Konec ženského sportu v USA?

Selina Soule patřila k pěti nejrychlejším středoškolským sprinterkám ve státu Connecticut. Už nepatří. Od té doby, kdy bylo povoleno dvěma biologickým mladíkům, kteří se prohlásili za ženy, startovat v ženských soutěžích, nemá žádná biologická žena šanci nad nimi zvítězit.

Právě proto, že v rychlosti a síle je mezi muži a ženami významný rozdíl, konají se sportovní soutěže odděleně. Progresisté ovšem jakékoli rozdíly mezi pohlavími popírají, a tak transgenderoví muži mohou sklízet medaile v ženských soutěžích, ačkoli do mužského celostátního přeboru by se v tomto případě svými výkony vůbec nekvalifikovali. Nejrychlejší sprinterka na světě Allyson Felixová má na 400 metrů rekord 49,26 vteřin. Podle údajů z r. 2018 by ji jen z amerických středoškoláků porazilo téměř tři sta chlapců.

Podobně jako v běžeckých disciplinách nemohou ženy konkurovat mužům ani na hřišti, v sofballu, volejbalu ani košíkové. Anatomické a fyziologické rozdíly mezi pohlavími jsou prostě neoddiskutovatelné, tento fakt žádná rovnostářská ideologie nemůže vyvrátit. Je ovšem notoricky známo, že levicově pokrokářská teorie genderových identit se o fakta vůbec nezajímá. Přednost před objektivními fakty mají vždy a zásadně individuální subjektivní pocity. Když se muž cítí jako žena, pak prostě je ženou, má právo používat dámské sprchy a záchody a zúčastnit se ženských sportovních soutěží. Kdo by se pokoušel mu to právo upírat, dopouští se nepřípustné diskriminace genderové menšiny a okamžitě na něj vystartuje nějaká vouková (anglicky woke) úderka, která ho společensky znemožní jakožto transfoba a cokolifoba, který zaspal dobu. Heslem doby je totiž ochrana menšin, jakkoli bizarních, před útlakem bezohledné většiny, a příkazem doby je od jakékoli většiny se hlasitě distancovat a dát jí najevo své pohrdání. Být normálním heterosexuálním bílým mužem je dnes leckde už téměř neodpustitelné stigma – kdo chce být „in“ a „cool“, musí patřit k nějaké menšině, čím výstřednější, tím lepší.

Takže závěrem rada neúspěšným sportovcům: prohlaste se za ženy, a v ženských soutěžích nebudete mít konkurenci. Ovšem jen do té doby, než tam narazíte na podobné výtečníky, kteří nakonec ženy ze sportu úplně vytlačí.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč