Lekce Petra Piťhy

Kněz Petr Piťha si dovolil dost. Přibližně před rokem ve svatovítské katedrále expresivně varoval před tím, kam by podle něj mohla vést genderová ideologie. Od progresivistů si kromě nehynoucí nenávisti vysloužil i trestní oznámení. Naopak Miloš Zeman ho za to chtěl vyznamenat. Bývalý ministr školství ovšem odmítl. Potvrdil tím vlastní mravní integritu, zato žalobníčci by se měli chytit za nos.

Nevíme, proč Petr Piťha metál od Miloše Zemana nepřevzal. Víme ale, jak Hrad jeho udělení odůvodňoval. Právě zmíněným kázáním o Istanbulské úmluvě, což, upřímně řečeno, je pro profesora Piťhu, z mého pohledu nejlepšího polistopadového ministra školství a význačného teologa, poněkud potupné. Jednak se tím pomíjí jeho celoživotní dílo, jednak se tím z Hradu tak nějak podprahově signalizuje, že „Piťha je náš“ a účastní se našeho politického boje.

Vládnoucí moc se snaží zatahovat církev do politiky dva tisíce let. V tomto případě se ale přepočítal jak Hrad, tak propagandisté genderové ideologie. Kázání patřilo věřícím a Piťhova obava ze zničení rodiny, manželství a výchovy dětí byla pouze zcela upřímným vyjádřením jeho názoru a snahou hájit styl života a hodnoty, v něž věří. Někomu se to může líbit, někomu nelíbit. Ale i my konzervativci máme stejnou svobodu slova a právo nebýt pro naše postoje stavěni do frontové linie těmi, s nimiž nemáme nic společného.

Nacionalisté se snažili si Piťhovo kázání přivlastnit. Ostatně už křesťanům ukradli odpor vůči samotné Istanbulské úmluvě. Xenofobové, kteří si hrají na obránce křesťanských hodnot, si jí původně nevšimli. Byli to lidovci, kdo v Česku jako první upozornil na to, že úmluva, která měla být záslužným příspěvkem v boji proti násilí na ženách, obsahuje zcela nelogicky i aparát genderové ideologie a myšlenku „genderově neutrálního“ přístupu. Umožnila by psát závazné předpisy v oblasti školství či v sociální a rodinné politice, jež budou stavět nikoli na rodině, rodičovství a manželství, ale právě na genderu.

Liberálové by mohli pochopit, že konzervativci se proti takto nalajnovanému vývoji budou bouřit. Jenže nechápou. Nálepkují Piťhu jako homofoba a misogyna. Někteří pořád trvají na tom, že měl být za své kázání trestně stíhán. Netuším, kde se v nich bere ta nenávist. Právo brát opoziční názor jako akt nepřátelství a vyhlášení války si obyčejně osobují revoluční hnutí. A dnes se tak chovají genderisti (a také zelení fanatici).

Piťha odmítnutím metálu udělil těmto nenávistníkům lekci. Nenechal se vmanipulovat do role, kde by ho jistě rád viděl nejen Hrad, ale i oni. Nedělám si iluze, snaha zlikvidovat konzervativce jako třídu progresivisty neopustí a z porážky, o které tu píšu, se oklepou tak, jako vždy: budou ji ignorovat. Budou do nás kopat dál. Je to totiž snazší, než se pustit do křížku se skutečnou hrozbou pro konzervativce i liberály – s neideologickými populisty. My neměníme amorfně své názory, a tak se do nás lépe trefuje.

Jenomže ono nejde jen o nás. Tím, že progresivisté zuřivě zadupávají do země legitimní konzervativní pohled, přispívají k růstu nenávisti ve společnosti, oslabují umírněné a posilují extrémy. Pak původní pozice rozumných konzervativců obsazují strany typu SPD… A na Hradě sedí Zeman i kvůli tomu, že progresivisté děsí normální lidi, kteří pak hledají ochranu nikoli ve středu, ale u opačného extrému. To je podobný vývoj, jako ve Výmarské republice, kde se tloukli nacisté a komunisté a tradiční strany tvořily stafáž…

Případ kněze Piťhy je dalším kamínkem v mozaice neustálého selhávání liberálů při společné obraně svobody, demokracie a humanity. Jak dlouho musíme my konzervativci opakovat, že nejsme jejich nepřáteli? Že máme jen jiné názory, ale sdílíme s nimi stejné hodnoty a ideály společnosti postavené na právu, rozumu a důstojnosti každého jedince? Opravdu musí přijít někdo, kdo zatočí s námi i liberály, aby jim došlo, že celou dobu bušili do špatného pytle? Moc času není. Společnost se rozpadá a extrémy nabývají na síle.

V rámci vzájemné spolupráce převzato z info.cz

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč