Malý sloupek o VH

Deset let po odchodu Václava Havla. Kulaté výročí připomínané oceánem zapálených svíček, uznalými projevy a nostalgií. S pokusy o kritiku Havlova odkazu. V konzervativním prostředí se soustředily na idealismus prvního prezidenta České republiky. Václav Havel se prý příliš vznášel nad zemí, zatímco správný konzervativec na ní stojí pevně nohama. Konzervatismus jako přijetí skutečnosti. Rozumné přijetí světa, jaký je. A to Havlův příběh/odkaz postrádá. Postrádá?

Konzervativní přátelé, nepleťme si protichůdné. Přijetí skutečného světa se nerovná podvolení se mu. Bídná realita každodennosti nás nezavazuje k vlastnímu každodennímu bídáctví. Právě naopak, čímž se dostáváme k odhalení další časté a neblahé záměny – realismu za bezhodnotovost. Realismus (v konzervativním pojetí!) převažující pořádky nerespektuje pro jejich rádoby super kvality. Respekt se týká pouze jejich kontextu, který musí konzervativní realista poznat a zohlednit, aby současné poměry neprošustrovaly naději na kvalitu opravdovou, byť jen lehce nadprůměrnou. Při tom všem nesmí ztratit oční kontakt s hvězdou, jež mu i za nejtemnější noci ukazuje spolehlivý, poněvadž nadějeplný směr. S ideálem. Konzervativec, resp. konzervativní realista je tak idealistou, k jehož dětskému srdci přibyl dospělý mozek. Obojí však zůstává a navzájem se potřebuje, ba dokonce vyživuje.

A teď na férovku. Znáte ukázkovější případ konzervativního realisty z první ligy českých dějin, než ztělesňoval Václav Havel? Vzpomeňme Charty 77. Lidská práva jakožto principiální minimum, na němž se semknou do té doby roztroušené (a názorově rozrůzněné) ostrůvky protirežimního odporu. Vzpomeňme dohody s Mariánem Čalfou. Destrukce režimu by se sotva vlekla, pokud by se talentovanějšímu (i pragmatičtějšímu) článku starých struktur nehodilo lano kariérního restartu od revolučního tábora. Vzpomeňme na integraci do euroatlantických spojeneckých svazků. Šmytec rozdělení světa na demokracie a diktatury, Západ a Východ se ukazoval vzdáleným (až utopickým). A když už někam patřit, pak tam, kde vedle tvých svérázných postřehů vnímají i tvou svébytnou existenci. Dnešní odpověď tehdejším hledačům alternativních ukotvení zní: Ukrajina.

Občane Havle, konzervativní dík!

Autor je profesí právník, ve volném čase básník.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč