Koalice SPOLU: Značná část našich zástupců dlouhodobě podporuje rodinu jako svazek muže a ženy

V rámci předvolební analýzy programů jednotlivých stran, které se v říjnových volbách ucházejí o vstup do Poslanecké sněmovny, oslovila Aliance pro rodinu jejich předsedy v otázkách manželství muže a ženy. Zároveň se ptalo na jejich postoj k jeho případné redefinici na takzvané homosexuální manželství.

Osloveny byly všechny strany a koalice, které dlouhodobě v průzkumech překračují 3% hranici a mají tak reálnou šanci ve volbách uspět.  Na otázky ohledně manželství muže a ženy odmítli odpovědět Piráti+STAN a ČSSD. U obou těchto uskupení z jejich veřejných vyjádření podle Aliance pro rodinu plyne, že „nebudou podporovat manželství jako exkluzivní svazek muže a ženy, ale že se ústy svých hlavních představitelů zavazují prosadit homosexuální manželství“ nebo dokonce „zrovnoprávnit i polyamorické vztahy (milenecké vztahy tří a více osob zaráz)“.

Níže zveřejňujeme odpovědi koalice SPOLU (ODS, TOP09 a KDU-ČSL), kterou vede předseda ODS Petr Fiala.

Je pro vás manželství svazkem muže a ženy nebo jej vnímáte jako společenský konstrukt, který lze libovolně redefinovat, v současnosti např. na tzv. homosexuální manželství – tedy svazek dvou gayů či leseb? A pokud ano, proč by podle vás měla do budoucna tato redefinice zůstat „pouze“ u dvou osob?

Koalici SPOLU tvoří strany, které jsou si ideově velice blízké, ne na všechno ale mají stejný názor, rozdíly ostatně lze nalézt i v jednotlivých stranách, jak je tomu ostatně zvykem v obdobných uskupeních na západ od ČR. V etických a čistě osobnostních otázkách jsme tak měli i v rámci současného volebního období volná hlasování. Značná část našich zástupců ale dlouhodobě rodinu jako svazek muže a ženy podporují.

Myslíte si, že je správné, aby dítě vychovávala žena-matka a muž-otec a nebo je podle vás jedno, jaký počet a kombinace osob dítě vychovává?

Zde odpovím obdobně jako na předchozí otázku, v rámci koalice i jednotlivých stran se názory různí, a proto je zvykem, že v obdobných hlasováních poslanci nemají žádné doporučení poslaneckého klubu. Ačkoliv je opět veřejně dohledatelné, že značná část našich zástupců si neodkáže jiný model výchovy než matka-otec vůbec představit.

Na základě čeho jste si utvořil názor na výše zmíněné otázky? A jakým způsobem se o ně vy a vaše strana budete ve Sněmovně zasazovat?

Zástupci koalice SPOLU hlasují nejen v těchto, ale i ve všech dalších otázkách dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, na základě detailních podkladů a v souladu se svou morální integritou a přesně tak budou přistupovat i k otázkám, které byly předmětem tohoto rozhovoru.

 

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!