců, byl jako rakouský občan poslán do internačního tábora. Teprve na příkaz krále Ferdinanda I. Rumunského byl propuštěn na svobodu. Roku 1924 se otec Durcovici stal rektorem semináře v Bukurešti a tuto funkci zastával až do dubna 1948. Mezitím působil také jako kancléř a generální vikář v Bukurešti. 30. října 1947 ho papež Pius XII. jmenoval biskupem diecéze Jasy, biskupské svěcení přijal 5. dubna 1948. Jeho hlavním světitelem byl apoštolský nun cius v Rumunsku Gerald Patrick Aloysius O’Hara a spolusvětiteli byli Alexandru Cisar a Marco Glaser. (Arcibiskup Patrick O’Hara byl amerického původu a v červenci 1950 byl komunistickými úřady vyhoštěn z Rumunska jako persona non grata.)

Mučedník v Sighetu

Jako katolický kněz, a navíc biskup byl po převzetí moci komunisty od roku 1947 sledován. Jako pastýř své diecéze vykonal řadu cest po farnostech a povzbuzoval věřící k odvaze a vytrvalosti v nelehkých časech. 26. června 1949 směřoval do farnosti Popești-Leordeni na okraji Bukurešti, kde měl udělovat svátost biřmování 650 biřmovancům. Místo toho však zde byl jako nepřítel nového politického řádu zatčen tajnou policií Securitate, a to přesto, že se neangažoval v politických záležitostech.

Byl obviněn, že jednal jako protistátní zločinec, který zůstal věrný katolické církvi a papeži a odmítl podporovat komunistický režim a připravovanou státní církev v Rumunsku. Byl zadržován a vyslýchán ve věznici Jilava a následně spolu s dalšími katolickými biskupy Áronem Mártonem a Alexandrem Cisarem převezen do jedné z nejhorších rumunských věznic v Sighetu Marmației na rumunsko-ukrajinské hranici. Zde byl vystaven krutému trýznění – v mrazivém počasí byl vysvlečen do naha, držen v naprosté izolaci, ve tmě, špíně. Bylo mu odpíráno jídlo i pití. Biskup Durcovici zemřel na následky mučení ve věznici v Sighetu 10. prosince 1951 a byl pohřben v ne označeném hrobě. Jeden ze svědků-spoluvězňů později referoval, že jeho obnažené tělo jeden z dozorců hodil do společného židovského hrobu, nedaleko vězení. Komunisté se snažili zlikvidovat všechny důkazy o jeho věznění a většina vyšetřovacích dokumentů byla zničena.

Blahořečení

Proces jeho blahořečení byl zahájen 28. ledna 1997. Dekret o mučednictví byl podepsán papežem Františkem 31. října 2013 a biskup Anton Durcovici byl blahořečen v Jasech 17. května 2014. Beatifi kační obřad slavil kardinál Angelo Amato. Papež František jej ve svém apoštolském listu nazývá „horlivým pastýřem, apoštolem eucharistické adorace a hrdinným svědkem společenství s Petrovým stolcem“.

Autor je historik a pedagog, spolupracuje s Českou křesťanskou akademií a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Seriál Mučedníci komunismu přebíráme z časopisu RC Monitor (16/2014)

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173/2010 Děkujeme!