Komentovaný rozhovor Tuckera Carlsona s Vladimírem Putinem IX

(Vynechány tři odstavce kde se Putin znovu vracel k Istanbulu a k tomu, co již řekl v rozhovoru dříve, jak Boris Johnson překazil mírová jednání. Všechno tohle už bylo rozebráno v páté části a Putin zde nepřidává žádnou novou informaci).

Tucker Carlson: Popsal jste několikrát spojení mezi Ruskem a Ukrajinou. Popsal jste několikrát Rusko jako Ortodoxní. Je to ústřední bod vašeho chápání Ruska. Co to pro vás znamená? Sám jste se popsal jako křesťanský vůdce. Jaký to má na vás dopad?

Vladimír Putin: Víte, jak jsem o tom mluvil, v roce 988 kníže Vladimír se nechal pokřtít po příkladu své babičky, kněžny Olgy. Pak pokřtil svoji družinu a pak, v průběhu několika let, celou Rus. Byl to dlouhý proces – od pohanství ke Křesťanství – trvalo to řadu let. Na konci Ortodoxní víra, východní Křesťanství, hluboce zakořenilo v povědomí ruského lidu. Když Rusko expandovalo a pohlcovalo další národy, které se hlásily k jiným náboženstvím, Islámu, Budhismu a Judaismu, Rusko bylo vždy velmi loajální k lidem, kteří provozovali jiná náboženství. V tom je jeho síla. To je jasné. A faktem je, že hlavní postuláty a hlavní hodnoty těchto náboženství jsou si velmi podobné. Všechna tato náboženství jsou tradičními náboženstvími Ruské federace. Mimochodem ruské autority vždy pečlivě dbali na kulturu a náboženství lidí kteří žijí v Ruské říši. To je podle mého mínění zárukou bezpečnosti a stability Ruského státu. Lidé všech kultur a náboženství považují Rusko za svou vlast.

Když se lidé stěhují k vám do USA, nebo když migrují do Evropských zemí, tak jsou přistěhovalci ze své historické domoviny. Tady všichni lidé, kteří se hlásí k různým náboženstvím, pokládají Rusko za svou vlast a nemají žádnou jinou vlast. Jsme tu všichni spolu, tohle je jedna velká rodina. Naše tradiční hodnoty jsou si hodně podobné. Mluvil jsem o velké rodině, ale každý má i svou vlastní rodinu, která je základem společnosti. Pokud říkáme, že naše vlast a rodina jsou spolu pevně spojeni, je to tak, protože je nemožné zajistit normální budoucnost našim dětem a naší rodině, pokud nezajistíme normální udržitelnou budoucnost naší zemi, naší vlasti. Proto je v Rusku vlastenecké cítění tak silné.

Tucker Carlson: Můžeme říct, že jeden z aspektů, ve kterém se náboženství navzájem liší, je nenásilnost křesťanství. Ježíš řekl: Nastav druhou tvář. Nezabiješ. Jak jako vůdce země, kdy jste v pozici, že musíte zabíjet, jako každý vůdce velmoci, jak to v sobě smiřujete s Křesťanstvím?

Vladimír Putin: Velmi snadno. My se bráníme, bráníme svoji rodinu a svoji vlast. My na nikoho neútočíme.

Kdy začal vývoj na Ukrajině? Pučem a nepřátelstvím na Donbasu. Tak to všechno začalo. A my bráníme naše lidi, nás, naši vlast a naši budoucnost.

Co se týče náboženství obecně, víte to není o externích manifestacích, o chození do kostela každý den nebo kladení čela k zemi. Je to v srdci. Naše kultura je tak orientovaná na člověka. Dostojevský, který je na Západě znám jako génius Ruské kultury, Ruská literatura o tom hodně mluví, o lidské duši.

Západní společnosti jsou pragmatičtější. Ruští lidé myslí více na věčnost, na morální hodnoty. Nevím jestli se mnou budete souhlasit, ale západní kultury jsou pragmatičtější. Západní společnosti jsou pragmatičtější. Ruští lidé myslí více na věčnost, na morální hodnoty. Nevím jestli se mnou budete souhlasit, ale západní kultury jsou pragmatičtější. Neříkám, že je to špatně, umožňuje to dnešní „zlaté miliardě“ dosáhnout dobrých úspěchů ve výrobě, dokonce i ve vědě a tak dále. Na tom není nic špatného, jen říkám, že vypadáme tak trochu stejně, ale naše mysl je postavena trochu jinak.

Zdá se, že v dějinách lidstva nikdy neexistovalo nic podobného Římské říši. Nicméně potenciál barbarů postupně rostl, stejně jako jejich populace. Obecně se dá říci, že barbaři sílili a začali se ekonomicky rozvíjet, jak bychom řekli dnes. To nakonec vedlo ke zhroucení Římské říše a režimu, který Římané nastolili. Trvalo však pět století, než se Římská říše rozpadla. Rozdíl oproti tomu, co se děje nyní, spočívá v tom, že všechny procesy změn probíhají mnohem rychleji než v římských dobách.

*****

Komentář:

Ve zkoušce katechismu tedy Putin propadl a taky tady neřekl nic, co by bylo nějak blízké Carlsonovu americkému publiku.

Putin se na náboženství dívá jako na nástroj, který využívá, aby tmelil velkou říši dohromady. Vnímá riziko, že když se to mocensky pokazí, mohlo by být náboženství nástrojem jejího rozpadu. Ale jinak je mu křesťanské učení úplně u zadku. Nikdo v Kremlu nežije tím, co by se dalo popsat jako vzor křesťanského života a křesťanské rodiny. Všichni tam mají hory milenek a nemanželských dětí a materiálních radostí si užívají plnými doušky.

Pro Putina je pravoslaví významné jenom v tom, že to byl nástroj, kterým kníže Vladimír stmelil ruskou říši. Tak tedy taky předstírá, že se účastní bohoslužeb, ale houby myslí na to, jak jdou křesťanská přikázání dohromady s tím, co teď podniká.

Škoda, že se ho Carlson tady nezeptal, jak je to v Rusku s pálením koránu a jak dopadl ten kluk, který byl předán do Čečenska. Když byla ta debata, jestli vůbec měl Carlson s Putinem rozhovor dělat a jaké by byly ty tvrdé otázky na Putina, tak se říkalo – ať se zeptá na Buču, na válečné zločiny, na bombardování civilistů… Jenže to obvykle nejsou ty skutečně dobré otázky a odpověď by tam byla zapírání a whataboutismus – co Izraelci, co bombardují Gazu a Američané v Iráku atd. Skutečně jedovaté otázky by byly například ty, které by třeba odhalily rozpory mezi mediálním obrazem Putina na západě jako „ochránce křesťanstva“ a tím, co skutečně dělá. Tucker Carlson mohl tady v tom vytěžit něco zajímavého kdyby chtěl a kdyby se na to připravil.

Carlson pravděpodobně taky neví, co je „zlatá miliarda“ a jakým způsobem byl tenhle výraz v postsovětském prostoru používán.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010 Děkujeme

200 Kč 500 Kč 1000 Kč