Libor Vondráček: Nedáme Bruselu vaše auta!

Kandidujete na 1. místě v Jihočeském kraji jako předseda Svobodných v uskupení Trikolora-Svobodní-Soukromníci. Jaké jsou hlavní konzervativní body tohoto spojení?

 Podle mého názoru jsme konzervativní ve vnímání slova liberalismus, který stejně jako moje jméno Libor, by mělo být odvozováno od latinského překladu slova SVOBODA. Liberalismus není přerozdělování, dotace ani jiné omezování svobody a odpovědnosti jednotlivce. Jako Svobodní jsme konzervativní v oblasti mezilidských vztahů a liberální ve vztahu státu k jednotlivci, rodině a obcím.

 Jaké je, podle Vás, hlavní téma letošních voleb? Jaké je Vaše     hlavní předvolební téma?

Od června se velice intenzivně setkávám s občany v ulicích, kteří mi sami říkají, co je nejvíce trápí. Aktuálně často od lidí slyším, že mají strach z diskriminace neočkovaných, zejména dětí. Neočkovaní musejí do karantény bez náhradní výuky, zatímco očkovaní se dál učí… To je naprosto skandální segregace, která je navíc v rozporu s platnými hygienickými předpisy.

Druhým hlavním tématem je odmítnutí Green Dealu. Zelená politika Bruselu zde roztočila zdražování. Již dnes zdražuje vše a bude hůř. Pokud navážeme na to, že pan premiér green deal již schválil a schválíme i chystanou ekodaň, ceny benzínu skokově vzrostou z 35 na 45 Kč/l. Už dnes jsou přijímány předpisy vedoucí ke zdražení aut a zákazu prodeje těch klasických v roce 2035 (Green Deal podpořili Piráti, TOP atd.). Hlavně venkovu tím sníží životní úroveň a urychlí jeho vylidňování. Proto říkáme: NEDÁME BRUSELU VAŠE AUTA a odmítneme Green Deal, který zde zdraží v důsledku vše.

I když je pozitivní vliv na přírodu minimálně sporný, tak říkáme, že nechceme přijít „pro zelenou dobrotu, na doživotní žebrotu“.

Je Vám 27 let. Co Vás vedlo k tomu, že jste se ve věku, kdy se většina vašich vrstevníků věnuje jiným aktivitám, rozhodl vstoupit do politiky?

 Po právech jsem chtěl jako soudce využít své schopnosti k pomoci lidem. Studium mi ovšem ukázalo, že při dnešních zákonech to půjde jen málo. Proto jsem se rozhodl usilovat o možnost je změnit. Chci vrátit lidem více odpovědnosti za jejich životy, aby si politici nemohli hrát na bohy. Většina však sociálně experimentovat chce, a proto se osobně angažuji. Cílem je zmenšovat koryta, aby politika lákala méně „vepříků“, kteří zneužívají své moci a přerozdělování. Nejvíce mi imponuje naděje na skutečnou změnu. To, že vedle zkušených kandidátů z praxe, lákají naše myšlenky jako „menší stát = méně korupce“ právě i mladé.

Zvláště v poslední době se k nám přidávají mladí lidé, kteří nechtějí, aby budoucnost patřila Pirátům a jim podobným.

Pokud budete v říjnu zvolený, usednete ve sněmovně poprvé. Předpokládám, že dění ve sněmovně sledujete. Který konzervativní krok končící sněmovny byste ocenil?

Konzervativní je podle mého názoru nevytvářet legislativní džungli a místo chystání nových předpisů, pracovat na jejich škrtání. Ideální právní stát vidím jako štít, který práva a svobody prostých lidí chrání, ne je potlačuje. Legislativní džungle je pendrekem. Musíme v zákonech škrtat, aby jim lidé rozuměli, mohli je znát a ctít. Inspirací je třeba i Švýcarsko. Základní pravidla hry zde schvalovali všichni občané, nejen 300 politiků jako u nás.

Sněmovna sice dosud nepřijala návrh na manželství homosexuálů a leseb, ale je jisté, že se do nové PS vrátí. Návrh má podporu napříč politickými stranami a aktivisté pro zákon se budou snažit další poslance získat. Nepředpokládám, že by získali Vás, ale zajímá mě, jakou strategii proti tomuto návrhu byste použil.

Strategií je přiznání dalších práv těmto párům bez umožnění adopce a bez zničení definice pojmu manželství. Pokud rozšíříme jejich práva v oblasti zdravotního, matričního nebo dědického práva na roveň manželů, pak dle mého názoru ztratí rozumný argument se zlobit kvůli diskriminaci. Není důvod, aby stát v zákoně tvrdil něco jiného, než že muž je muž, žena je žena a manželství je sňatek mezi nimi uzavřený. Jako právník moc dobře vím, jak důležité je mít jasně definované pojmy, protože třeba půjčka, zápůjčka a nájem jsou docela jiné instituty.

Jaké jsou Vaše hlavní konzervativní hodnoty, které se budete snažit v nové PS prosazovat?

Za mě je to úcta k přírodním zákonům a biologickým poznatkům. Pokorný přístup k přírodě. Nehraní si na pány světa, kteří tvrdí, že poručí větru dešti. A v neposlední řadě je to úcta k lidské důstojnosti. Úcta ke svobodě a odpovědnosti jednotlivce, která každému dospělému a svéprávnému člověku plně náleží.

Konzervativní pohled na svět není dnes tak říkajíc „in“. Jakou roli v této věci hrají česká média?

Negativní. A to zejména proto, že pojmy jako liberalismus a konzervativismus možná záměrně špatně vymezují, ale to by bylo na delší debatu… tak snad zase příště.

Libor Vondráček je právník, od roku 2019 předseda Svobodných. Do Poslanecké sněmovny kandidoval za Svobodné už v roce 2017. Svobodní se však do PS nedostali. Nyní je lídrem kadidátky Trikolora-Svobodní-Soukromníci  v Jihočeském kraji. Pracoval jako moderátor regionální stanice Radio Česká Kanada a věnuje se soutěžnímu mariáši.

Rozhovor  je  dalším ze série předvolebních rozhovorů s pravicovými politiky.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!