Místo revize Green Dealu přichází přitvrzení

Na webu Hrot24.cz se Pavel Páral podíval na úskalí schvalování Green Dealu, aby přišel na to, že v tom jsou namočeni… tak nějak všichni. A také ukazuje, jak se díky složitému systému rozhodování v EU podaří schválit zásadní dokument, který mění celý náš život bez širší společenské a politické debaty. Často i díky šikovnému využití procedurálních pravidel. Třeba když znění balíčku Fit for 55 bylo rozesláno členským zemím v polovině července 2021, tedy v době prázdnin s tím, že na analýzu dopadů, které Evropská komise pořádně nevyčíslila, zbývaly zhruba dva měsíce.

Jakkoli dnes Andrej Babiš kritizuje vládu za její přístup k zeleným dohodám, je nespornou skutečností, že do této pasti nás přivedl on. Základní dokument připravila Evropská komise na konci roku 2019 a předložila ho členským státům ke schválení.

Schvalování „po bruselsku“

To se bez velkých diskusí také stalo hned na počátku roku 2020. I s podpisem Andreje Babiše v roli českého premiéra. Po podpisu dokumentu, k němuž neproběhla žádná hlubší debata a neexistovaly žádné analýzy jeho ekonomických a sociálních dopadů, se náš tehdejší premiér pochlubil, kolik stovek miliard dotací za svůj podpis dostalo Česko přislíbeno. Dohoda pouze konstatovala, že evropské země přijmou opatření, aby se Unie stala do roku 2050 emisně neutrální. Dohodu nikdo nevetoval.

Tato opatření definoval teprve v polovině roku 2021 baliček nazvaný Fit for 55, jehož cílem bylo snížit emise CO2 v EU do roku 2030 o 55 procent. Z něj už bylo jasné, jaký problém si EU navařila a jak vážný dopad to bude mít na život obyvatel.

Součástí už byly konkrétní cíle v budování obnovitelných zdrojů či zákaz spalovacích motorů v osobních autech od roku 2035. A také to, co pálí nyní zemědělce: takzvaná „Farm to Fork Strategy“, tedy plán na snižování množství používaných hnojiv a pesticidů, ale také požadavky na velikost polí a zvětšování rozlohy neobdělávané půdy.

Celý soubor opatření byl schvalován hezky po bruselsku. Znění bylo rozesláno členským zemím v polovině července 2021, tedy v době prázdnin, kdy státní úřady a ni parlamenty většinou moc nepracují. Národní stanoviska bylo možné předkládat do 8. listopadu onoho roku. Na analýzu dopadů, které Evropská komise pořádně nevyčíslila, tak zbývaly zhruba dva měsíce.

Připomínkovali ho ale – a ne úplně málo – Svaz průmyslu, Agrární komora a některé další organizace, jenže to vše dokázal nakonec na poslední chvíli projednat jen Senát, protože stará Poslanecká sněmovna byla zrovna rozpuštěna a nová ještě neustavena. Výhrady tak spadly pod stůl.

Pokud by třetina komor parlamentů evropských zemí vyjádřila vážné výhrady, musely by být návrhy opatření Evropskou komisí přepracovány. To se ale nestalo, a pak se to už vezlo, protože naprostá většina opatření z balíčku Fit for 55 podléhá jen většinovému hlasování a finální směrnice, kterými je naplňován, nemůže vetovat žádná členská země.

Ještě přitvrdíme!

Finalizace směrnic už šla za vládou Petra Fialy, který měl před volbami k evropským politikám vážné výhrady, ale po nich se nijak neprojevily. Když v únoru 2022 vypukla válka na Ukrajině a bylo jasné, že s ruským plynem je konec a ceny energií vylétly do astronomické výše, reagovala Evropská komise nikoli pozastavením zelených politik, ale naopak přitvrzením.

K Fit for 55 přibyl s posvěcením Fialovy vlády už v květnu balíček REPower EU, který zvýšil cíle v budování obnovitelných zdrojů. Zcela absurdně v situaci, kdy kolísání výkonu větrníků a solárů mělo být v Evropě dominantně vykrýváno plynovými zdroji, do nichž však chyběl plyn…

A postupně přibývaly další směrnice, jimiž se musíme řídit. Včetně těch o elektromobilitě, povinných rekonstrukcích domů, povinném navyšování výkonu solárů a větrníků, změnách v zemědělství atd. Velká část z nich byla dohodnuta ve velmi tvrdých a přísných variantách v době, kdy Česko předsedalo Evropě.

Celé znění článku si přečtěte zde.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč