Laureát Nobelovy ceny za fyziku: klimatický narativ je „nebezpečnou korupcí vědy“

Americký experimentální fyzik dr. John Francis Clauser získal v loňském roce Nobelovu cenu za fyziku. Dlouhodobě se zabývá základy kvantové mechaniky. Nedávno na základě výsledků své studie ostře zkritizoval převládající klimatický narativ s tím, že „chybná klimatická věda“ se vyvinula v „masivní šokově žurnalistickou pseudovědu“.

Kromě toho Clauser v poslední době provedl několik studií o fungování zemského klimatu. Při této příležitosti byl nositel Nobelovy ceny nedávno zvolen do představenstva Koalice CO₂ se sídlem ve Virginii (USA). Jedná se o skupinu přibližně 120 vědců, kteří zastupují širokou škálu vědeckých oborů zabývajících se klimatem.

Dr. William Happer, předseda správní rady Koalice CO₂, se v květnu vyjádřil ke Clauserovým studiím. Ty poskytly přesvědčivé důkazy o tom, že žádná klimatická krize neexistuje a že zvýšení „koncentrace CO₂ bude pro svět přínosem“.

Klima-narativ ohrožuje miliardy lidí

Clauser již řekl americkému prezidentovi Joeu Bidenovi, že nesouhlasí s jeho klimatickou politikou. Kritizoval takzvaný narativ o „klimatické nouzi“ a označil jej za „nebezpečné zkažení vědy“. To by podle něj mohlo ohrozit „globální ekonomiku a blahobyt miliard lidí“. Clauser se domnívá, že „chybná klimatická věda se vyvinula v masivní šokovou novinářskou pseudovědu“, uvádí The Daily Sceptic.

Nositel Nobelovy ceny dále uvedl, že současná klimatická „pseudověda“ se stala obětním beránkem pro řadu dalších nesouvisejících neduhů. V souladu s tím poměrně dost marketingových zástupců z oblasti obchodu, politiky, žurnalistiky, vládních agentur a organizací na ochranu životního prostředí tento klimatický narativ podporuje a šíří.

Clauser dodal:

„Podle mého názoru žádná skutečná klimatická krize neexistuje. Existuje však velmi reálný problém se zajištěním slušné životní úrovně pro největší počet obyvatel na světě a s tím související energetická krize.“

Tu podle něj zbytečně zhoršuje nesprávná klimatická věda.

Zanedbatelná úloha CO₂

Fyzik se ve svém výzkumu zabýval například významem jasných kupovitých mraků, které odrážejí sluneční světlo dopadající na Zemi zpět do vesmíru. Za tímto účelem také zkoumal, jak tento efekt mraků ovlivňuje změnu teploty Země. Zjistil, že tento efekt je o dva řády významnější než vliv, který má na teplotu a globální klima oxid uhličitý (CO₂). Podle Clausera lze tedy roli CO₂ považovat za zanedbatelnou ve srovnání s účinkem mraků.

Obsah CO₂ v atmosféře se v současnosti pohybuje kolem 0,04 procenta. Měření ukazují, že obsah CO₂ se zvyšuje. Příroda však přibližně 96 procent CO₂ produkuje sama, například prostřednictvím sopek nebo přírodních zdrojů CO₂, tzv. mofet. Historické vzorky Země navíc odhalily, že již před několika miliony let měla Země ve své atmosféře mnohonásobně vyšší množství CO₂ než v současnosti. Stejně tak tato dávná data ukazují, že CO₂ nemá žádný znatelný vliv na globální teplotu.

Clauser v široké společnosti

Clauser není ve svém názoru zdaleka osamocen. Do srpna 2022 podepsalo více než 1 100 vědců a odborníků z 15 zemí „Světovou klimatickou deklaraci“, v níž se uvádí, že neexistuje žádná klimatická nouze.

Věda o klimatu by měla být méně politická a klimatická politika více vědecká,

– požadovali signatáři spolu s prohlášením

Teprve nedávno provedli čtyři italští vědci, včetně tří profesorů fyziky, komplexní studii historického vývoje klimatu. Došli k závěru, že vyhlášení „klimatické nouze“ nemá oporu v těchto údajích. Napříč mnoha meteorologickými kategoriemi „není patrný žádný jasný pozitivní trend ve výskytu extrémních jevů“.

Podle vědců by zastánci narativu vybírali jednotlivé špatné nebo „extrémní“ meteorologické události. Ty jsou pak podle nich hlavní palebnou silou k přesvědčení obyvatelstva, že během méně než 30 let musí dojít ke globální deindustrializaci.

Ukončí „uhlíková neutralita“ moderní civilizaci?

Loni v září přední jaderný fyzik dr. Wallace Manheimer varoval, že „uhlíková neutralita“ bude znamenat konec moderní civilizace, jak informoval Legitim. Manheimer prohlásil, že nová větrná a solární infrastruktura selže, bude stát biliony, zničí velkou část životního prostředí a bude „zcela zbytečná“. „Klimatickému průmyslovému komplexu“ se „nějakým způsobem“ podařilo přesvědčit mnohé lidi, že CO₂ v atmosféře – plyn nezbytný pro život na Zemi, který je vydechován při každém nádechu – „je toxinem pro životní prostředí“, dodal.

Zastánci klimatického narativu však často argumentují tím, že 97 procent všech vědců se shoduje na tom, že hlavní příčinou hrozivé změny klimatu je CO₂ vyprodukovaný člověkem. Toto tvrzení vyvrátil nizozemský vědecký novinář Marcel Crok v rozhovoru pro Epoch Times.

„Shoda 97 procent je podle mého názoru směšná; vychází z dokumentu, který těchto 97 procent ani neukazuje,“

– řekl Crok

Podle jeho vysvětlení tento názor zastávalo pouze 0,5 procenta vědců.

původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.

Převzato z The Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme