Malé plus migračního paktu. I když…

Jedna z mála věcí, možná jediná, kterou dělá EU v oblasti migrace správně, je uzavírání dohod s africkými zeměmi za účelem potlačování migrace v místech, kde vzniká.

Ponechme stranou paradox, že chování EU je současně důležitou (byť ne jedinou) příčinou migrace ze stejných oblastí. Neřešme nyní, že tyto dohody znamenají posílat dotčeným africkým zemím tučné platby a raději se teď neptejme, co se s těmito penězi doopravdy děje. Podstatné je, že to celé vede alespoň k nějakému snížení migrační zátěže. To je pragmatický pohled na věc.

I v migračním paktu najdeme úpravu tohoto pragmatického přístupu k tzv. vnější složce migrace (viz snímek). Členské státy budou zavázány na těchto víceméně racionálních aktivitách spolupracovat.Vidíte, tohle je vlastně první pozitivní věc, co jsem o migračním paktu napsal (i když to v žádném případě není důvod k jeho podpoře).

Jenže, jak na snímku také vidíte, současně se po členských státech chce, aby podporovaly legální migraci a legální způsoby migrace osob ze třetích zemí, kteří potřebují mezinárodní ochranu (tj. zjednodušeně řečeno azyl). Ustanovení o podpoře legální migrace je v migračním paktu více. Probůh proč? Copak není naším problémem příliš intenzivní migrace? Toto je konkrétní příklad, co to znamená, když evropské politické špičky hovoří o potřebě migraci řídit, ne jí bránit.

Zastánci migračního paktu by možná namítli, že smyslem ustanovení zvýrazněného na snímku není legalizovat jakoukoli migraci, ale pouze migraci kvalifikovaných osob, studentů apod.

K tomu tři poznámky:

1) Kde je v paktu něco, z čeho by vyplývalo, že má jít o legalizaci pouze migrace kvalifikovaných osob? Kde jsou upraveny pojistky, že tohoto ustanovení jednou nezneužijí aktivističtí politici k pootevření stavidel?

2) Opravdu někdo věří, že africké země budou s EU jen tak spolupracovat na tom, aby se zbavovaly toho mála vzdělaných osob?

3) Argumentů o doktorech, inženýrech a jinak obohacujících migrantech už myslím bylo dost. Zase to někdo myslí dobře a zase to dopadne jako vždycky…

Převzato z autorova účtu na síti X.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč