Migrace jako řízený proces, díl 2. Evropská komise

V prvním díle jsem psal, proč lze nelegální migraci z Afrických zemí do Evropy v určitém smyslu považovat za řízený proces. Reagoval jsem tak na nehoráznou kampaň Českého rozhlasu a skupiny akademických organizací SYRI nazvanou Společnost nedůvěry. Cílem této kampaně je boj proti konspiračním teoriím. Jednou z nich má být teorie, že migrace z afrických zemí je řízeným procesem s cílem smísit původní evropské obyvatele s Afričany (viz obrázek).

Nelegální migrace z Afriky proudí do Evropy především přes Středozemní moře. Jak známo, vyplouvání člunů s migranty organizují na africké straně pašeráci. Na jejich „práci“ navazují bohaté politické neziskovky, které pomocí svých letadel a lodí čluny vyhledávají, migranty přebírají na palubu a vozí je do jižních států Evropy. Tam je vyloží a připravují se na další kolo. Nezřídka se stane, že migranty vyzvedne a k břehům Evropy doveze loď pohraniční agentury EU Frontex, která, což je paradoxní, má chránit hranice EU. Pašeráci tak mohou svým „klientům“ slibovat, že jejich člun sice není kdovíco, ale na moři je někdo vyzvedne a bezpečně doveze až k sociálním dávkám. Celé to funguje jako dobře namazaný stroj, který však někdy stojí lidské životy. K těmto tragédiím se vrátím jindy.

Člověk by čekal, že EU bude nelegální migraci bránit a pašeráctví potírat. Jenže Frontex byl postupem času lobotomizován lidskoprávním aktivismem a občasné pokusy EU uplácet africké vůdce, aby sami pašeráctví potírali přímo ve svých zemích, fungují jen omezeně nebo krachují.

Evropská komise loni vydala Akční plán pro centrální Středomoří, ve kterém stanovuje tři priority: 1) Spoluprací s africkými zeměmi bránit pašeráctví přímo tam; 2) Posílení spolupráce při záchranných operacích (tj. při vyhledávání a převážení migrantů do Evropy); a 3) Posílení mechanismu dobrovolného přebírání migrantů severními státy EU. Priorita 1 je sama o sobě dobrá. Ovšem kromě toho, že je to spíše jen kouřová clona, reálné výsledky v této oblasti EU nemá a nelze je ani moc očekávat. Zato priority 2 a 3 vnímám jako pokus EU celý proces převážení migrantů do Evropy postupně organizačně uchopit, řídit a v nějaké míře nakonec legalizovat. A obávám se, že i dotovat.

Nedávno unikla neveřejná pracovní verze plánu Evropské komise pro „operační spolupráci při vyhledávacích a záchranných operacích“Cílem Evropské komise je vytvořit mechanismus spolupráce EU, členských států a mj. i politických neziskovek, který bude založen na zásadě pomoci lidem v nouzi (v kódové řeči EU znamená sousloví „lidé v nouzi“ v tomto kontextu právě nelegální migranty), dále na zásadě nevracení migrantů zpět atd. Už v roce 2020 Evropská komise doporučovala členským státům „vzájemně spolupracovat v souvislosti s operacemi, které provádějí soukromě vlastněná nebo provozovaná plavidla (tj. lodě politických neziskovek – pozn. autor článku) za účelem pátracích a záchranných činností … a zajistit účinné řízení migrace…“

Nesnažím se tvrdit, že cílem Evropské komise je přestěhovat Afriku do Evropy. Motivace Evropské komise budou nejspíše směsí naivní dobrotivosti a ideologického fanatismu, ale to je vedlejší. Podle mého názoru je evidentní, že pomalu a mimo pozornost veřejnosti probíhají přípravy na to, aby nelegální migrace přes Středozemní moře byla upravena nějakým právním rámcem a aby tedy za nějakých podmínek, které nyní neznáme, byla legalizována a podporována EU, tj. povinně i jejími členskými státy. Pokud se jednou ukáže, že jsem se v tomto mýlil, budu rád a uleví se mi. Je ale nepochybné, že takové vyústění úsilí Evropské komise vážně hrozí. Pokud by se tato hrozba naplnila, pak by se do značné míry stalo realitou to, co Český rozhlas a SYRI (de facto politická neziskovka) označují jako konspirační teorii, tj. že migrace z afrických zemí je organizovaná akce. Akorát by už nemělo význam takové migraci dávat přívlastek „nelegální“…

Teorie o řízené migraci z afrických zemí je dle Českého rozhlasu a SYRI konspirační teorií. Vyplývá to z této otázky, kterou Český rozhlas klade čtenářům na webu projektu Společnost nedůvěry.

Skončím otázkou. Co tedy říct na to, když veřejnoprávní médium shazuje jako konspirátory ty, kdo přemýšlí o tom, zda existují snahy migraci z Afriky v určitém smyslu a v určité míře organizovat?

Robert Kotzian

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme