Manipulatori.cz a fakta – tentokrát o migraci

Manipulatori.cz v dubnu publikovali článek „Mýty a Fakta, tentokrát na téma Migračního paktu EU“, jehož autorem je zakladatel organizace Petr Nutil. Manipulátoři rádi kontrolují druhé, zkusil jsem je tedy zkontrolovat sám.

Jádrem článku jsou odrážky nadepsané slovy „Několik faktů“. Čtenář tedy vcelku logicky očekává, že každá z odrážek je faktem, tedy objektivní skutečností. Jenže ouha, a to je první vada, dobrá polovina článku (zeleně zvýrazněné části) nejsou fakta, ale jen (politické) názory autora. Má na ně jistě plné právo, ale fakta to zkrátka nejsou.

Pak jsou zde růžově zvýrazněné části, z nichž hned ta první je pravda (je u ní modré „Ano“). Ovšem ten zbytek růžových pasáží jsou polopravdy.

Vezmu to popořádku.

1) Migrační pakt prý zrychlí návraty migrantů do země původu. Jenže migrační pakt pouze říká, že v některých případech je třeba vykonat návrat do 12 týdnů (někdy do 18 týdnů). V podstatě tak pouze stanovuje lhůtu, ale, a to je podstatné, vůbec neřeší výkon návratu. Neřeší tedy to, jak prakticky vlastně migranta dostat pryč do země původu. To je ponecháno na současné legislativě, která je však, jak léta praxe ukazují, zoufale neefektivní.

2) Migrační pakt prý neobsahuje povinnost převzít stanovený počet migrantů. To je do určité míry sporná otázka.  Zcela určitě ale budeme nuceni přijmout migranty, kteří zrovna budou na našem území, ačkoli za jiných okolností by pokračovali třeba do Německa, a to v případě aktivace tzv. povinných offsetů..

3) Migrační pakt prý neobsahuje žádnou částku za nepřijatého migranta. Skutečně neobsahuje. Ale obsahuje čísla a vzorec pro výpočet částky za nepřijatého migranta, kterou musí Evropská komise každoročně použít do svého návrhu na povinnou solidaritu (to je oněch 20 tisíc Eur). Rada může tuto částku snížit, což není moc pravděpodobné, ale také zvýšit. Taková částka nicméně nutně musí existovat, aby solidární příspěvky členských států byly vzájemně porovnatelné.

4) Migranti z určitých zemí prý právně nebudou přítomni na území EU. Ano, to je pravda, ale tato tzv. fikce nevstupu (umělá právní konstrukce, která však má svůj význam) jednak není až takovou novinkou (řada právních systémů včetně českého ji v různých situacích zná již dnes) a jednak, a to především, bude jen dočasná. Pokud se migranta nepodaří včas dostat ze země, fikce nevstupu končí a jsme tam, kde jsme byli.

Manipulátoři.cz vystupují se sloganem „Na faktech záleží“, ale, jak se zase jednou ukazuje, sami mohou mít s fakty vcelku slušné potíže…

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč