Klíčoví vědci Faucimu: přirozený původ covidu-19 je „velmi nepravděpodobný“

Vrcholní představitelé amerického zdravotnictví, včetně doktora Anthonyho Fauciho, se na začátku roku 2020 snažili reagovat na zprávy o možném spojení mezi covidem-19 a Wuchanským institutem virologie v Číně.

Jejich reakce, která zahrnovala i tajnou telekonferenci z 1. února 2020, byla popsána v dříve zveřejněných, redakčně upravených e-mailech. Tyto e-maily silně naznačovaly, že Fauci a malá skupinka špičkových vědců se snažili prosazovat teorii o přirozeném původu, přestože měli k dispozici důkazy a interní odborné posudky, které poukazovaly na možnost úniku viru z laboratoře ve Wu-chanu.

Neredigované verze některých e-mailů, které zákonodárci zveřejnili 11. ledna, to dále potvrzují.

E-maily, které nebyly redakčně upraveny a které zveřejnili republikáni z výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů, potvrzují a ilustrují vzorec lží a utajování. Z e-mailů vyplývá, že v čele tohoto úsilí stál sám Fauci, ale podílel se na něm i jeho šéf, nedávno penzionovaný ředitel Národního ústavu zdraví (NIH) dr. Francis Collins, a také Jeremy Farrar, šéf uskupení British Wellcome Trust.

Již dříve vyšlo najevo, že nejméně dva vědci, kteří oba získali finanční prostředky od NIH, sdělili Faucimu během telekonference, že si jsou na 60 až 80 procent jisti, že covid pochází z laboratoře.

Nejvýznamnější nová odhalení v redakčně neupravených e-mailech pocházejí od dvou z těchto vědců, Roberta Garryho a Mikea Farzana, kteří oba upozornili na potíže, jež představuje přítomnost furinového štěpného místa ve viru, což je rys, který bude později zmiňován coby určující charakteristika viru.

Potíže s „furinovým místem“

Farzan, imunolog, který v roce 2005 objevil receptor původního viru těžkého akutního respiračního syndromu (SARS), zaslal své poznámky po skončení telekonference Farrarovi, který je poté předal Collinsovi, Faucimu a Lawrenci Tabakovi, nejvyšším úředníkům Národního ústavu zdraví. V těchto poznámkách Farzan napsal, že ho „trápí to místo s furinem“ a že má potíže vysvětlit to „jako událost mimo laboratoř“. Farzan poznamenal, že je teoreticky možné, že furinové štěpné místo viru mohlo vzniknout v přírodě, ale že je to „velmi nepravděpodobné“.

Štěpné místo furinu je charakteristickým znakem, který dává čínskému koronaviru schopnost snadno infikovat člověka, a vědci si s ním dlouho lámali hlavu, protože u přirozeně se vyskytujících koronavirů příbuzných SARS nebylo žádné takové místo nikdy pozorováno.

Farzan, stejně jako vědec Kristian Andersen, který získal finanční prostředky od Fauciho Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění (NIAID), pracuje v laboratoři Scripps. Jak již bylo známo z dříve zveřejněných e-mailů, Andersen 31. ledna 2020 Faucimu soukromě sdělil, že virus vypadá jako uměle vytvořený. Andersen později stál v čele Fauciho snah o prosazení narativu o přirozeném původu.

Tehdejší ředitel Národního ústavu zdraví dr. Francis Collins v Kapitolu ve Washingtonu, 26. května 2021. (Sarah Silbiger-Pool / Getty Images)

Farzan řekl starším členům Fauciho telekonferenční skupiny, že „pravděpodobným vysvětlením by mohlo být něco tak jednoduchého, jako je pasážování živých CoV SARS v tkáňové kultuře na lidských buněčných liniích“ po „delší dobu“, což by mohlo vést k náhodnému vytvoření „viru, který by byl připraven na rychlý přenos mezi lidmi“. Tento zmutovaný virus by se pravděpodobně opakovaným pasážováním „specificky adaptoval na lidský receptor ACE2“.

Nedávná studie ve vědeckém časopise Nature uvedla, že koronavirus způsobující covid-19 je unikátním způsobem uzpůsoben k infikování lidí, protože „vykazuje nejvyšší vazbu na lidský (h)ACE2 ze všech testovaných druhů“.

Laicky řečeno, Farzan dospěl k závěru, že pandemie pravděpodobně vznikla v laboratoři, v níž živé koronaviry opakovaně procházely tkání podobnou lidské, což urychlilo mutace viru, přičemž konečným výsledkem bylo, že jeden z mutovaných virů možná unikl z laboratoře. Farzan uvedl, že únik viru z laboratoře ve Wu-chanu je podle něj pravděpodobný ze 60 až 70 procent.

Z e-mailů vyplývá, že Farzan si byl vědom toho, že wuchanská laboratoř provádí tyto typy nebezpečných experimentů v laboratořích 2. úrovně, které mají velmi nízký standard biologické bezpečnosti. Tuto skutečnost později přiznala i ředitelka wuchanské laboratoře Š’ Čeng-li v červenci 2020. Pozoruhodné je, že od začátku pandemie získal Farzan granty v celkové výši téměř 20 milionů dolarů od Collinsova ústavu NIH a Fauciho insitutu NIAID.

Opravdu mě nenapadá věrohodný přirozený scénář“

Další odhalení z neupravených e-mailů vyplynula z výroku Garryho, dalšího vědce financovaného Fauciho institutem, který starším členům telekonferenční skupiny bez okolků sdělil, že jej „opravdu nenapadá věrohodný přirozený scénář, jak dospět od netopýřího viru“ ke covidu-19.

Garry zmínil pozoruhodné sekvence, které by musely vzniknout přirozenou cestou, a skupině sdělil: „… prostě nedokážu přijít na to, jak by se to v přírodě podařilo. Udělejte si zarovnání hrotů na úrovni aminokyselin – je to ohromující“. Poznamenal, že údaje, které vidí, by šlo snadno vysvětlit, pokud by se jednalo o laboratorně vytvořený virus, a řekl Fauciho skupině, že „samozřejmě v laboratoři by bylo snadné vytvořit dokonalou 12bázovou vsuvku, kterou byste chtěli“.

Podobně jako Farzan se Garry Fauciho skupině zmínil, že je velmi nepravděpodobné, že by se místo štěpení furinu mohlo vyvinout přirozeně, zatímco jeho vytvoření v laboratoři je snadné.

Hlavní rozdíl mezi Farzanovým a Garryho názorem spočívá v tom, zda laboratoř vytvořila štěpné místo furinu sériovým pasážováním v tkáni podobné lidské, nebo přímým vložením tohoto místa. V obou případech se oba vědci domnívali, že je pravděpodobné, že virus vyšel z wuchanské laboratoře, a nikoli, že vznikl v přírodě.

Soukromé názory versus veřejná prohlášení

Garryho soukromě vyslovený názor je o to pozoruhodnější, že jen o den dříve, 1. února 2020, Garry pomáhal dokončit první návrh článku o proximálním původu, který prosazoval myšlenku, že virus vznikl v přírodě. Tento dokument se stal pro média a zdravotnický establishment hlavním důkazem o přirozeném původu covidu.

Byl zveřejněn online 16. února 2020 a důrazně vyloučil možnost laboratorního úniku.

V nově redigovaných e-mailech je citován také jeden z Garryho spoluautorů článku o proximálním původu, Andrew Rambaut. Ve shodě s ostatními dvěma vědci Rambaut sdělil Fauciho skupině na telekonferenci, že jej také znepokojuje neobvyklé místo štěpení furinu. Na rozdíl od Garryho nebo Farzana však spekuloval, že virus mohl vzniknout u jiného živočicha, tzv. mezihostitele.

O dva roky později nebyl žádný takový hostitel identifikován. V případě původního viru SARS i viru blízkovýchodního respiračního syndromu (MERS) byl mezihostitel nalezen během několika měsíců. Rambaut také okamžitě rozpoznal zvláštní skutečnost, že „vložení místa štěpení furinu vedlo k viru, který se mimořádně hodí na člověka – můžeme také usuzovat, že není optimální pro přenos u druhů netopýrů“.

Rambaut rovněž zalitoval, že vědci z Wu-chanu nesdílejí žádné údaje, a dospěl k závěru, že pouze Wuchanský institut virologie ví, co se stalo.

Fauciho skupina uvádí v omyl Národní akademii věd

3. února 2020, den poté, co se tito tři vědci podělili o své názory se staršími členy skupiny, se Fauci zúčastnil zasedání Národní akademie věd, inženýrství a medicíny (NASEM). Tato schůzka byla naléhavě svolána na žádost ředitele pro vědu a technologie Bílého domu Kelvina Droegmeiera, který napsal, že hledá odpovědi na otázky týkající se původu covidu-19.

Setkání, jehož součástí byla i Fauciho prezentace, se zúčastnili také Peter Daszak – osoba, jejímž prostřednictvím Fauci financoval Wuchanský institut virologie – a Kristian Andersen. Fauci a jeho skupina před akademií prosazovali teorii přirozeného původu, přestože jim bylo právě na telekonferenci a v následných e-mailech sděleno, že nejpravděpodobnější vysvětlení původu viru je únik z laboratoře.

Zatímco Fauci a jeho skupina prosazovali v Národní akademii a následně i v Bílém domě svou verzi o přirozeném původu viru, nezmínili se o svých soukromých diskusích – které probíhaly ve stejné době –, že virus s největší pravděpodobností vznikl v laboratoři ve Wu-chanu.

Ministerstvo v pozadí neoprávněných redakčních zásahů

Nové e-maily vyplňují některé mezery, které vznikly po předchozích redakčních zásazích, ale stále pokrývají jen malou část z mnoha e-mailů, které zůstávají redigovány. Podrobné zkoumání neredigovaných e-mailů ukazuje, že se na ně nevztahuje žádné z obvyklých zdůvodnění k redakčním úpravám, jako jsou soukromé informace o osobách nebo ohrožení zdrojů a metod. Místo toho se zdá, že všechny redakční zásahy byly provedeny pouze na základě snahy ochránit Národní institut zdraví před kontrolou, která by zkoumala důvody utajování původu viru.

Tyto snahy o zamlžování úzce souvisejí se skutečností, že jsme se o těchto nových e-mailech dozvěděli až po několikaměsíční bitvě mezi ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), které je mateřskou organizací Fauciho institutů, a republikány ve Sněmovně reprezentantů.

K získání těchto informací byli republikáni ve Sněmovně reprezentantů nuceni využít zřídka používaný zákon z roku 1928, takzvané pravidlo sedmi členů. Podle tohoto zákona je výkonná agentura, jako je ministerstvo zdravotnictví, povinna poskytnout požadované informace, pokud o ně požádá sedm členů sněmovního Výboru pro vládní operace (nyní se nazývá Výbor pro dohled a reformu).

Není známo, proč republikáni tento zákon nevyužívali dříve nebo častěji.

Nakonec ministerstvo umožnilo kongresovým pracovníkům republikánů ze Sněmovny reprezentantů nahlédnout do neredigovaných e-mailů osobně. Zaměstnanci pak přepsali, co viděli, a tak jsme se mohli dozvědět o těchto nových odhaleních i my.

Institut umlčuje nesouhlasné názory

Tyto nové e-maily jsou zásadní v tom, že potvrzují, že do 2. února 2020 Fauciho telekonferenční skupina identifikovala důkazy, které poukazují na únik viru z laboratoře ve Wuchanském institutu virologie. Tito vědci věděli, že unikátní místo štěpení furinu ve viru je velmi pravděpodobně výsledkem experimentů prováděných v laboratoři ve Wu-chanu. Pozoruhodné je, že také věděli, že tyto experimenty se prováděly v laboratořích s minimálním stupněm biologické bezpečnosti 2.

Tyto skutečnosti představovaly pro vedoucí pracovníky Národního institutu zdraví, kteří experimenty financovali, velký problém.

Dr. Martin Kulldorff, profesor medicíny na Harvard Medical School a biostatistik a epidemiolog v Brigham and Women’s Hospital, který je spoluautorem Prohlášení z Great Barringtonu, v Connecticutu 7. srpna 2021. (York Du / The Epoch Times)

Jak potvrzují nové e-maily, tito pracovníci zareagovali tak, že zakryli důkazy o úniku z laboratoře a prosazovali narativ o přirozeném původu viru.

Tehdejší ředitel NIH Collins, který později vyzval k veřejnému „sejmutí“ autorů Prohlášení z Great Barringtonu, požádal svou skupinu o „rychlé svolání odborníků“, aby zabránil tomu, že „konspirační hlasy“ způsobí „velkou potenciální škodu vědě a mezinárodní harmonii…“ prostřednictvím veřejné diskuse o teorii úniku z laboratoře.

S názorem Collinse souzněl i další účastník Fauciho telekonference, nizozemský virolog Ron Fouchier, který skupině řekl, že „další debata o takových obviněních by zbytečně odváděla pozornost špičkových vědců od jejich aktivních povinností a zbytečně by škodila vědě obecně, a vědě v Číně obzvlášť“.

Převzato z Epoch Times

Konzervativní noviny nabízí všechny články zdarma. Náš provoz se však neobejde bez nezbytné finanční podpory. Pokud se Vám Konzervativní noviny líbí, budeme vděčni za Vaši pomoc. Číslo účtu: 2701544173 / 2010  Děkujeme!