Lidé bez náboženství šílí

Dalším řečníkem na konzervativním festivalu v Ostřihomi byl Dennis Prager, zakladatel úspěšného konzervativního projektu PragerU. Projekt si vytyčil takřka nemožný cíl – bojovat se všudypřítomnou levicovou indoktrinací mládeže, především té univerzitní. A to prostřednictvím krátkých, pětiminutových videí. Ta mají nyní dohromady přes pět miliard zhlédnutí a 65 procent diváků tvoří lidé pod 35, z nichž 70 procent po zhlédnutí změnilo svůj pohled na některé společenské otázky.

Každé video doprovází zdroje na příslušné výzkumy a další citované materiály. PragerU pravidelně bojuje s pokusy o demonetizaci a dokonce mazáním svých videí z YouTube, snaží se proto nespoléhat výhradně na něj a budovat domovskou stránku prageru.com.

Menšinu videí uvádí sám Prager, ve většině vystupují konzervativní osobnosti (komentátoři, profesoři) se specializací na určitou oblast. Videa se dotýkají různých citlivých témat: od migrace přes potraty po gender ideologii, ale i historie, náboženství či zahraniční politiky. Jedna série se například věnuje srozumitelnému představení jednotlivých přikázání Desatera. Někteří lidé vystupují se svými zkušenostmi: třeba jak byli vyhozeni z práce za názory, nebo jak názory či stranu barikády změnili (typicky bývalí liberálové, které smetla woke vlna).

Na rozdíl od Tuckera Carlsona, který přiznal, že o střední Evropě neměl velké povědomí a jeho návštěva Maďarska byla na tomto poli premiérou, má Prager k našemu regionu mnohem vřelejší vztah.

Prager vyrůstal ve zbožné židovské rodině s původem ve východní Evropě, a přestože se v dospělosti od ortodoxie odchýlil, jeho specializací byli Židé v Sovětském svazu, kteří nemohli emigrovat. Naučil se rusky a komunitě sovětských Židů se dlouhodobě věnoval (mimo jiné mezi nimi prováděl misii, a to i v takových místech, jako dnes ázerbájdžánské Baku), přičemž cestoval po celé východní Evropě.

Na Maďarsko ze 70. let má vtipnou a dnes vlastně politicky nekorektní vzpomínku. Dlouho nemohl v Budapešti nalézt veřejné toalety a když se mu to konečně podařilo, na dveřích namísto obligátního panáčka a panenky byla pouze slova Nők / Férfiak. Zastavoval tak kolemjdoucí Maďary, ukazoval na sebe a snažil se zjistit, na jaký záchod patří. Ti jej však považovali za úchyla. V domnění, že férfiak přece více připomíná females, nakonec vstoupil na dámské záchody. A se zlou se potázal.

O tom, co viděl a zažil, pak v Americe přednášel. Snažil se Američanům vysvětlovat komunismus – a jak sám přiznává, bylo to téměř nemožné. Dnes je to podle něj ještě mnohem horší, protože vzdělávací systém je v řádově horším stavu. Podle Pragera dávno opustil předávání jakýchkoliv relevantních informací a pouze indoktrinuje.

„Nemyslím si, že průměrný student Harvardu ví cokoliv třeba o Soustroví Gulag,” říká v rozhovoru s maďarským novinářem a diplomatem Péterem Heltaiem, v jednom z několika rozhovorů, které při své návštěvě Maďarska poskytl. Připomenul případ severokorejské uprchlice Yeonmi Parkové, která studovala na jeho alma mater, prestižní Kolumbijské univerzitě. Parková nedávno připustila, že ji šokovalo, jak moc si zde musí dávat pozor na pusu, a že Ameriku se tu učí nenávidět právě tak, jako ve vzdělávacím systému její rodné zemi.

Podle Pragera je otázkou, jak došlo k tomu, že „šílenci” převzali kontrolu nad univerzitami a médii tak snadno. Jeho teorií je, že život dnešního bohatého Zápaďana je příliš prázdný. „Touha člověka po smyslu je větší než touha po sexu, což je jeden z nejsilnějších pudů; ale bez sexu lze žít šťastný život, bez smyslu ne. Sekulární Západ ztratil svůj smysl. Říkám to jako Žid, ale všechny ty hrůzy – komunismus, fašismus, nacismus – Evropu postihly proto, že z ní vyteklo křesťanství.”

Podobný osud podle něj může čekat Spojené státy, kam sekularizace dorazila později, ale postupně nabírá na obrátkách. Jako jedno z náhražkových náboženství vnímá antirasismus. „Dnešní Spojené státy nejsou rasistická země! Tři miliony černochů se v poslední době přistěhovaly do Ameriky z Afriky a z Karibiku. Proč by se stěhovali do rasistické země? Stěhovali se Židé ve 30. letech do Německa?”

„Jednou z největších idiocií postrenesančního světa je přesvědčení, že lidé jsou v podstatě dobří,” myslí si Prager, podle nějž biblická náboženství vědí o podstatě člověka mnohem více než sekulární ideologie. „Do 18 let jsem navštěvoval náboženskou školu, ješivu. Rozdíl mezi mým vzděláváním a sekulárním vzděláváním byl takový, že mě učili, že největším problémem Dennise Pragera je Dennis Prager.”

„Levice má vždy totalitářské sklony, je to v její DNA. Je schopná je skrývat, dokud není u moci. Když je u moci, vždy k těmto metodám sahá. Liberálové nejsou totalitáři. Liberálové jsou jen slabí, příliš slabí na to, aby se tomu mohli bránit,” podotýká Prager a jmenuje některé liberály, kteří pochopili, co dělá woke revoluce Americe, a že nejsilnější antiliberální ideologií je dnes progresivismus, ne konzervativismus; jmenuje například Bari Weissovou. „Část to pochopila, ale je jich málo.”

On sám by dnes své děti do školy neposlal, nebo jim předtím přinejmenším pustil všechna videa PragerU. „Už to nejsou jen univerzity. Jsou to střední, základní školy, kde dnes děti vedou ke zpochybňování toho, jestli jsou chlapci nebo děvčata.”

„Jako zbožný Žid vnímám, že hlavním přikázáním Bible je milovat svého bližního; každý, kdo nenávidí gaye, hřeší proti Bohu. Ale nevím, co to má společného se sexuální výchovou. Já jsem byl proti sexuální výchově ve školách vždy, pokládám to za výsostné právo rodičů. Ale levice obecně nemá ráda rodičovskou autoritu nad dětmi. Na tom se jinak shodnou všechny totalitarismy. Celý příběh Pavlíka Morozova je o tom, že upřednostnil zájem Strany před rodinou. Proto byl vzor. Podobné příběhy předkládali i dětem v Hitlerjugend.”

Sám teď chystá velký projekt i pro malé děti a mladší teenagery, převážně se zaměřením na historii.

Na jejich tvorbě je podle něj nejdůležitější umět odlišit a vypustit balast a vypíchnout jen to nejdůležitější. „Udržet pozornost člověka byť i jen pět minut je těžké.” Zvažují každou větu, texty mnohokrát zkracují. Také vnímají, že jejich videa už dávno nesledují jen Američané. „Musí to být formulováno tak, aby to bylo stejně relevantní a srozumitelné pro Američana, Maďara, pro někoho z Afriky.”

Jeden z rozhovorů Prager poskytl i maďarskému konzervativnímu židovskému webu Neokohn.

* * *

ZACHRÁNÍ NÁS VÝCHODNÍ EVROPA

* Ve Spojených státech jsou stále populárnější levicové ideologie, od intersekcionality po kritickou rasovou teorii. Co si myslíte, že stojí za touto popularitou?

To je typ otázky, na nějž dokážu dát hodinovou i minutovou odpověď; všem bude asi lépe, když si vyberu druhou možnost. Lidé potřebují náboženství. Pokud zanikne náboženství Západu, kterým je křesťanství, nebo to lze formulovat i jako židovsko-křesťanské hodnoty Západu, pak místo náboženství založeného na Bibli nastoupí nejrůznější sekulární náboženství. Přesně to se stalo v Evropě. Když se po první světové válce role křesťanství ve společnosti otřásla, přišel komunismus, fašismus, nacismus. Amerika naopak zůstala nábožensky založená ještě dlouho poté.

Dnes už díky levici Spojené státy nejsou religiózní, nebo alespoň jejich značná část není. Otázkou tedy je, co v této zemi nahradí náboženství, a odpovědí je, že to bude opět nějaká forma sekulárního náboženství. A všechna sekulární náboženství bývají levicová. Marxismus, komunismus, socialismus, zelený aktivismus, feminismus a všechny podobné ismy jsou levicové.

Poprvé v americké historii navštěvuje kostel nebo shromáždění v neděli méně než polovina obyvatel. Mezi mladými lidmi je tento počet ještě nižší. Oni o sobě říkají, že nejsou religiózní, ale ve skutečnosti jsou, mají náboženství, které se nazývá antirasismus, což je momentálně nejsilnější náboženství ze všech levicových náboženství.

* Co si myslíte o nárůstu protiamerických náladách mezi Američany?

Spojené státy jsou založeny na třech hodnotách. Na každé americké bankovce jsou slova: svoboda, E pluribus unum a věříme v Boha. A levici se nepozdává žádná z těchto hodnot. Levice nikdy v historii nepodporovala svobodu. Rád bych upřesnil, že nemluvím o liberalismu, protože liberálové svobodu podporují, ale levice nikoli. Věříme v Boha, levice byla vždy proti náboženství, zatímco Amerika má kořeny v náboženství a víře v Boha. Tyto síly chtějí Američany rozdělit podle rasového, genderového a třídního klíče. Americkým heslem je, že všichni jsme Američané, a to oni nemohou vystát.

* Jste odborník na antisemitismus. Dříve se Ameriky antisemitské útoky příliš netýkaly, ale nyní jich přibývá a statistiky ukazují, že antisemitismus je na vzestupu. Co by mohlo být příčinou?

Levice byla vždy antisemitská, od Karla Marxe přes Trockého až po současnost. Židé to nevědí, protože mnozí z nich jsou levičáci. Levičáci nemají rádi judaismus, protože obecně nemají rádi náboženství a nacionalismus. Izrael je tedy ten nejhorší stát, jaký si dovedou představit, protože je nacionalistický a náboženský, a proto ho nenávidí, stejně jako nenávidí Ameriku. Další příčinu antisemitismu lze nalézt u amerických muslimů. Rashida Tlaibová je toho příkladem. Levice a islám jsou tedy dva zdroje nebezpečí pro Židy.

Židé se pošetile vzdali své víry. Když Židé opouštějí judaismus, způsobují tím vážné problémy sobě i světu. Nemluvím o dodržování zákona, ale o víře. Pokud člověk věří, že Desatero je od Boha, je to už určitá forma očkování proti levicovým ideologiím.

* A co útoky v New Yorku?

Těchto útoků se většinou dopouštějí černoši. Před mnoha lety, asi před 25 lety, vydala Liga proti hanobení zprávu, podle níž jsou černoši ze všech menšinových skupin v Americe nejvíce antisemitští. Ne všichni černoši jsou antisemité, samozřejmě, ale mají největší procento takto smýšlejících. Někteří černoši nemají radost z úspěchů jiných menšin. Když už o tom mluvíme, černoši se také dopouštějí nejvíce útoků na Američanech asijského původu, další úspěšné menšině.

* Jak vidíte budoucnost evropských Židů? Existuje mnoho hrozeb, od zákazu košer porážek až po fyzické útoky.

Nezdá se mi, že by evropské Židy čekala nějaká velká budoucnost. Paradoxně si myslím, že vyhlídky Židů ve východní Evropě jsou lepší než na Západě.

Svět se obrátil vzhůru nohama. Celý život říkám, že Spojené státy v 19. století zachránil Sever a v 21. století je zachrání Jih. Východní Evropa může zachránit západní civilizaci. Pokud se ji vůbec podaří zachránit, udělá to východní Evropa.

* Stále populárnější levicové myšlenky, antiamerikanismus, rostoucí antisemitismus. Jak si myslíte, že to všechno zvládá Joe Biden?

Joe Biden zasvětil svůj život tomu, aby byl co nejúspěšnějším politikem. Ve skutečnosti nevěří v nic. Takových politiků je spousta, je i spousta republikánů, kteří ničemu nevěří, kteří si vybrali politickou kariéru podobně jako si jiní lidé vybrali třeba inženýrství a měli pocit, že v něm budou nejlepší. Biden vsadil vše na to, aby se stal senátorem, poté viceprezidentem a nyní prezidentem. Ve Spojených státech není jediný člověk, který by vám mohl říct, v co Joe Biden věří, protože ani Joe Biden vám nedokáže říct, v co věří. U moci je levice, takže je levičák. Ale totéž platí pro další. Předseda Senátu Chuck Schumer měl před pár lety projev – je k dispozici na YouTube -, v němž hovořil o tom, jak je nebezpečné pro Američany mít v zemi mnoho nelegálních přistěhovalců. Dnes nikomu nedovolí použít slovo nelegální. Změnil názor? Jistěže ne. Schumer je další slaboch, který se chce udržet u moci, jde s hlavním proudem Demokratické strany, a to je dnes levice.

* Krátká otázka k bitvě mezi PragerU a Big Tech. YouTube cenzuroval vaše videa, pak jste se obrátili na soud a kalifornský soud rozhodl, že YouTube postupoval správně. Myslíte si, že tento boj lze vyhrát?

Bude zajímavé sledovat, co se stane, pokud se případ dostane k Nejvyššímu soudu. A já vážně doufám, že ano. Big Tech a způsob, jakým omezuje svobodu projevu, nemá v americké historii obdoby. Všichni Američané se shodovali na jedné věci: můžete si říkat, co chcete. A dnes se na tom neshodujeme.

* Maďarsko je mnohými vnímáno negativně a na Západě má velmi špatnou pověst. Co si o tom myslíte?

Nejsem odborník na Maďarsko, ale o této zemi a celém východoevropském regionu toho vím hodně. Maďarsko navštěvuji popáté, poprvé jsem zde byl za vlády Jánose Kádára. Na univerzitě jsem se zabýval východní Evropou a Sovětským svazem. Myslím, že jsem v tomto ohledu velkou výjimkou. Vidím, že se v Maďarsku dějí dobré věci. To je můj dojem. Levice nenávidí Maďarsko, ale ona nenávidí každého, kdo není levičák. Nemusíte souhlasit se vším, co říká například Trump nebo Orbán. Ale s vědomím – a to není přesvědčení, to je fakt – že právě levice je v současnosti největší hrozbou pro západní svět, je morální předností mít špatnou pověst.

* * *

DENNIS PRAGER (1948) se narodil v Brooklynu, vyrůstal v ortodoxní židovské rodině a do 18 let se vzdělával v ješivě, poté studoval historii a blízkovýchodní studia na Brooklyn College. Postgraduální studia rusistiky na Kolumbijské univerzitě nedokončil. V 21 letech poprvé vycestoval do Sovětského svazu za tamními Židy. Po návratu o nich přednášel a byl mluvčím studentské organizace, která bojovala za právo sovětských Židů na emigraci. Po původním náboženském ochlazení se k víře vrátil a ve svých dílech se věnoval převážně náboženským otázkám. Vydal řadu knih o judaismu a komentářů k náboženským textům (v češtině vyšlo Desatero přikázání), moderoval také několik náboženských talk-show. Jistý čas býval označovaný za židovského Billyho Grahama. Angažoval se v množství konzervativních sociálních kauz, mimo jiné v boji za tradiční manželství, a ve sbližování konzervativních křesťanů a židů. Časem začal moderovat rádiové pořady i s politickou tématikou a publikoval v řadě amerických médií (The Wall Street Journal, the Los Angeles Times, Commentary, Townhall, National Review Online, Jewish World Review).

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!