Léty osvědčená metoda k dosažení nejen vědeckého konsenzu

Klimatického konsenzu lze jednoduše dosáhnout tak, že vědci, kteří zastávají nesprávné názory, nedostanou peníze. Pokud to na ně z nějakého důvodu neplatí, třeba z důvodu jejich vysokého věku, jsou jejich názory ignorovány. Malý výběr přehlížených názorů.

Masovou účast na oslavách prvního máje zajistili bolševici tak, že kdo nešel, měl problémy v práci, nemusel třeba dostat výjezdní doložku nebo jeho děti dostaly nálepku nesprávné rodiny. To bylo nejúčinnější. Metody se mírně liší, ale jejich podstata zůstává nezměněna. Stačí odměňovat správné názory a mírně či více trestat názory jiné.

Co řekli vědci, kteří již díky svém věku nepotřebují granty. Odkaz na zdroj na konci článku.

(1) Profesor Ian Plimer

Ian Plimer je australský geolog z univerzity v Melbourne. V rozhorovu pro televizi uvedl:

„Bojím se médií, která nekriticky přijímají katastrofické scénáře. Počet hurikánů nestoupá, máme data, hladina moří se nezvyšuje, někde se zvyšuje, někde se snižuje, nestoupá počet lesních požárů. Lidé hlásají přesný opak toho, co říkají data. Ani po třeceti letech nepředložili data prokazující, že lidské emise jsou důvodem globálního oteplování.”

„Hlásání, že všichni zemřeme, je super pro média. Neúnavná propaganda po dobu 30 let.” 

(2) Fyzik John Clauser

John Clauser dostal v roce 2022 Nobelovu cenu za fyziku.

„Zavádějící klimatická věda metastázovala do masivní šokující žurnalistické pseudovědy. Pseudověda začala být propagována a šířena marketingovými specialisty, politiky, novináři, vládními agenturami a aktivisty. Podle mého názoru neexistuje žádná klimatická krize. Existuje nicméně velice reálný problém, jak zajistit slušnou životní úroveň stoupající populaci vzhledem k související energetické krizi, která je zbytečně zhoršována podle mého názoru nesprávnou klimatickou vědou.”

(3) Spoluzakladatel Greenpeace Patrick Moore

Patrick Moore Greenpeace opustil v roce 1986 a Greenpeace nyní popírá, že by se podílel na jejím založení. Na jedné ze svých přednášek uvedl:

„Neexistuje definitivní vědecký důkaz za pomoci vědeckého pozorování v reálném světě, že oxid uhličitý je odpovědný za nějakou část malého zvýšení globální teploty, které se událo za posledních 300 let od vrcholu malé doby ledové. Pokud by takový důkaz za pomoci opakovaného testování existoval, byl by někde zaznamenán, aby ho všichni mohli vidět. Tvrzení, že lidské emise jsou hlavním hybatelem změny klimatu, je jen hypotéza. Je tedy vědeckou povinností být skeptický k těm, kteří říkají, že věda je jasná.”

„Ale je jistotou, že oxid uhličitý je stavebním kamenem veškerého života na Zemi a že bez jeho výskytu v atmosféře v dostatečné koncentraci by naše planeta byla bez života.”

(4) Meteorolog John Coleman

John Coleman založil americkou stanici Weather Channel. V rozhovoru pro televizi CNN řekl:

„Neříkejte mi odpírač, to je slovo, které mě má zatlačit do defenzivy, já jsem skeptik. CNN zaujala definitivní stanovisko ke globálnímu oteplování a tvrdí, že existuje konsensuz. Ve vědě není nic jako konsenzus. To není hlasování. To je o faktech. Žádná klimatická změna neprobíhá. Neexistuje významná změna klimatu způsobená člověkem, nebyla v minulosti a není důvod si myslet, že k ní dojde v budoucnosti. Věda je na mé straně.”

„A vysvětlím vám těch 97 % vědců, kteří podle vás souhlasí. Vláda poskytuje každý rok 2,5 miliardy dolarů na výzkum klimatu. Dá je jenom vědcům, kteří dodají vědecké výstupy, které podporují globální oteplování. Oni nemají na vybranou.” 

(5) Fyzik William Happer

William Happer byl členem elitní vědecké skupiny Jason, kterou vytvořili v USA na podporu kosmického programu poté, co Sovětský svaz vypustil sondu Sputnik a předehnal Ameriku. Ve zprávě pro americkou vládní komisi píše:

„Množství zachycené energie není přímo úměrné koncentraci CO2. S přibývající koncentrací CO2 je množství zachycené energie stále menší a menší. Čím vyšší je saturace CO2 v atmosféře, tím méně působí jako skleníkový plyn. Dvojnásobná koncentrace CO2 oproti současné úrovni by znamenala navýšení průměrné teploty a o méně než 1 stupeň Celsia.” 

(6) Klimatolog John Christy

Jonh Christy je držitelem mediale NASA za mimořádný vědecký přínos a obdobné ocenění obdržel od americké meteorologické společnosti. Ve své zprávě uvedl:

„Základní metrikou klimatických studií je teplota v troposféře, tedy ve vrstvě, která je zhruba ve výšce 13 kilometrů. Podle modelů by se tato vrstva měla významně oteplit s nárůstem CO2. A podle modelů by takové oteplení mělo být v tomto okamžiku již zjistitelné.”

„Všechny používané klimatické modely selhaly při jednoduchém testu, neboť nebyly schopné předpovědět vývoj teplot ani v nejbližší budoucnosti. Proto nejsou schopné dát důvěryhodnou odpověď na otázku, co se stane v budoucnosti a proč.”

Pozn. autora: Všichni zde uvedení vědci jsou označováni jako takzvaní odpírači. Ale nikdo neřekne: Voláte po důkazu? Tak tady je!

Převzato ze syrzdarma.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme!


Zdroj: (1) Ian Plimmer (2) John Clauser (3) Patrick Moore (4) John Coleman (5) William Happer nebo zde (6) John Christy