Migrační pakt obsahuje skutečné migrační kvóty

Začátkem června se ministr vnitra Vít Rakušan na Radě ministrů EU přidal na stranu tzv. nového migračního paktu. Dosažený výsledek podpořil i premiér Petr Fiala. Oba razantně odmítají kritické hlasy, že současně s migračním paktem schválili i migrační kvóty.

Jenže nový migrační pakt je obsahuje. Sice v jiné podobě než před lety, ale přesto. Kritici za migrační kvóty ve schváleném paktu často považují systém tzv. povinné solidarity, kdy členské státy budou mít volbu mezi přebíráním migrantů a placením výpalného za to, že migrant zůstane v členské zemi, ve které zrovna je, a nebude přemístěn. To ale pořád není celé.

Za skutečné migrační kvóty lze označit až situaci, kdy členské státy takovou volbu mít nebudou a migranty budou muset ve stanoveném počtu přebírat na svá území. Ale i to pakt obsahuje. Jen poněkud kamuflovaně.

Volba členských států mezi přemísťováním migrantů a výpalným za nepřemístění bude totiž možná pouze za podmínky, že členské státy dohromady přislíbí a skutečně převezmou nejméně tolik migrantů, kolik stanoví každoročně schvalovaná kvóta.

Klesne-li počet převzatých migrantů pod tuto kvótu, nastupuje povinné přerozdělování. Už bez možnosti se vykoupit finančním příspěvkem. Přerozdělovat se nebudou přímo migranti, ale tzv. příslušnost k řízení o jejich žádostech o mezinárodní ochraně (volně řečeno o azylu). Tedy dejme tomu Česká republika v takové situaci bude muset převzít řízení o žádosti o azyl pro migranta, který pobývá v jiném členském státě. V důsledku toho ale budou takoví migranti do České republiky v naprosté většině případů i přemístěni.

Výsledek tudíž bude stejný jako u migračních kvót, které jsme razantně odmítli v předchozích letech. Tolik vzývaná možnost volby mezi přebíráním migrantů a placením je vlastně jen iluze. Počet migrantů, kteří budou přerozdělení povinně, bude záviset na tom, jak moc se bude ochota států dobrovolně přebírat migranty vzdalovat od stanovené kvóty. Zkrátka tato kvóta bude muset být v každém případě splněna. Buď dobrovolně, nebo povinně.

Robert Kotzian, právník

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme