Konec ženského sportu v USA?

Selina Soule patřila k pěti nejrychlejším středoškolským sprinterkám ve státu Connecticut. Už nepatří. Od té doby, kdy bylo povoleno dvěma biologickým mladíkům, kteří se prohlásili za ženy, startovat v ženských soutěžích, nemá žádná biologická žena šanci nad nimi zvítězit.

Právě proto, že v rychlosti a síle je mezi muži a ženami významný rozdíl, konají se sportovní soutěže odděleně. Progresisté ovšem jakékoli rozdíly mezi pohlavími popírají, a tak transgenderoví muži mohou sklízet medaile v ženských soutěžích, ačkoli do mužského celostátního přeboru by se v tomto případě svými výkony vůbec nekvalifikovali. Nejrychlejší sprinterka na světě Allyson Felixová má na 400 metrů rekord 49,26 vteřin. Podle údajů z r. 2018 by ji jen z amerických středoškoláků porazilo téměř tři sta chlapců.

Podobně jako v běžeckých disciplinách nemohou ženy konkurovat mužům ani na hřišti, v sofballu, volejbalu ani košíkové. Anatomické a fyziologické rozdíly mezi pohlavími jsou prostě neoddiskutovatelné, tento fakt žádná rovnostářská ideologie nemůže vyvrátit. Je ovšem notoricky známo, že levicově pokrokářská teorie genderových identit se o fakta vůbec nezajímá. Přednost před objektivními fakty mají vždy a zásadně individuální subjektivní pocity. Když se muž cítí jako žena, pak prostě je ženou, má právo používat dámské sprchy a záchody a zúčastnit se ženských sportovních soutěží. Kdo by se pokoušel mu to právo upírat, dopouští se nepřípustné diskriminace genderové menšiny a okamžitě na něj vystartuje nějaká vouková (anglicky woke) úderka, která ho společensky znemožní jakožto transfoba a cokolifoba, který zaspal dobu. Heslem doby je totiž ochrana menšin, jakkoli bizarních, před útlakem bezohledné většiny, a příkazem doby je od jakékoli většiny se hlasitě distancovat a dát jí najevo své pohrdání. Být normálním heterosexuálním bílým mužem je dnes leckde už téměř neodpustitelné stigma – kdo chce být „in“ a „cool“, musí patřit k nějaké menšině, čím výstřednější, tím lepší.

Takže závěrem rada neúspěšným sportovcům: prohlaste se za ženy, a v ženských soutěžích nebudete mít konkurenci. Ovšem jen do té doby, než tam narazíte na podobné výtečníky, kteří nakonec ženy ze sportu úplně vytlačí.