Klimatický bankovní dohled

Nina. Tak si nechává říkat Yue Chenová, která byla 12. září jmenována Josephem Bidenem do funkce ředitele odboru pro klimatická rizika v Úřadu měnové kontroly (Office of the Comptroller of the Currency – OCC).

OCC je důležitý bankovní regulátor, který už od roku 1863 dohlíží na více než 1 200 amerických bank a federálně licencovaných poboček zahraničních bank ve Spojených státech.

Kazaška neprošla…

O tomto úřadu jsme naposledy psali v souvislosti se Saule Omarovou, Američankou, narozenou v Kazachstánu, kterou do čela této veledůležité instituce chtěl loni jmenovat Joseph Biden. Jeho kandidátka neměla chybu, tedy až na to, že kradla v obchodech boty. Namísto Kazašky Omarové Senátem Kongresu nakonec neprošel nikdo a úřad řídí zastupující ředitel Michael Hsu.

Ředitelka Yue Chenová bude mít na starosti vývoj nového bankovního systému pro hodnocení rizik způsobených změnou klimatu. Popis funkce by se dal tedy přeložit jako „hlavní metodik pro hodnocení klimatického skóringu u klientů bank pro zjištění jejich úvěrové bonity“. Jinak řečeno, Chenová bude, jako zástupce federální vlády, nařizovat komerčním bankám, komu úvěr dají a kdo ho bude mít dražší.

Z hlediska zavedených pravidel volného trhu jde pochopitelně o další hrubý zásah do spravedlivé hospodářské soutěže amerických podnikatelů, neboť rozhodování bank bude nově zatíženo politickým panelem ochrany klimatu.

Na koho to padne…

Klimaticky nezodpovědní žadatelé o úvěr budou perzekuováni, resp. tato perzekuce bude prakticky cílená na politickou opozici především z Republikánské strany, kde ve většině mají ochranu klimatu za největší zhovadilost posledních padesáti let, hned po omylech v ropné krizi z roku 1979, kdy Jimmy Carter (také) radil lidem chodit doma ve svetru.

Joseph Biden považuje bankovní dohled podmíněný vztahem klientů k ochraně klimatu za nedílnou součást bankovních pravidel. Tvrdí, že katastrofická povětrnostní událost, která bankám způsobí vyšší ztráty, než se očekávalo, by mohla ohrozit stabilitu celého finančního systému.

To zní sice na první čtení rozumně, ale rizika zásahu tzv. vyšší moci, mezi něž patří např. válka, povstání, rabování, stávka odborů, přírodní katastrofa, apod., je už dnes součástí kalkulaček všech bankéřů, kteří u těch investic, u kterých je vyšší riziko vlivu vyšší moci, řeší vyšším úrokem a vhodným pojištěním, přičemž u takových investic si banky často vyhrazují dokonce právo určit konkrétní pojišťovnu, či sdružení pojišťoven, které jsou připravené takto vzniklé škody likvidovat.

Představa Josepha Bidena, že ve Spojených státech existují banky, které v cenách svého portfolia produktů nezohledňují riziko tornáda, záplavy nebo požáru, odpovídá oprávněnosti podezření, že tato bankovní politika Josepha Bidena vůbec necílí směrem, který Biden nastiňuje.

Četnost přírodních pohrom v USA v podstatě vylučuje, aby kdokoliv získal úvěr bez náležitého pojištění investice a tak se k očekávané nové metodice určování „klimatického rizika“, kterou by měla vypracovat nově jmenovaná Yue Chenová, vzhlíží v bankovním prostředí s velkým očekáváním.

Klimatická divize

V rámci „mobilizace mohutné integrace“ hysterických „obav z klimatických změn do jednotných systémů finanční a jiné státní regulace“, jde pochopitelně o první nesmělé krůčky, které se budou v prvních letech týkat výhradně odpůrců klimatických změn. Po čase však dostihnou i ty, kteří dnes nenávidí děti, protože uhlíkový otisk batolat patří mezi klimaticky vůbec nejbolestivější.

Na obrázku je Yue Chenová, absolventka doktorandského studia chemického inženýrství na Massachusetts Institute of Technology. Nové federální angažmá přebírá potom, co skončila s vedením klimatické divize finančního regulátora státu New York. Nikdo jí neřekne jinak, než Nina.

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!