Konečně! Britská transgender klinika Tavistock uzavřena!

Ve Spojeném království existuje pouze jedna specializovaná klinika, která poskytuje služby v oblasti genderové identity pro dospívající a děti: klinika Tavistock. Ta ovšem jela „na plné pecky“. Počet jejich klientů se za poledních deset let zvýšil o téměř 1 900 %. Převážnou většinu těchto pacientů s doporučením tvořili mladí lidé ve věku mezi 12 a 17 lety. Po přezkoumání, které zadala Národní zdravotnická služba Anglie, a které vedla pediatrička Hilary Cassová, bude nyní klinika uzavřena kvůli obavám o bezpečnost dětí.

V březnu doktorka Cassová zveřejnila průběžnou zprávu, která odhalila některá pozoruhodná fakta. Zjistilo se, že několik lékařů se při práci s dětmi s genderovou dysforií cítilo „pod tlakem, aby zaujali přístup nezpochybňování“. Ve zprávě se dále uvádí: „to je v rozporu se standardním procesem klinického hodnocení a diagnostiky, k němuž byli [lékaři] vedeni u všech dalších případů.“ Existují dokonce náznaky toho, že negativní roli sehrála i politicky korektní dogmata, která paralyzovala zdravotnický personál ve výkonu náležité péče. Ve zprávě se dokonce uvádí, že mnoho lékařů pociťuje „nervozitu“ při práci s transpacienty, „částečně kvůli nedostatku formálního klinického vedení a částečně kvůli širšímu společenskému kontextu“.

Ukázalo se také, že na rozdíl od horlivého ujišťování trans lobby existuje skutečný „nedostatek konsenzu a otevřené diskuse“ o povaze genderové dysforie a „tedy o vhodné klinické reakci na ni“. Zpráva dále uvádí, že nedostatek znalostí v této oblasti je o to horší, že se měl Tavistock „rychle a organicky“ přizpůsobovat poptávce. V důsledku těchto zjištění dospěla zpráva k závěru, že klinický přístup a celková nabídka služeb netěžila z „normálních standardů, které se obvykle používají při zavádění nových nebo inovativních léčebných postupů“.

Zvláště pozoruhodný byl exponenciální nárůst počtu mladých, kteří dostali doporučení na kliniku Tavistock. Například v letech 2010-11 bylo na kliniku doporučeno pouze 138 lidí, kteří hledali pomoc v oblasti své genderové identity. Do roku 2018-19 se toto číslo zvýšilo na 2 743, což je nárůst o téměř 1 900 %. Převážnou většinu těchto doporučení tvořili mladí lidé ve věku mezi 12 a 17 lety, i když ani mladším „trans-identifikujícím“ se dětem nebylo zcela neznámé, že zde mohou podstoupit tranzici. Trans aktivisté rádi tvrdí, že tento nárůst je výsledkem vyšší tolerance ve společnosti. Adolescenti, jak tvrdí, se nyní snáze „vyoutují“ jako otevřeně transgender. Vzhledem k astronomickému nárůstu transgender případů je ale i mnoho těch, kteří tvrdí, že za rychlé rozšíření „transgenderu“ mezi mladými lidmi může spíše společenská nákaza ideologií. Bez ní by čísla tolik nerostla a transgender by tolik neokupoval hlavy mladých.

Klinika Tavistock bude uzavřena do jara příštího roku. Doktorka Cassová také doporučila, aby byl proveden další výzkum týkající se používání blokátorů puberty u mladých lidí v návaznosti na obavy, že neexistují „dostatečné důkazy“ o jejich účinnosti a možných dopadech. Kromě toho budou provedeny výzkumy dalších faktorů, které mohou způsobovat genderovou dysforii u adolescentů, včetně duševního zdraví, neurodiverzity a dalších komorbidit, které pacienty Tavistocku často postihují. Podle průběžné zprávy dr. Cassové byly tyto faktory v minulosti samozřejmě často opomíjeny, protože lékaři příliš dychtivě potvrzovali, spíše než zpochybňovali, sebeidentifikaci dítěte.

NHS England uvedla, že je třeba zřídit „regionální služby, které pracují s novým klinickým modelem, který bude zaujímat holistický přístup k potřebám zranitelné skupiny dětí a mladých lidí“. Zřizování těchto center je v procesu.

Nezávislé zkoumání dr. Cassové i nadále pokračuje. Chce i dále osvětlovat tento zvláštní fenomén, který tolik ovlivňuje duševní zdraví, pohodu a prospěch těch nejzranitelnějších z nás.

 

Převzato z European Conservative

Harrison Pitt píše pro The European Conservative. Žije ve Velké Británii a publikuje také v The Spectator, Quillette, Spiked-Online, The Critic a dalších.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!