Liberálně-konzervativní polemika: opět řešíme zmatení pojmů

Děkuji v prvé řadě panu Marešovi za reakci na můj článek ve Foru 24 a zopakuji, že si velmi cením každé možnosti polemizovat napříč touhle ideologickou bariérou. Rád bych tedy reagoval na některá nedorozumění, k nimž evidentně došlo a dovysvětlil svůj postoj k celé věci.

Že ten lidský tvoreček v děloze je totéž jako narozené dítě je, obávám se, stejně platný postulát, jako že jím není. Jak jsem psal ve svém původním článku, do 12. tt je vyloučené, že, bez ohledu na svůj tvar, bude mít centrální nervovou soustavu, která je nutná pro jakoukoliv lidskou existenci. Bez ní to není člověk, ale potenciální člověk. Pan Mareš předpokládá, že dávám nenarozeným dětem stejná práva jako narozeným a na základě tohoto předpokladu pak říká, že je moje aplikace hesla „žít a nechat žít“ selektivní. Obávám se, že selektivní je pouze potud, pokud uznáváme konzervativní definici toho, co je to lidská bytost, ale definic může být více. Plnoprávnou lidskou bytostí se podle mě, i podle našich zákonů, člověk stává až narozením, navzdory tomu, že je lidský život hoden ochrany i před ním (nic kromě platné legislativy ovšem nedefinuje, co se tou ochranou představuje, a platná legislativa je v tomto ohledu jasná. Hranice jsou 12. a 24. tt.

Výklad Listiny, jaký pan Mareš podává, není v souladu s českou judikaturou (Ústavní soud odmítl stížnost na potratový zákon v roce 1994) a proto není, z právního hlediska, validní. Je hezké, že z hlediska svého výkladu Ústavy aplikuje článek 6 odstavec 1 Listiny tímto způsobem, ale radši bych nechal celou věc Ústavnímu soudu, jehož stanovisko je takové, že toto je otázka eticko-filosofická a není rolí Ústavního soudu do práva na interrupce, které náš zákon umožňuje, zasahovat.

Jinak ne, žádný rodič nemá právo na dokonale zdravé dítě, ale nemá ani povinnost se starat o těžce postižené dítě, protože to na něj nakládá neúměrnou zátěž, která se může řešit i takto. Pokud jde o nacisty, ty bych do toho netahal, protože nacisté zabíjeli lidi narozené, jimž práva, na rozdíl od plodů, náleží. Zkrátka a dobře, plod si zaslouží ochranu, ale nemá stejná práva jako narozený člověk.

Pokud jde o imigraci, opět nesouhlasím s panem Marešem – protože pokud se u nás někdo zdržuje ilegálně, naše orgány mají právo na to, ho zadržet a deportovat, a jistě, není to vždy snadné, ale není snad tohle důvod, proč si stát platíme? Aby za nás dělal věci, které jsou pro nás, jako jednotlivce, příliš náročné? Stát k tomu, na rozdíl od jednotlivců, má aparát. Tak ať to dělá, oporu v zákoně pro to má. Nikdo neříkal, že stát má řešit pouze věci snadné, potom bychom ho nepotřebovali vůbec (a jako libertarián dodávám: to by byla krása).

Téma cukrářů bych zde označil za slaměného panáka, protože autor se domnívá, že šlo o zásah jakýchsi liberálů – ne, šlo o zásah ze strany progresivních lidí. To není totéž, jako liberálové. Já jako liberál nemám problém s tím, když nějaká cukrárna odmítne něco upéct – její problém, přišla právě o zákazníka. Cukrárna nesmí například neobsloužit gaye, protože je gay, takže nesmělo by se stát, že by mu neprodala laskonku kvůli tomu, že bude nosit třeba duhovou vlaječku na klopě. Ale má mít možnost odmítnout zakázku z jakéhokoliv důvodu. Někdo zkrátka dorty pro stejnopohlavní svatby nedělá – jeho volba.

Pokud jde o Jordana Petersona a „transgenderové označování studentů“, které pan Mareš zmiňuje, pan Peterson samozřejmě má plné právo na to, používat u studentů zájmena, jaká chce. Přesto považuji za zdvořilé přiměřeně vyhovět požadavku na zájmena, tzn. pokud někdo vypadá jako žena, chová se jako žena a je to člověk v tranzici MtF, měla by tato osoba být oslovována jako žena bez ohledu na to, co má v řidičském průkazu (pokud se mám držet kanadských reálií, u nás by šlo o občanský průkaz). Opět, považuji to za lidskou slušnost a zdvořilost, ne něco, co bych chtěl jakkoliv vymáhat pracovně-právně, tím méně zákonem. Slušnost se nedá nařídit.

Sečteno a podtrženo, pan Mareš má trochu zkreslenou představu o tom, kdo to je liberál a jaké jsou liberální argumenty, a, v souladu s mým původním článkem, naneštěstí demonstruje to, jak považuje své definiční rámce za univerzální i tam, kde na nich rozhodně shoda není.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!