Maďarsko: otec je muž, matka žena

Vláda v úterním hlasování přijala už devátý ústavní dodatek k tzv. Základnímu zákonu z roku 2011. Pozměňovací návrh prošel 134 hlasy pro, 45 proti a 5 poslanců se zdrželo hlasování. Nově ústava definuje rodinu následovným způsobem: „Základem rodinného vztahu je manželství, resp. vztah rodič-dítě. Matka je žena, otec je muž.“

Dále byla přijata věta: „Maďarsko chrání právo dětí na jejich genderovou identitu nabytou při narození a zaručuje výchovu v souladu s hodnotami, na nichž je založena maďarská ústavní identita a křesťanská kultura.“ V důvodové zprávě ministryně Judit Varga, která je navrhovatelkou obou změn, uvedla, že tyto dodatky jsou reakcí na blíže nespecifikované dění na Západě, „které vyžaduje zaručení práva dítěte na vlastní identitu v souladu s jeho pohlavím při narození s cílem ochránit dítě před duševními a biologickými zásahy, jež se dotýkají jejich fyzického a duševního zdraví“.

Dodatek je deklarativního charakteru a přímo nesouvisí s omezením adopcí pro stejnopohlavní páry. Jde o dva separátní kroky.

Potraty zůstávají

Stejnopohlavní páry v Maďarsku oficiálně adoptovat děti nemohou, v minulosti však řada z nich adoptovala tak, že dítě bylo svěřeno do péče jednotlivce (i pokud žil v registrovaném partnerství). Jeho partner k němu nedisponoval žádnými rodičovskými právy. Nyní vláda adopční zákon modifikovala tak, aby byli vždy upřednostněni žadatelé z řad manželských párů. Na jednotlivce se může dostat až v případě, že se pro dítě v celé zemi (dříve jen župě) nenajde manželský pár nebo se speciálním povolením od ministryně pro rodinu. Homosexuální páry mohou v Maďarsku uzavřít jen registrované partnerství.

Ústava obsahuje více deklarací, které vláda nenaplnila praktickým obsahem. Například navzdory deklarované ochraně života od početí v zemi stále platí liberální potratový zákon a ministryně Katalin Novák minulý měsíc znovu ubezpečila veřejnost, že se měnit nebude.

Ani s ústavním dodatkem, ani s modifikací adopčního zákona neměl nic společného József Szájer. Ten je pouze autorem ústavy z roku 2011, která byla od té doby již devětkrát modifikována.

V pondělních interpelacích se Orbán střetl s poslankyní Dialogu Tímeou Szabó, která jej napadla kvůli případu Szájera. „Věděl jste, že váš kamarád nežil posledních 40 let v souladu s ústavou, nebo jste se to dozvěděl až po skandálu?“ zeptala se jej mimo jiné.

Orbán jí odpověděl, že o ústavě nemá ponětí, „protože ta nikomu nestanovuje, jak má žít, Maďarsko je svobodná země, kde si každý žije, jak uzná za vhodné“. V další replice pak řekl, že kromě ústavy „zřejmě nemá ponětí ani o tom, že zákon z roku 2008 o registrovaném partnerství, z dílny Tibora Draszkovicse, je pro homosexuální lidi“.

„I lidé s minoritním životním stylem požívají ochrany dle Základního zákona a já nepodpořím žádný protichůdný zákon,“ odpověděl jí Orbán. K případu Józsefa Szájera se pak opakovaně vraceli i jiní poslanci opozice, Orbán tyto narážky v odpovědích dále ignoroval. Předseda Jobbiku Péter Jakab se například ptal, kteří další členové Fideszu byli na bruselské sexpárty, poslankyně DK Ágnes Vádai pak mluvila o vydíratelnosti mnoha politiků Fideszu.

Orbán zareagoval pouze na jméno bývalého velvyslance v Peru Gábora Kalety, který byl odsouzen k podmínce za držení obrovského množství dětské pornografie. Orbán řekl, že kariérní diplomat Kaleta sloužil ve službách ministerstva zahraničí osm let za socialistických vlád.

Socialisté „lžou a kradou“

Právě případem socialisty Zsolta Legénye kontrovali zástupci Fideszu. Politik, který v MSZP odpovídal za etiku, si vyžádal diplomatický pas kvůli „budování přeshraničních vztahů“. Minulý týden se na něj odvolával poté, co jej chytili ukrajinští celníci, jak ze země pašuje plný kufr nekolkovaných cigaret. Státní tajemník Levente Magyar řekl, že diplomatický pas už Legényovi odňali a v budoucnosti si budou dávat větší pozor, protože „socialisté jak známo lžou a kradou“.

Chcete být o situaci v Maďarsku pravidelně informováni? Sledujte (jako my) facebookovu skupinu Co se děje v Maďarsku.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!