Konzervatismus – nepřítel pokroku?

Slovo konzervativní zní českému uchu převážně negativně, jako by to byl jen jiný výraz pro zpátečnický, reakční, nepřátelský vůči pokroku. Přitom ani nejhorlivější bojovníci za pokrok nevidí nic špatného v konzervování potravin nebo památek, tedy v jejich úpravě pro dlouhodobé uchování. A přesně o to jde v konzervativní politice: o uchování hodnot, které se ve společnosti dlouhodobě osvědčily a které opustit by jí způsobilo nenávratnou škodu.

Tak třeba manželství a rodina: máme se jich zříci jen proto, že existují už tisíce let a nemohou se chlubit svou novostí a pokrokovostí? Právě naopak: to, že dobře slouží tak dlouho, je nejlepším důvodem pro jejich zachování. Nebo Pythagorova věta o čtvercích nad stranami pravoúhlého trojúhelníka – je snad zastaralá a překonaná jen proto, že ji známe už dvě a půl tisíciletí? Opustíme starou poučku jen proto, že už dávno nikoho nevzrušuje tak jako čerstvé objevy?

Horliví prosazovatelé pokroku neboli progresivisté by nejraději odbourali všechno, co nám zanechaly předchozí generace: náboženství, zkušenosti, zvyky, tradice, morálku, „stereotypy“. Rádi by všem vnutili své nejnovější výmysly a pořádky. G. K. Chesterton to vyjádřil moudře i vtipně: Nikdy neodstraňujte plot, pokud nezjistíte, proč byl původně postaven. Pohrdat moudrostí a zkušenostmi předků je projevem nezralosti a pýchy, která, jak známo, předchází pád.

Ne všechno, co je nové, je nutně také dobré. Dalo by se uvést nesčetně příkladů, ale za všechny aspoň jeden: Od 50. let 20. století do začátku 60. let 20. st. byl ve 46 státech používán jako uklidňující a uspávací látka nový lék thalidomid (pod obchodním názvem Contergan). Lékaři i pacienti si účinnost této novinky pochvalovali, dokud se nezačaly v nebývalé míře rodit znetvořené děti. Teprve v listopadu 1961 byla prokázána souvislost s užíváním tohoto léku těhotnými ženami a lék byl stažen z prodeje. 17 000 dětí však už bylo nenávratně poškozeno chybějícími údy – tzv. conterganové děti.

Někdy se škodlivost vychvalované novinky projeví až v následující generaci, někdy až ve třetím nebo čtvrtém pokolení, tedy o století později. Proto je dobré přistupovat k novinkám obezřetně a neodhazovat překotně všechno dřívější jako „překonané“. Elektřina se nám jeví jako úžasný pokrok, dokud nedojde k rozsáhlému a dlouhodobému výpadku dodávky v rozvodné síti. Pak ještě rádi vezmeme za vděk staromódními svíčkami či petrolejkami. Proto prozíravý (i to je jeden z rysů konzervatismu) člověk, třebaže rád využívá všech moderních elektrických přístrojů, vždycky má ještě nouzovou zásobu svíček, zápalek, konzerv, pitné vody a hotovosti. Být konzervativní neznamená být nepřítelem novinek, ale nevydat se jim bláhově na milost a nemilost. Všechno zkoumejte, dobrého se držte, praví stará moudrá rada. Klidně by to mohlo být i heslo konzervativců.

Autor je členem Konzervativní strany.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!