Liberální střet s realitou

Kolik neozbrojených černochů zastřelila za rok policie v USA? To se ptala společnost Sceptic Mag lidí po celých Spojených státech. Respondenti se sami zařazovali na politické škále od „velmi liberálních“ po „velmi konzervativní“. Skoro třetina velmi liberálních  a více než pětina liberálních respondentů měla za to, že policie zastřelila za rok 2019 okolo jednoho tisíce neozbrojených černochů.

 Skoro 40 procent liberálů  a skoro třetina „velmi liberálních“ občanů pak tento počet odhadla zhruba na sto. Naopak mezi konzervativci všeho ražení se nejvíce klonilo k deseti zastřeleným a jen o něco méně ke stovce zastřelených. A jaká je realita?  Podle liberálního listu Washington Post bylo v roce 2019 v celých Spojených státech zastřeleno 13 neozbrojených černochů. Podle jiné databáze, specificky mapující policejní násilí (Maping Police Violence) bylo obětí 27.

Většina liberálů si také myslí, že “většina lidí, zastřelených policií, jsou černoši. Myslí si to 60 procent velmi liberálních a 56 procent liberálních  respondentů. U konzervativců je poměr 44 a 37 procent. Ve skutečnosti tvoří černoši zhruba čtvrtinu obětí policejních zásahů (podle různých zdrojů mezi 23 až 27 procenty).

Podobně si bílí liberálové v jiném průzkumu mysleli, že jsou černoši diskriminováni  při zaměstnávání  a to mnohem více, než si myslí samotní černoši (i černí liberálové).  Liberálové (respektive voliči Demokratů) měli představu o diskriminaci  větší o 71 procent. I republikáni měli přehnané představy o pracovní diskriminaci černochů, ale jen o 16 procent.

A připomeňme si i tento zajímavý průzkum – zatímco mezi černými a hispánskými demokraty se za devět let (2006-2015) snížil počet těch, kteří znají nějakého rasistu, mezi bílými demokraty se  paradoxně výrazně zvýšil. Zajímavé,  že…?

Co z toho plyne? Mediální masáž o všudypřítomném systémovém rasismu zjevně není ukotvena v realitě. Alespoň podle toho, co si myslí samotní příslušníci menšin… Otázka je, proč média najednou okolo roku 2010 podlehla takové mánii…

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!