Marx je pro tyhle lidi stěžejní…

Novinář a autor nové knihy „Válka proti Západu“ Douglas Murray říká, že lidé na celém světě jsou klamáni pokryteckou a rozporuplnou protizápadní rétorikou levice, která uctívá německého politického teoretika Karla Marxe, ale přitom dovolí očerňovat západní hrdiny, jako byl americký prezident Abraham Lincoln či britský premiér Winston Churchill.

„Jeho názory na kolonialismus a otroctví jsou strašné. Kdyby byl Karl Marx někým jiným, byl by už dávno ,zrušen‘. Tak proč se mu to nestalo? Jak to, že nedávno Komunistická strana Číny zaplatila za to, aby v Německu vyrostla další socha Karla Marxe? Proč?“ ptá se Murray během nedávného rozhovoru v pořadu American Thought Leaders.

Marx musí padnout

„V současné éře protizápadní rétoriky nemluvíme o poctivé kritice Západu, nemluvíme o kritice, která chce Západ zlepšit. Mluvíme o lidech, kteří chtějí Západ buď zcela zničit, nebo radikálně transformovat. A jeden ze způsobů, jak to někteří lidé chtějí udělat, je podle starého komunistického marxistického vzoru,“ dodal Murray v rozhovoru pro Epoch Times.

Marxismus, ačkoli je produktem Západu, se stal ideologií, která prostupuje levicovou agendou rasové a ekonomické spravedlnosti, jež je zaměřena proti Západu.

„Marx je pro tyto lidi stěžejní. Proto musí Marx obstát. Všichni ostatní musí padnout. Musíte odstranit všechny ostatní v tradici; každého jiného myslitele, všechno, co souvisí s židovsko-křesťanskou tradicí, to všechno – tohle všechno odstraňte a věřte, že existuje jeden prorok, že tu stále stojí jediný člověk: Karel Marx,“ poznamenal Murray.

Karel Marx, známý především jako autor Komunistického manifestu, je tvůrcem marxismu, což je sociální, politická a ekonomická ideologie, která rozděluje lidi podle jejich ekonomického postavení: bohatí lidé jsou „utlačovatelé“ a chudí lidé jsou „utlačovaní“.

V posledních několika letech se marxistická ideologie v americké společnosti zviditelnila, ale místo na ekonomické třídy se aktivisté zaměřují na rasu, a to pomocí neomarxistických teorií, jako je kritická rasová teorie.

Marxistické základy jsou patrné v mnoha záležitostech, které se týkají sociální spravedlnosti, od organizací Black Lives Matter až po školení založená na kritické rasové teorii, která jsou poskytována americkému vojenskému personálu. Tyto základy jsou vidět také v Bidenově administrativě, která prosazuje rozmanitost, rovnost (ekvitu) a inkluzi.

Univerzita pro širší společnost

Murray vysledoval, že vštěpování nenávisti k Západu začalo na univerzitách, kde studenti „studovali dějiny v podání autorů, kteří hovořili o prvotním hříchu kolonialismu, ale nyní se toto myšlení rozštěpilo do širší společnosti“.

„Myslím, že lidé na Západě museli být naučeni nemít rádi vlastní společnost nebo v ní nacházet nepřiměřenou kritiku. Je třeba říct, že je to učili už více než jednu generaci.“

„A o Západě se může říkat cokoli, ale o nikom jiném se nesmí říkat nic negativního. Chci říct, že tohle byl jen tropus, který se objevil v postkoloniálních letech, a jsou za něj zodpovědní různí akademici. Upřímně řečeno, na té nejzákladnější úrovni tu také byla touha po pomstě,“ řekl Murray. „Víte, lidé mluvili o spravedlnosti, ale mysleli tím pomstu.“

Murray uvedl Frantze Fanona a Ibrama X Kendiho jako dva lidi, kteří mluví o rasové spravedlnosti, ale to, co prosazují, odpovídá spíše definici pomsty.

„[Fanonovo] dílo je v podstaě prodchnuto touhou po pomstě Západu za koloniální éru a myslím, že to můžete vidět i u dnešních kritických rasových teoretiků, v díle lidí, jako je muž, který vystupuje pod jménem Ibram X Kendi,“ řekl Murray.

Kendi ve své knize „Jak být antirasistou“ píše: „Jediným lékem na rasistickou diskriminaci je antirasistická diskriminace. Jediným lékem na minulou diskriminaci je současná diskriminace. Jediným lékem na současnou diskriminaci je budoucí diskriminace.“

Fanon byl francouzský západoindický psychiatr, jehož dílo ovlivnilo obory postkoloniálních studií, kritické teorie a marxismu. Kendi je profesorem na Bostonské univerzitě, který má výnosný byznys s prodejem svých antirasistických školení, která poskytuje různým podnikům a institucím. Zasazuje se o rasovou spravedlnost a ukončení všech ekonomických rozdílů mezi bělochy a černochy (nebílými).

„Fanon a další postkolonialisté neustále, když mluví o bývalých koloniích, říkají, že se musí zbavit západního imperialismu a … [ten] musí být nahrazen marxismem,“ což je podle Murraye krajně ironické, protože Marx a marxismus jsou také produktem západní kultury a bělochů.

Infiltrace nejvyšších pater státní správy

Někteří odborníci poukazují na to, že marxismus se skrývá i v modelu diverzity, rovnosti a inkluze, který používají velké korporace a Bidenova administrativa při školení federálních zaměstnanců.

„A pak je tu inkluze, což je myšlenka, že pokud někdo něčeho nemůže dosáhnout, je to proto, že ho brzdí rasismus. A pak věc rovnosti, která spočívá v tom, že všichni musíme skončit na stejném místě,“ řekl Murray a dodal, že takové snahy o zrovnoprávnění všech v historii nefungovaly a pravděpodobně nebudou fungovat ani v budoucnu.

Kendi, jehož práci citovala americká vláda, se domnívá, že nestačí říkat, že nejste rasista; musíte být antirasista a zasadit se o rasovou spravedlnost a rovnost. A pokud tak nečiníte, jste součástí systémového rasismu, který utlačuje černochy a menšiny.

Murray tvrdí, že tento model, kdy se z každého dělá viník a označuje se za rasistu, je taktikou šikanování a používá se záměrně k zastavení věcné debaty. Říká, že západní společnosti jsou již dlouho napadány paušalizujícími tvrzeními o tom, že jejich kultura, náboženství, historie, spisovatelé jsou špatní a utiskovatelští, a že těm, kteří to dělají, to prochází díky terorizování lidí.

„A prošlo jim to, protože lidi zastrašili a donutili je, aby se s tím smířili, takže i jen vznést námitku znamená být obviněn z bigotnosti,“ řekl.

Kdyby někdo řekl: „Cítím určitou hrdost na svou firmu, jsem si docela jistý, že jsme udělali něco správně; takový člověk bude obviněn z rasismu. Je to šikanózní taktika, ale je velmi účinná. Téměř každý byl vlastně v určité fázi touto taktikou přesvědčen, aby mlčel,“ uvedl Murray.

„Na nejvyšší úrovni už nemluvíme pouze o něčem, co vychází od několika univerzitních radikálů nebo několika podivných okrajových krajně levicových skupin; mluvíme o jedné vládě za druhou, které to nasávají a chrlí to zpět na své občany,“ řekl Murray o vůdcích ze Spojených států a Kanady, kteří chválí Komunistickou stranu Číny, a přitom znevažují západní kulturu jako rasistickou.

Linda Thomas-Greenfieldová, velvyslankyně USA při OSN, vyvolala v roce 2021 kontroverzi, když na konferenci Národní akční sítě Ala Sharptona řekla, že americká ústava je prostoupena nadřazeností bílé rasy.

„Osobně jsem zažila jednu z největších nedokonalostí Ameriky. Na vlastní oči jsem viděla, jak prvotní hřích otroctví vetkl nadřazenost bílé rasy do našich zakládajících dokumentů a zásad,“ řekla Thomas-Greenfieldová na konferenci.

Posuzujte západní vůdce v historickém kontextu

Murray řekl, že všichni lidé, včetně zakladatelů Spojených států, by měli být posuzováni v kontextu doby, ve které žili.

„Pokud se rozhodnete – protože Aristotelés před 2 500 lety měl jiné názory než my dnes –, že Aristotela nepotřebujete, a protože Platón neví o některých tématech to, co víme dnes, a protože všichni osvícenští filozofové nemají naše názory z roku 2022, tyto lidi nepotřebujete, no, to je velmi pohodlné, protože to znamená, že nemusíte odvést vůbec žádnou práci, a také to znamená, že když to všechno odstraníte, získáte velkého boha této doby: mě,“ řekl Murray.

„Chci tím říct, že je to také konečný bod jisté formy individualismu, což je narcismus, který v dnešní době bují.“

Murray se domnívá, že většina lidí chce znát historii a hrdiny své země.

„Mají rádi příběhy o hrdinství, které jsou pravdivé a inspirují je k hrdinství v jejich vlastním životě. Chtěli by tyto věci raději než tu nudnou, narcistickou, omezující věc, která říká, že to nejlepší, co můžete ve svém životě udělat, je nikomu a ničemu neublížit.“

Kulturní revoluce

Klíčovou složkou války proti Západu je útok na jeho historii a tradice. Murray tento útok přirovnal ke komunistickému převzetí moci v Číně, kdy Komunistická strana Číny zničila tradiční čínskou kulturu a historii. „Je to forma kulturní revoluce. A myslím, že jim to prošlo příliš snadno,“ řekl.

„Hlavně je to válka s historií Západu, kdy se příběh, který má co do činění s hrdostí, hrdinstvím a snahou, elánem, nebo vítězstvím navzdory všemožným překážkám, mění v příběh hanby,“ dodal.

„Víte, když jsem vyrůstal, Winston Churchill byl jedním z našich velkých národních hrdinů. Pro většinu z nás z široké veřejnosti jím stále je, ale všechno, co se objevuje na veřejnosti, co píší akademici, co chrlí média, je najednou negativní,“ a to až tak, že lidé útočí na Churchillovu sochu, pokračoval Murray.

„No, je mi líto, ale jestli si myslíte, že otce zakladatele lze odhodit, Abrahama Lincolna lze odhodit a všechny ostatní lze z historie odhodit, a vy to teď budete oklešťovat, tak máte další problém. Když tohle všechno odstraníte, co vám vlastně zbude?“

Murray se domnívá, že lidé, kteří obhajují Marxe, řeknou, že jej máme rádi kvůli jeho ekonomické teorii a že si z marxismu můžeme vybrat věci, které se nám líbí. Tito obhájci však nevybírají věci, které by mohli ocenit na Humovi, Voltairovi nebo Churchillovi. „Víte, tam vidíte ten směr nespravedlnosti, která je uplatňována vůči západním společnostem,“ řekl Murray.

Otroctví bylo podle Murraye významnou součástí západních dějin, ale ne jedinou. Murray tvrdí, že by se neměl popírat veškerý přínos Západu nebo bělochů pro zlepšení světa, k němuž patří rozvoj vědy a medicíny, systém vládnutí, demokracie, pokojné předávání moci, myšlenka svobody, poskytnutí volebního práva ženám, volný kapitál, židovsko-křesťanské náboženské tradice, umění a filozofie.

Nevybrat si vděčnost

„A k tomu je třeba říci ještě jednu velmi důležitou věc, a tou je: myslím, že v současné době si musíme dávat velký pozor na lidi, kteří sami nijak netrpěli, a berou na sebe roucho trpícího,“ řekl Murray.

Vděčnost je podle Murraye zásadní věc a je v rozporu se záští, kterou mnozí lidé chovají. „[N]ěkteří lidé se chtějí uzavřít do systému zášti.“

„Pokud přijmete [vděčnost], zášť může začít mizet. Ale jsou lidé, kteří chtějí zášť následovat, živit a držet se jí. Myslím, že to jsou lidé, kterým je třeba se vyhnout,“ řekl.

Murray dodal, že řešením destrukce západní kultury je být statečný a otevřeně oceňovat západní kulturu a vzdělávat se v tom, co se děje a jak lze čelit argumentům levice. K tomu podle něj může pomoci jeho nová kniha.

Převzato z Epoch Times.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!